Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Porozumienia 2014


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas
 

    

 

          P O R O Z U M I E N I A  2014

w sprawie wykupywania w Okręgu PZW Katowice 50% ulgowej okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód przez członków innych okręgów PZW

 

 

 

  Uchwała ZO nr 54/2013 w sprawie wykupywania w Okręgu PZW w Katowicach 50% ulgowej okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód przez członków innych okręgów PZWI. Umożliwia się, na podstawie zawartych porozumień, członkom następujących okręgów:

 

- Bydgoszcz,                                      - Łódź,           

- Jelenia Góra,                                    - Olsztyn,                   

- Kalisz,                                              - Radom,

- Kielce,                                             - Sieradz,

- Legnica,                                           - Skierniewice,

- Leszno,                                            - Wałbrzych,

                   - Lublin,                                             - Wrocław,

                                                                     

na warunkach wzajemności wykupienie ulgowej 50% okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu PZW w Katowicach, po wcześniejszym wykupieniu w macierzystym okręgu, okręgowej składki członkowskiej.

 

II. Na podstawie uchwały Zarządu Okręgu w Gdańsku umożliwia się, bez zawarcia porozumień, na warunkach wzajemności wykupienie ulgowej 50% okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu PZW w Katowicach, po wcześniejszym wykupieniu w macierzystym okręgu, okręgowej składki członkowskiej.

 

III. Zatwierdza się Porozumienie z Okręgiem PZW Kraków na następujących zasadach:

   1.  Umożliwia się na podstawie uchwały nr 19/2013 Zarządu Okręgu PZW w Krakowie z dn. 19.11.2013 r. wędkowanie na wodach ogólnodostępnych  Okręgu PZW w Krakowie po wykupieniu 50% składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu PZW w Krakowie po wcześniejszym opłaceniu w macierzystym okręgu okręgowej składki członkowskiej. Ilość zezwoleń zostaje ograniczona do 200 sztuk.

 2. Umożliwia się członkom Okręgu PZW w Krakowie wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach bez ograniczeń po wykupieniu  50% składki członkowskiej okręgowej w Okręgu PZW w Katowicach, po wcześniejszym opłaceniu w macierzystym okręgu, okręgowej składki członkowskiej.

  3.  Sprzedaż okręgowej składki  członkowskiej na wody Porozumienia przysługuje wyłącznie wędkarzom obu okręgów, którzy w 2013 r. byli jego członkami.

                                                                                         

 

                                                                                               

 

 - Zawarto porozumienie z Okręgiem - Zielona Góra - Umożliwia się członkom na warunkach wzajemności wykupienie ulgowej 50% okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu PZW w Katowicach, po wcześniejszym wykupieniu w macierzystym okręgu, okręgowej składki członkowskiej. 

 

 

 

- Zawarto porozumienie z Okręgiem – Toruń

członkowie po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia 50% składki członkowskiej okręgowej w Okręgu zawierającym Porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu:

            członkowie Okręgu PZW Katowice wnoszą opłatę w wysokości                 148 zł

            członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                       50 zł

 

 

 

 

 

 

- Przedłużono porozumienie pomiędzy OPZW Katowice i OPZW Opole 

 

na poniższych warunkach:

 

1.  Członkowie Okręgów PZW będących stronami Porozumienia po wniesieniu składki

     członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód (nizinnych i górskich) w

     macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia składki okręgowej na obwody

     graniczne rzek: Odra1, Bierawka 1, Kłodnica 2 wraz z Kanałem Gliwickim oraz Psina nr1.


2.   Porozumienie dotyczy tylko członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych

      Okręgu PZW w Katowicach i Okręgu PZW z/s w Opolu.

 

3.   Członkowie Okręgu PZW z/s w Opolu chętni do wędkowania na wodach granicznych

      Okręgu PZW Katowice - obwód rzeki Odra 1 i rzeki Bierawka 1 - wnoszą składkę

      okręgową  w wysokości 30,- zł.

 

4.   Członkowie Okręgu PZW w Katowicach chętni do wędkowania na wodach granicznych

      Okręgu PZW z/s w Opolu – obwód rzeki  Kłodnica 2 wraz z Kanałem Gliwickim oraz

      obwodem rzeki Psina nr 1 wnoszą składkę okręgową w wysokości 30,- zł. brutto.

 

5.   Organizacja zawodów wędkarskich na wodach granicznych wymaga pisemnego 

      uzgodnienia z władającym obwodem rybackim i odbywa się tylko na żywej rybie.

      Od  organizacji zawodów wędkarskich nie pobiera się opłat (za wyjątkiem zawodów

      komercyjnych). Organizator zobowiązany jest do przesłania protokołu z zawodów 

      zawierającego liczbę zawodników i wagę złowionych ryb w terminie 30 dni od daty

      zakończenia zawodów.

      Wprowadza się obowiązek uzyskiwania zgody na organizację zawodów z łodzi

      wędkarskich na rzece Odrze po wcześniejszym zgłoszeniu terminu organizacji zawodów

      dokonanym z wyprzedzeniem 2 miesięcy.

      

6.   Strony uzgodniły, iż cena jednostkowa sprzedawanych składek okręgowych na pozostałe

      wody ogólnodostępne obu okręgów wyniesie:

a)    w odniesieniu do składek okręgowych sprzedawanych przez Okręg PZW z/s w Opolu  

       - 100,- (z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork, Zbiornika Ujazd oraz Zbiornika

         Dębowa  w roku 2014).

b)    w odniesieniu do składek okręgowych sprzedawanych przez Okręg PZW w  Katowicach

      - 70,- 

7.   Porozumienie przewiduje honorowanie ulg w pełnych składkach okręgowych

      wynikających z odznaczeń krajowych oraz wieku – nie dotyczy składek okręgowych

      określonych w pkt. 6 niniejszego Porozumienia.

   

 

Porozumienia z Okręgami

kwota opłaty wykupienia składki okręgowej przez wędkarzy Okręgu Katowice

 

Gdańsk

  wody nizinne –   71 zł,

  wody górskie – 111 zł,

Wrocław

  – 66 zł,

Wałbrzych

  – 66 zł,

Sieradz

  – 53 zł,

Olsztyn

  – 90 zł,

Skierniewice

  – 60 zł,

Łódź

  – 48 zł,

Lublin

  – 49 zł,

Leszno

  – 60 zł,

Legnica

  – 66 zł,

Kielce

  – 56 zł,

Kalisz

  – 52 zł,

Jelenia Góra

  – 66 zł,

Toruń

 – 148 zł,

Bydgoszcz

  – 50 zł,

Kraków

  – 65 zł,  (200 szt. Uwaga limit znaków wyczerpany pełnopłatne 130 zł 

Zielona Góra

    wody nizinne – 68 zł,

    wody górskie – 83 zł,

Radom

  –   56 zł – wyłącza z wędkowania zb. Domaniów,

  –   81 zł – połów ryb na zb. Domaniów,

  – 106 zł – połów ryb na zb. Domaniów i pozostałych wodach ze środka

                 pływającego,

  –  20 zł – składka na wody górskie, uzupełniająca do wód nizinnych,

 

 

 

Porozumienie Polsko – Niemieckie

 

W Kasie Biura Zarządu Okręgu PZW w Katowicach są dostępne zezwolenia w kwocie 25 euro , na połów ryb w Niemczech na wodach ogólnodostępnych:

 

LAV Brandenburg e.V. i  LAV Mecklenburg – Vorpommern e.V.