Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki Opłaty 2015

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

         Składki Opłaty 2015 Rok 

WYSOKOŚC SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

 

Uchwała nr 43 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 września 2014 r. w sprawie składki członkowskiej na 2015 r.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 43  ZG PZW z dnia 27 września 2014 r.

 

Lp

 

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  75,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4)  kobiety po ukończeniu 60 roku życia

  37,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

         Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.Załącznik Nr 2 do uchwały nr 43  ZG PZW z dnia 27 września 2014 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2015 R.

 

 

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale

    tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska

  uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość

   zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania

   zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW zwolnieni ze świadczeń

  członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za

   okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli

   stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub

   wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na

   amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego

   działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się do końca roku w którym ukończono

   określony wiek.

 

uchwała nr 60 ZG PZW z dnia 18 listopada w sprawie zmian zapisów w załacznikach nr 1 i 2 do uchwały nr 43 ZG z dnia 27 wrzesnia 2014r w sprawie składki członkowskiej na 2015 r.pdf

 

 

 TABELA OKRĘGOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

 

 

 Uchwała nr 53 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 24.09.2014 r. w sprawie: uchwalenia okręgowych składek członkowskich na rok 2015r.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 53/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia 24.09.2014 r.l.p.

Rodzaj składki

wartość

 

1.

Okręgowa składka członkowska (roczna) uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych okręgu PZW  w Katowicach

 

a)

Podstawowa

112,00

b)

Ulgowa (20%):

-     odznaczeni „Odznaką Okręgową”

89,60

c)

Ulgowa (50%):

-          młodzież  szkolna, studenci  16 - 24 lat,

-      odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

-      kobiety po ukończeniu 60 roku życia,

-      mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

56,00

d)

Ulgowa uczestnika 75% (uprawnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju)

-      członek uczestnik do lat 16

28,00

 

Opłata roczna dla niezrzeszonych

340,00

2.

Składki okresowe

 

a)

Dla członków PZW                      - 1 dzień

20,00

 

- 3 dni

40,00

 

- 7 dni

60,00

 

- 14 dni

75,00

b)

Opłaty dla niezrzeszonych          - 1 dzień                                     

40,00

 

- 3 dni

80,00

 

- 7 dni

120,00

 

 - 14 dni

150,00

3.

Opłata egzaminacyjna

 

 

a)

Podstawowa

30,00

b)

Młodzież ucząca się do lat 24 ( decyduje rocznik)

20,00

c)

Dla młodzieży do lat 16-tu   (członek uczestnik)

zwolniony

         

     

Załącznik nr 2 do uchwały nr 53/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia 24.09.2014 r.

 

Zakres i zasady stosowania ulg w okręgowych składkach członkowskich w 2015 r.

 

1.      Do   obniżonych  o  50%  składek   w   wysokości  56,00na  wody  ogólnodostępne

uprawnieni są:

     a)      młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia,

     b)      odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW,

c)      kobiety po ukończeniu 60 roku życia,

d)     mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia.

2.      Do obniżonych składek w wysokości 28,00na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie uczestnicy do lat 16.

3.      Do obniżonych składek w wysokości 89,60na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie PZW odznaczeni „Odznaką Okręgową".

4.      Z wnoszenia okręgowych składek członkowskich zwolnieni są:

a)      członkowie honorowi PZW,

b)      odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.

5.      Ulgami i zwolnieniami nie są objęte składki okresowe.

6.      Inne ulgi mogą być stosowane w sytuacjach szczególnych w zależności od decyzji Koła, Okręgu.
Skutki tych ulg bezpośrednio obciążają budżet Koła lub Okręgu.


  uchwała nr 87/2014 ZO z dnia 17.12.2014r w sprawie zmian w załacznikach nr 1 i 2 do uchwały nr 53/2014 ZO PZW w Katowicach dot okregowych składek członkowskich na rok 2015 .pdf 

 


  Uchwała nr 23/2015 ZO w sprawie korekty uchwały nr 87/2014 ZO z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zmian w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały nr 53/2014 ZO PZW w Katowicach dot. okręgowych składek członkowskich na rok 2015 [208,6 KB]

 

 

Składki Okresowe Dla Członków PZW 2015


   Opłaty Okresowe Dla Niezrzeszonych 2015


 


Zgodnie z uchwała nr 103 Zarządu Głównego PZW z dnia 27.09.2008r.,

Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju.


składka okręgowa członek uczestnik .jpg

 

Powiększenie 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama