Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki Opłaty 2014


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

  

 

 Składki Opłaty 2014 Rok 

 

WYSOKOŚC SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

 Załącznik Nr 1 do uchwały nr 220 ZG PZW z dnia 31 sierpnia 2013r.

 

Lp

 

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  68,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4)  kobiety po ukończeniu 60 roku życia

  34,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

17,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

         Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 220 ZG PZW z dnia  31 sierpnia  2013 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2014 R.

 

 

1.   Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

2.   Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.   Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.   Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5.   Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 

 

 TABELA OKRĘGOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

 

 Załącznik nr 1 do uchwały nr 42/2013 ZO z dn. 29.10.2013 r.

l.p.

Rodzaj składki

wartość

 

1.

Okręgowa składka członkowska (roczna)

uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych okręgu Katowice

 

 

a)

Podstawowa

  100,00

b)

Ulgowa (20%):

-     odznaczeni „Odznaką Okręgową”

    80,00

c)

Ulgowa (50%):

-    młodzież  szkolna, studenci  16 - 24 lat,

-      odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

-      kobiety po ukończeniu 60 roku życia,

-      mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

    50,00

d)

Ulgowa uczestnika 75% (uprawnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju)

-      członek uczestnik do lat 16

    25,00

e)

Dla niezrzeszonych

  300,00

2.

Składki okresowe

 

 

a)

Dla członków PZW    - 1 dzień                                    

    20,00

 

                                    - 3 dni                                       

    40,00

 

                                    - 7 dni                                       

    60,00

b)

Dla niezrzeszonych    - 1 dzień                     

    40,00

 

                                    - 3 dni                                       

    80,00

 

                                    - 7 dni   

                                   - 14 dni

   120,00

   150,00

3.

Opłata egzaminacyjna

 

  a)

Podstawowa

    30,00

b)

Młodzież ucząca się do lat 24 ( decyduje rocznik)

    20,00

     c)      

Dla młodzieży do lat 16-tu   (członek uczestnik)

  zwolniony

    Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/2013 ZO z dn. 29.10.2013 r.

 

Zakres i zasady stosowania ulg w okręgowych składkach członkowskich w 2014 r.

 

1.      Do   obniżonych  o  50%  składek   w   wysokości  50,00na  wody  ogólnodostępne

uprawnieni są:

     a)      młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia,

     b)      odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW,

c)      kobiety po ukończeniu 60 roku życia,

d)     mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia.

2.      Do obniżonych składek w wysokości 25,00na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie uczestnicy do lat 16.

3.      Do obniżonych składek w wysokości 80,00na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie PZW odznaczeni „Odznaką Okręgową".

4.      Z wnoszenia okręgowych składek członkowskich zwolnieni są:

a)      członkowie honorowi PZW,

b)      odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.

5.      Ulgami i zwolnieniami nie są objęte składki okresowe.

6.      Inne ulgi mogą być stosowane w sytuacjach szczególnych w zależności od decyzji Koła, Okręgu.
Skutki tych ulg bezpośrednio obciążają budżet Koła lub Okręgu.


    Składki Okresowe Dla Członków PZW 2014


      Opłaty Okresowe Dla Niezrzeszonych 2014