Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Zasady Wędkowania w Okręgu Katowice w 2014


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

       

  

Obowiązujące w 2014 roku:

 

      

  Uchwała ZO nr 49/2013 w sprawie zasad wędkowania obowiązujących od 2014 r. na wodach ogólnodostępnych   

  Uchwała nr 46 Prezydium ZO w sprawie zmian załącznika do uchwały nr 49/2013 ZO z dnia 29.10.2013 r. w sprawie zasad wędkowania obowiązujących na wodach ogólnodostępnych w 2014 

Uchwała ZO nr 14/2014 w sprawie zasad wędkowania obowiązujących w 2014 na wodach ogólnodostępnycn - Wielopole 611 - Pniowiec 612 - Gzel 613 

 

            I.  Na wodach Okręgu PZW Katowice wędkarza obowiązuje: 

                                                                                                                                                                                       

· roczny limit połowu ryb  w ilości 35 szt. łącznie dla następujących  gatunków ryb: karp, lin, węgorz, szczupak, sandacz, pstrąg potokowy.

· dobowy limit: szczupak, sandacz -  2 szt. łącznie,

· zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,

· ryby nie przeznaczone do zabrania należy wypuścić od razu, bez przetrzymywania w siatkach,

· utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu,

· zakaz połowu z wysp z wyjątkiem wysp posiadających stałe połączenie z lądem np. kładką lub innym trwałym przejściem.

·  usunięcie bojki, markera lub innego znacznika bezpośrednio po  zakończeniu wędkowania.

 

II.    Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających na zbiornikach:

Pogoria I nr 001,  Pogoria III nr 002,  Przeczyce nr 004,  Łąka nr 005,  Dzierżno nr 006, Odra I, III w polderze nr 007, Buków I , II nr  008, Dziećkowice nr 009, Chechło k/Chrzanowa nr 012, Nieboczowy nr 601, Brzezie nr 642, Roszków Bobrowy nr 607, Roszków nr 627.

 

III. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających znajdujących się wyłącznie na rybaczówkach przy zbiornikach:

       Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013,  Kozłowa Góra nr 014, Przystań nr 404.

 

IV. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt ze środków pływających pod warunkami:

     - na zbiornikach : Pogoria I nr 001, Pogoria III nr 002, Pławniowice nr 003, Przeczyce nr 004, Dzierżno nr 006, Dziećkowice nr 009, Paprocany nr 013, w porze nocnej (licząc jedną godzinę  przed zachodem  słońca i jedną godzinę po wschodzie słońca),

     - na pozostałych wodach nizinnych o ile nie zabrania tego regulamin łowiska z wyłączeniem wód o powierzchni mniejszej niż 10 ha podawanej w zezwoleniu,

 

V.   Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach:

· Pogoria I nr 001 - wymiar ochronny karasia pospolitego (carassius carassius) do 20 cm

· Pogoria III nr 002 - wymiar ochronny  karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, karaś pospolity (carassius carassius) wymiar ochronny  do 20 cm,

·Pławniowice nr 003 -  wymiar ochronny okonia do 20 cm , z wyjątkiem zorganizowanych zawodów  wędkarskich  rozgrywanych na tzw.  żywej rybie , podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu.

·Przeczyce nr 004  okres ochronny  szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05., wymiar ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 85 cm,  zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części       w okresie od 01.01. do 31.05., całkowity zakaz wędkowania z wyspy oraz  połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak o więcej niż jednym ostrzu, wymiar ochronny okonia do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt., z wyjątkiem zorganizowanych zawodów  wędkarskich  rozgrywanych na tzw.  żywej rybie , podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu.

· Buków I , II nr 008 – wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Sosina nr 011  – wymiar ochronny   karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Chechło k/Chrzanowa nr 012  w okresie od 01.06. do 30.09. ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na wędkarza na dzień wędkowania,

· Paprocany nr 013 – obowiązuje:

- zakaz zabierania karpi powyżej 65 cm,                  

- zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04.,

- zakaz wędkowania w nocy od zmierzchu do świtu  na brzegu południowym  tj. od ośrodka MOSIR do użytku ekologicznego w Promnicach,

            - wymiar ochronny: okoń do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt.,: sandacza do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm, suma do 70 cm oraz od 150 ÷ 190 cm, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów  wędkarskich  rozgrywanych na tzw.  żywej rybie , podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu.

· Paprocany nr 013 i Dziećkowice nr 009, 014 Kozłowa Góra  - obowiązuje regulamin łowiska ustanowiony przez właściciela wody.

· Kozłowa Góra nr 014 – okres ochronny  szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05.,     - zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., - - zakaz połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak  o więcej niż jednym ostrzu,

- zakaz spinningowania w okresie  od 01.01.-31.05. Zakaz wywożenia zanęt i przynęt.

- wymiar ochronny okonia 20 cm z  limitem połowu do 10 szt./dobę  z wyjątkiem zorganizowanych zawodów  wędkarskich  rozgrywanych na tzw.  żywej rybie , podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu,

· Mitręga nr 101 – wymiar ochronny karpia  do 30 cm i powyżej 65 cm, wymiar ochronny lina  do 30 cm,

· Zbiornik Wolbromski nr 206 – okres ochronny  szczupaka od 01.01. do 31.05.,zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe 

ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,

· Gliniok nr 301 – wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm , zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. ”krótki cypel” od dnia 01.10. do dnia  31.12.,

· Balaton nr 308 - obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt oraz wędkowania brodząc,

· Smug nr 312 i Leśny nr 316  - okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.

· Maroko nr 402 – zakaz wędkowania w porze nocnej od zmierzchu do świtu na brzegu przyległym do rzeki Rawy.

· Przystań nr 404 – zakaz wędkowania w porze nocnej, zakaz spinningowania z brzegu, wędkowanie od świtu do godz.11ºº w niedziele i święta, łowienie ryb tylko  z  wyznaczonych miejsc oznaczonych cyfrą „O” z wyłączeniem brzegu stawu od strony Stadionu Śląskiego.

· Barbara nr 411- obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na jednego wędkarza na 1 dzień wędkowania, za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

· Skałka nr 415 obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt.

· Kasia nr 514,  Skała nr 534 – dobowe limity:  karpia - 2 szt., karasia - 5 kg,

· Pacwowe I nr 513 i Pacwowe II nr 516 – wymiar ochronny lina do 30 cm,

· Nieboczowy nr 601 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Siedliska nr 603 – obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Paruszowiec nr 608  – zakaz wędkowania w porze nocnej od godz. 23 do godz. 5.00, dzienny limit połowu leszcza

     - 5 szt./dobę

· Wielopole nr 611, Pniowiec nr 612, Gzel nr 613 - obowiązuje okres ochronny  szczupaka od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części     w okresie od 01.01. do 31.05., wymiar ochronny lina do 30 cm, wymiar ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 85 cm, wymiar ochronny szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm,

· Gzel nr 613 – wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej oraz dopływ (kanał) od mostu drogowego na ul. Gzelskiej do końca półwyspu.

· Papierok nr 617 - limit dobowy leszcza do 10 szt.

· Sudół nr 619, Brzezie nr 642, Studzienna 655- zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi środkami pływającymi, teren budowy polderu Racibórz obowiązują specjalne ograniczenia dostępu do łowiska  związane z wykonywaniem  prac budowlanych,

· Łęgoń nr 624 – obowiązuje zakaz połowu od strony stawów hodowlanych i wyspy, zakaz używania sprzętu pływającego za wyjątkiem tzw. modeli, dobowe  limity:  jazia do 3 szt., karasia do 5 kg. Wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Olza I nr 633 – obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Szachta nr 641  – dobowe  limity:  karpia - 2 szt.,   leszcza  - 3 szt., karasia  - 10 szt.,

· Śmieszek nr 648- obowiązuje regulamin łowiska, wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Rybna oraz okresowo odcinek brzegu, na którym znajduje się plaża.

· Srebrniok nr 656 – dobowe  limity: leszcza do 5 szt. i jazia do 3 szt. Wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Sośnica I nr 701 - obowiązuje:  wymiar ochronny lina do 30 cm oraz karpia do 30 cm i powyżej 65 cm z wyjątkiem zorganizowanych zawodów  wędkarskich i treningów  rozgrywanych na tzw.  żywej rybie , podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu,

· Łabędź nr 702, Stanisław nr 721- obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na wędkarza /dzień wędkowania, wymiar ochronny- lina do 30 cm,  karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, leszcza do 35 cm z dobowym limitem połowu  do 10 szt., powyższe ograniczenia nie obowiązują podczas zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na żywej rybie, podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu,

· Kokotek nr 704, Zandka nr 705, Martyn nr 707, Szkopka nr 708 obowiązuje:  okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05., wymiar ochronny karasia pospolitego (carassius carassius) do – 20 cm, lina do 30 cm,  zakaz wywożenia zanęt i przynęt,

· Dzierżno Duże nr 713  –obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· Bezchlebie nr 715 –obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,  w okresie od  1 maja do 30 września obowiązuje  zakaz połowu na odcinku linii brzegowej tzw. cypla naprzeciw siedziby WOPR ,

· Stawy Halemba nr 717- wymiar ochronny lina i jazia do 30 cm oraz dobowy limit  jazia 3 szt., wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, okres ochronny  szczupaka od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na żywe i martwe  ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., zakaz połowu na przynęty sztuczne  w okresie od 01.01. do 31.05.,

· Leśny nr 718 – zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszystkimi środkami pływającymi.

· Wojskowy nr 719,  Powstańców Śl. nr 720,  Stawy Makoszowskie nr 723, Park Świerczewski nr 725,  Strzelnica nr 726,  Bocianie Gniazdo nr 734,  Płyty nr 735, Madejski nr 742  -  dobowy limit  jazia  – 3 szt.,  wymiar ochronny karpia do 30 cm   i od 65 cm,  lina do 30 cm, leszcza do 35 cm.    

· Staw 3 nr 727- obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,

· KWK Pstrowski I i II nr 732, 733 - obowiązuje wymiar ochronny lina do 30 cm,

· Łąka nr 804 obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm  i od 65 cm,

 

 

    VI.   Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych:

· rzeka Wisła nr  029  z kanałem Dwory i dopływami nie wymienionymi w wykazie  – limit  połowu leszcza - 10 szt./ dobę,

· rzeka Wisła nr 030 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku 100 m w górę oraz 200 m w dół od ujścia rz. Iłownicy (lewy i prawy brzeg rzeki).

· rzeka Pszczynka nr  031  od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła Wielka   wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne,

· rzeka Odra nr  033  wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu  oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny obowiązuje :

      - limit dobowy połowu leszcza - 10 szt.,

- w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Rogi, od mostu drogowego drogi nr 418 do ujścia Kanału Gliwickiego, wyłącza się z wędkowania  w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09.  lewy brzeg rzeki, patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych i uzgodnionych z użytkownikiem, zawodów wędkarskich).

· rzeka Iłownica nr 045 – ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku od spustu z oczyszczalni ścieków do ujścia do rz. Wisły.

    

 

      VII.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich:

             -  Biała Przemsza nr 023  -  wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm oraz zakaz  spinningowania od   01.09.  do 31.01. Limit dzienny połowu pstrąga potokowego  2 szt..

Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie na odcinku od jazu Elektrowni Wodnej  w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy  do byłego mostu kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 100 m w górę i 150 m w dół od ujścia strumieni komora 1 i 2 położonych w Sławkowie  przy ul. Olkuskiej.

              -  Sztoła nr 024   – zakaz spinningowania  od 01.09. do 31.01.

Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.

Wymiar ochronny pstrąga potokowego 30 cm.

Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni ( ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy.

- Kanał Kopalni Piasku Szczakowa nr 026  - wymiar ochronny pstrąga potokowego do  30 cm oraz zakaz  spinningowania od   01.09.  do 31.01  Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.

- Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt. całkowity zakaz wędkowania od 01.09 do 30.01.

- Biała nr 021 – na odcinku od źródeł do mostu przy ul. Gen. Andersa w Bielsku Białej (obok Jednostki Wojskowej)  dopuszczono wędkowanie wyłącznie na przynęty muchowe uzbrojone w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. Na pozostałym odcinku do mostu drogowego na trasie Czechowice Dziedzice – Bestwina – przynęty sztuczne.

Pozostałe zasady wędkowania określono w wykazie wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2012-2014.

 

       VIII.   Tworzy się strefy ochronne całkowicie wyłączone z amatorskiego połowu ryb:

 - na zbiorniku  Chechło-Nakło nr 010 strefę obejmującą wyspę oraz zatokę w zachodniej części zbiornika,

- na zbiorniku Pniowiec nr 612 strefę obejmującą w całości zbiorniki boczne, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,

- na terenie rozlewisk wód zb. Gzel nr 613 wraz z potokiem Gzelskim na odcinku od jazu służącego do poboru wody na stawy do przepustu drogowego  na ul. Gzelskiej  w Rybniku,

- na zbiorniku Paprocany nr 013 strefę obejmującą usytuowany w zachodniej części zbiornik dopływ tzw. Czarna Gostyń, cofkę zbiornika oraz wyspę,

                   - na zbiorniku Paruszowiec nr 608  – wyspę.

Przypominamy, że na wyznaczonych strefach tarlisk na zbiornikach i rzekach,   obowiązuje zakaz wędkowania.

 

IX.  Na podstawie porozumienia z VŬS ČRS Ostrawa, na odcinkach granicznych rzek:

       Olza, Odra i Piotrówka, obowiązuje następujący regulamin połowu ryb:

 1) Wymiary ochronne ryb:

-          szczupak, sandacz, łosoś, amur, węgorz do 50 cm, 

-          sterlet-czeczuga, świnka, miętus do 30 cm,

-          karp do 40 cm,

-          kleń do 25 cm

  2)  Okresy ochronne ryb:

-          pstrąg potokowy - 01.09. ÷ 15.04.,

-          lipień - 01.12. ÷ 15.06.,

-          głowacica - 01.01. ÷    30.09.,

-          brzana, certa - 01.01. ÷ 30.06.,

-          miętus - 01.12. ÷ 15.03.,

-          węgorz 15.06. ÷ 15.07 i  01.09. ÷ 30.11.,

-          jaź, kleń - 16.03. ÷ 15.06.

     3) Limity ilościowe ryb złowionych i zabranych łącznie w ciągu doby:

-          szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz    - 2 szt.,

-          pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień  - 3 szt.,

-          świnka, certa  -  5 szt. ( max. 7 kg).,

-          lin, -  4 szt.,

-          kleń  -  10 szt.  (max. 7 kg).,

-          pozostałe gatunki  - 5 kg.

    4)  Po złowieniu dobowego limitu następujących gatunków ryb: sum, szczupak, sandacz, boleń i karp wędkarz

           jest zobowiązany zakończyć wędkowanie.

 

W pozostałych sprawach obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb

Polskiego Związku Wędkarskiego.