Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Rzecznik Dyscyplinarny


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas
 

 

 

 

Rzecznicy dyscyplinarni ZO PZW w Katowicach

 

 Władysław Wenerski kontakt_phone_gsm.gif 603 574 111  kontakt_mail.gif wenerskiwladyslaw@pzw.com.pl

 Tadeusz Wnorowski  kontakt_phone_gsm.gif 695 032 029  kontakt_mail.gif wnorowskitadeusz@pzw.com.pl

 

 

 

                                                                                           PREZESI 

                                                                                           RZECZNICY DYSCYPLINARNI

                                                                                   Wszystkie Koła 

                                                                                   Okręgu PZW w Katowicach

 

 

             

Zawiadamiam, że po uzgodnieniu z opiekunami rejonów początkiem 2017r. dla wszystkich rzeczników dyscyplinarnych zostaną przeprowadzone obowiązkowe szkolenia z tematyki przepisów zawartych w Regulaminie postępowania w sprawach o wykroczenia, Statutu PZW i Ustawy o rybactwie śródlądowym.

W związku z tym uczestnicy szkolenia winni przygotować się do niego i zabrać ze sobą:

-Regulamin postępowania w sprawach o wykroczenia członków PZW

-Statut PZW

-przybory do notowania,

Brak tych dokumentów będzie traktowane, jako nieprzygotowanie się do szkolenia i zostanie to uwidocznione w podsumowaniu wyników szkolenia na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu.

Poniżej w tabeli podane są terminy i miejsca szkoleń, które mogą ulec zmianie w przypadkach nie przewidzianych w chwili ich ustalenia o czym zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

W przypadku, gdy rzecznik z przyczyn ważnych nie może uczestniczyć w danym terminie w szkoleniu swojego rejonu zobowiązany jest do uczestnictwa w nim w wybranym przez siebie terminie i miejscu wykazanym w poniższej tabeli. O fakcie tym rzecznik zobowiązany jest poinformować prowadzącego szkolenie przed przystąpieniem do niego, który wpisze go do listy obecności.

 

                                                                                             

                                                                                Rzecznik dyscyplinarny ZOPZW

                                                                                                  w Katowicach

                                                                                             Władysław Wenerski

                                                                                             Tadeusz Wnorowski

 

logopzw1.png         rzecznik.png      pr.gif

 

 TERMINY SZKOLEŃ RZECZNIKÓW KÓŁ PZW 2017

Wszystkie szkolenia rozpoczną się o godzinie 10.00

 

 

 Rejon

Data

Szkolenia

Koło odpowiedzialne

 za udost. sali

 Miejsce szkolenia adres

 

 

 

 

I

05.03.2017

Koło nr 85

Dąbrowa Górnicza ul.Pogoria 30 - Rybaczówka KWK Paryż

 

 

 

 

II

22.01.2017

Koło nr 33

Libiąż ul. Paderewskiego 2 - Szkoła Podstawowa nr 4 

 

 

 

 

III

19.02.2017

Okręg PZW

sala narad

Katowice ul. Wróblewskiego 35

IV

19.02.2017

Okręg PZW

sala narad

Katowice ul. Wróblewskiego 35

V

29.01.2017

Koło nr 61

Wesoła ul. Spacerowa „Fala”  Rybaczówka

 

 

 

 

VI

05.02.2017

Koło nr 62

Wodzisław Śl. ul. Skrzyszowska 2F Rybaczówka Szachta

 

 

 

 

VII

26.02.2017

Koło nr 28

Knurów ul. Dworcowa 37 D, Rybaczówka

 

 

 

 

VIII

12.02.2017

Koło nr 3

Bytom ul. Nawrota 23

 

 

 

 

 

 

załączniki

Druki Rzecznika Dyscyplinarnego

 

 

 

  Regulamin postepowania w sprawach przewinień czlonków PZW 2014 .pdf

 

  materiały instruktażowo szkoleniowe-temat-wypełnianie druków .pdf

 zał. nr 1

  postanowienie o odmowie wszczęcia postepowania zał nr 1 .doc

 zał. nr 2

  postanowienie o wszczęciu postepowania przygotowawczego zał nr 2 .doc

 zał. nr 3

  protokół przesłuchania świadka - zał nr 3 .doc

 zał. nr 4

  postanowienie o przedstawieniu zarzutów zał nr 4 .doc 

 zał. nr 5

  protokół przesłuchania obwinionego - zał nr 5 .doc

 zał. nr 6

  postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego zał nr 6 .doc 

 zał. nr 7

  wniosek o ukaranie - zał nr 7 .doc

 zał. nr 8

  postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego zał nr 8 .doc

 

rejestr prowadzonych spraw .doc

 

zestawienie spraw rozpatrzonych przez rzecznika zarzadu pzw w roku .doc 

                                                                                                                                 

 ROCZNE

sprawozdanie rzecznika dyscyplinarnego informacja roczna. pdf 

                                                                                                                    

 

 

                                                                                             RZECZNICY DYSCYPLINARNI

                                                                                              Zarządów Kół

                                                                                  Okręgu PZW w Katowicach

 

         

Mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r proszę o uwzględnienie przy wypisywaniu druków „Wniosek o ukaranie” w punkcie końcowym „Spis dowodów...” pomijania przy wyszczególnianiu  nazwisk świadków podawania ich danych identyfikacyjnych w postaci adresów zamieszkania, e-maili, numerów telefonów itp.

 

Należy podawać tylko nazwiska i imiona, a pozostałe dane identyfikacyjne proszę podawać w aktach jako odrębny załącznik. Nie podlega on wysłaniu  do obwinionego   wraz z Wnioskiem o ukaranie i pozostaje w aktach do dyspozycji Sądu.

Nie przestrzeganie tych zaleceń może pociągnąć za sobą odpowiedzialność za nieuzasadnione ujawnienie danych osobowych świadka.

 

                                                                                             

                                                                                    Rzecznik dyscyplinarny ZOPZW

                                                                                                  w Katowicach

                                                                                             Władysław Wenerski

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama