Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Ubezpieczenie wędkarzy PZU w 2017


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas
 

                                                                                                        

 

 

Okręg PZW w Katowicach informuje, że ubezpieczył wędkarzy od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na sumę ubezpieczeniową 10.000,00 zł obejmującą następujący zakres:

-       świadczenia podstawowe (zakres ograniczony + droga),

-       świadczenia dodatkowe – zgodnie z poniższym opisem

 

Odpowiedzialnością PZU S.A. objęte zostaną wypadki jakie mogą wydarzyć się ubezpieczonemu, tj. członkowi Polskiego Związku Wędkarskiego (członkostwo, a tym samym fakt przynależności do ubezpieczenia będzie stwierdzone na podstawie ważnej w dniu wypadku legitymacji członka Polskiego Związku Wędkarskiego):

 

 1/ podczas uprawiania dyscypliny sportu – wędkarstwa,

 2/ w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w imprezach 

     wędkarskich,

 3/ w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze  Polskiego Związku Wędkarskiego,

  4/ w drodze do miejsc wędkarskich, imprez sportowych,

  5/ w drodze powrotnej do domu z miejsc wędkarskich, imprez sportowych.

 

Odpowiedzialnością objęte są również wypadki będące następstwem zawału serca i udaru mózgu podczas wędkowania, w drodze do/i z miejsc wędkarskich imprez sportowych, a dla członków Zarządu – podczas posiedzeń i wykonywania innych czynności statutowych oraz    w drodze do/i z posiedzeń bądź miejsc wykonywania innych czynności statutowych.

W przypadku szkody należy:

 

1/ przygotować dokument z danymi osoby ubezpieczonej  oraz numer polisy :

numer polisy na rok 2017:     1011315570 

2/ zadzwonić pod numer 0 801 102 102,

3/ stosować się do instrukcji przekazywanej przez infolinię PZU SA,

4/ za pośrednictwem infolinii można również zweryfikować status likwidowanej szkody.

 

 

    Ubezpieczenie wędkarzy od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama