Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

👉 Porozumienia 2020


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

 

 

Okręg PZW w Katowicach, na dzień 17.02.2020 r., zawarł porozumienia na 2020 rok z następującymi Okręgami:


  


UWAGA:

Zgodnie z § 3 pkt 3 Porozumienia - Członkowie Okręgów, z którymi zawarto porozumienie - są uprawnieni do wędkowania na ogólnodostępnych nizinnych i górskich wodach Okręgu PZW w Katowicach wszystkimi metodami, jeżeli przed zawarciem Porozumienia są na terenie okręgu macierzystego członkami kół przez minimum 3 lata lub są na nim na stałe zameldowani.

 

 


 1. Bydgoszcz

 

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 50,00

- członkowie OPZW Bydgoszcz wnoszą składkę w wys. 50,00

 


 2. Gdańsk

 

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 120,00  (na wody górskie i nizinne) lub 81,00 zł (na wody nizinne)

- członkowie OPZW Gdańsk wnoszą składkę w wys. 100,00

 


 3. Jelenia Góra

 

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00

- członkowie OPZW Jelenia Góra wnoszą składkę w wys.100,00

 

4. Elbląg 

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00 

- członkowie OPZW Elbląg wnoszą składkę w wys. 100,00

 

 

 5. Kalisz

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 90,00

- członkowie OPZW Kalisz wnoszą składkę w wys. 100,00

 

 

 

6. Legnica

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 110,00

odznaczeni „Złotą Odznaką PZW z wieńcami” wnoszą składkę w wys. 20,00

- członkowie OPZW Legnica wnoszą składkę w wys. 100,00

odznaczeni „Złotą Odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód

 

 


 7. Radom

 

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 120,00

- członkowie OPZW Radom wnoszą składkę w wys. 100,00

 

 

 

 8. Siedlce

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę  w wys. 85,00

- członkowie OPZW Siedlce wnoszą składkę  w wys. 100,00

 

 

 

 9. Sieradz

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę  w wys. 80,00

- członkowie OPZW Sieradz wnoszą składkę  w wys. 100,00

 

 

 

10. Słupsk

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę  w wys. 115,00

- członkowie OPZW Słupsk wnoszą składkę  w wys. 100,00

 

 

 

11Szczecin

1- Członkowie Okręgu PZW w Katowicach nabywają prawo do wędkowania w Okręgu PZW w Szczecinie po wykupieniu ulgowej składki z brzegu obowiązującej na wodach nizinnych lub wodach krainy pstrąga i lipienia (składki obejmują spinning), wnoszą:

a) 75,00 zł – składkę niepełną ulgową nizinna, na wody nizinne – uprawnia do wędkowania na dwie wędki lub spinning z brzegu,

b) 93,00 zł - składka niepełna ulgowa górska – uprawnia do wędkowania na wodach pstrąga i lipienia na dwie wędki lub spinning z brzegu. Składka obejmuje wody nizinne,

c) 20,00 zł - składka pełna dla odznaczonych złotą odznaką PZW z więcami – uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych, wody krainy pstrąga i lipienia na dwie wędki lub spinning + łódź i trolling,

2- Na wędkowanie z łodzi i metodą trollingową wymagane są odrębne zezwolenia wg składek uzupełniających zawartych w tabeli składek okręgowych na 2020 r. w wysokości:

a) 60,00 zł    z łodzi,

b) 120,00 zł    metodą trollingową;

3 - Członkowie Okręgu PZW w Szczecinie  wnoszą pełną składkę roczną w wysokości 100,00 zł  (wszystkie wody  + łódź i trolling) z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Porozumienia*.

 

* Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu  PZW w Katowicach i Okręgu PZW  w Szczecinie.

 

  

 

 12. Toruń

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę  w wys. 150,00

- członkowie OPZW Toruń wnoszą składkę  w wys. 100,00

 

 

 

 13. Wałbrzych

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00  

- członkowie OPZW Wałbrzych wnoszą składkę w wys. 100,00


 

 

 14. Wrocław

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 110,00

odznaczeni „Złotą Odznaką PZW z wieńcami” wnoszą składkę w wys. 20,00 zł

 

- członkowie OPZW Wrocław wnoszą składkę w wys. 100,00

odznaczeni „Złotą Odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód

 


 15. Bielsko Biała

 

- porozumienie na korzystanie z części wód krainy pstrąga i lipienia (200 szt. składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w formie znaków wartościowych wraz z zezwoleniami na amatorski połów ryb).

  


 16. Opole  

 porozumienie na wody graniczne

- Członkowie Okręgu PZW z/s w Opolu chętni do wędkowania na wodach granicznych Okręgu PZW Katowice - obwód rzeki Odra 1 i rzeki Bierawka 1 - wnoszą składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie w wysokości 70,00 zł.

Dystrybucja składek i zezwoleń jest prowadzona wyłącznie w kołach oraz w siedzibie Okręgu PZW w Opolu. 

 

- Członkowie Okręgu PZW w Katowicach chętni do wędkowania na wodach granicznych Okręgu PZW z/s w Opolu – obwód rzeki Kłodnica 2 wraz z Kanałem Gliwickim oraz obwodem rzeki Psina nr 1 wnoszą składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie w wysokości 70,00 zł.

Dystrybucja składek i zezwoleń jest prowadzona wyłącznie w kołach oraz w siedzibie Okręgu PZW w Katowicach.  

 

 

Z pozostałymi Okręgami trwają jeszcze rozmowy. Informacja o zawarciu porozumień z innymi Okręgami będzie na bieżąco pojawiać się na stronie internetowej naszego Okręgu.

 

 

 

 

 

 

P O R O Z U M I E N I A 2020

 

ZNAKI  DOSTĘPNE W KASIE OKRĘGU

W KATOWICACH

 

 Bydgoszcz

 50,00 - Pełne     

 

 Elbląg

140,00 - Pełne      

 

 Gdańsk

120,00 - Pełne            

 

 Gdańsk

 81,00 - Niepełne    

 

 Kalisz

         90,00 - Pełne

 

 Opole – wody graniczne

70,00    

 

 Radom

120,00 - Pełne   

 

 Sieradz

80,00 - Pełne

 

Wałbrzych

110,00 - Pełne

 P O R O Z U M I E N I A 2020

BRAK ZNAKÓW

                                    

 Legnica

Siedlce

Słupsk

Szczecin

Toruń

 

 

 

ZNAKI  INNYCH OKRĘGÓW  DOSTĘPNE  W  KASIE

OKRĘGU W KATOWICACH -2020r.

 

 

       Pełnopłatne

             Ulgowe

 Nowy Sącz - Pełna

310,00

                     190,00

 Nowy Sącz - Niepełna

240,00

120,00

 Tarnów -Niepełna

140,00

  90,00

 Kraków - Pełna

310,00

 210,00

 Kraków - Niepełna

280,00

 180,00

 Kraków - Niepełna

160,00

110,00

 Bielsko-Biała - Pełna

170,00

110,00

 

120,00

 Bielsko-Biała - Niepełna

130,00

70,00

  

 

80,00

 Bielsko-Biała uzupełn.- wody górskie

15,00

 Bielsko-Biała uzupełn.- śr.pływaj.

30,00

 Kielce - Pełna

130,00

65,00

 Kielce - Niepełna

100,00

58,00

 Częstochowa - Pełna

150,00

90,00

 

 

 Porozumienie Polsko – Niemieckie

  


 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

porozumienie polsko niemieckie.pdf
 

linki do stron okręgów niemieckich :


http://www.landesanglerverband-bdg.de/

 

http://www.lav-mv.de/

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama