Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki Opłaty 2014


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

  

 

 Składki Opłaty 2014 Rok 

 

WYSOKOŚC SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

 Załącznik Nr 1 do uchwały nr 220 ZG PZW z dnia 31 sierpnia 2013r.

 

Lp

 

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  68,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4)  kobiety po ukończeniu 60 roku życia

  34,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

17,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

         Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 220 ZG PZW z dnia  31 sierpnia  2013 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2014 R.

 

 

1.   Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

2.   Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.   Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.   Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5.   Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 

 

 TABELA OKRĘGOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

 

 Załącznik nr 1 do uchwały nr 42/2013 ZO z dn. 29.10.2013 r.

l.p.

Rodzaj składki

wartość

 

1.

Okręgowa składka członkowska (roczna)

uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych okręgu Katowice

 

 

a)

Podstawowa

  100,00

b)

Ulgowa (20%):

-     odznaczeni „Odznaką Okręgową”

    80,00

c)

Ulgowa (50%):

-    młodzież  szkolna, studenci  16 - 24 lat,

-      odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

-      kobiety po ukończeniu 60 roku życia,

-      mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

    50,00

d)

Ulgowa uczestnika 75% (uprawnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju)

-      członek uczestnik do lat 16

    25,00

e)

Dla niezrzeszonych

  300,00

2.

Składki okresowe

 

 

a)

Dla członków PZW    - 1 dzień                                    

    20,00

 

                                    - 3 dni                                       

    40,00

 

                                    - 7 dni                                       

    60,00

b)

Dla niezrzeszonych    - 1 dzień                     

    40,00

 

                                    - 3 dni                                       

    80,00

 

                                    - 7 dni   

                                   - 14 dni

   120,00

   150,00

3.

Opłata egzaminacyjna

 

  a)

Podstawowa

    30,00

b)

Młodzież ucząca się do lat 24 ( decyduje rocznik)

    20,00

     c)      

Dla młodzieży do lat 16-tu   (członek uczestnik)

  zwolniony

    Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/2013 ZO z dn. 29.10.2013 r.

 

Zakres i zasady stosowania ulg w okręgowych składkach członkowskich w 2014 r.

 

1.      Do   obniżonych  o  50%  składek   w   wysokości  50,00na  wody  ogólnodostępne

uprawnieni są:

     a)      młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia,

     b)      odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW,

c)      kobiety po ukończeniu 60 roku życia,

d)     mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia.

2.      Do obniżonych składek w wysokości 25,00na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie uczestnicy do lat 16.

3.      Do obniżonych składek w wysokości 80,00na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie PZW odznaczeni „Odznaką Okręgową".

4.      Z wnoszenia okręgowych składek członkowskich zwolnieni są:

a)      członkowie honorowi PZW,

b)      odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.

5.      Ulgami i zwolnieniami nie są objęte składki okresowe.

6.      Inne ulgi mogą być stosowane w sytuacjach szczególnych w zależności od decyzji Koła, Okręgu.
Skutki tych ulg bezpośrednio obciążają budżet Koła lub Okręgu.


    Składki Okresowe Dla Członków PZW 2014


      Opłaty Okresowe Dla Niezrzeszonych 2014


 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama