Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Lipcowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu

Aktualności | 2014-07-24 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Lipcowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu

   

 

W siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, 23 lipca 2014 r., odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu.

 

Przed rozpoczęciem posiedzenia z-ca gł. księgowej biura ZO w Katowicach  Halina Patalas w zw. z przejściem na emeryturę uroczyście pożegnała się z członkami Prezydium ZO dziękując gorąco wszystkim działaczą za wieloletnią współpracę z nadzieją, że nasze dalsze relacje nadal pozostaną w tak dobrych stosunkach.

 

Prezes Mirosław Iwański w imieniu władz i organów okręgu wręczył bukiet czerwonych róż składając  serdeczne podziękowania za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, życzył długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

 

Po tak miłej uroczystości rozpoczęły się obrady władz statutowych Okręgu.

W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zygmunt Witkowski, przewodniczący Okręgowej Sądu Koleżeńskiego Zbigniew Górski, dyr. biura ZO mgr inż. Henryk Brylski. Obradom przewodniczył prezes ZO Mirosław Iwański.

Po przyjęciu protokółu z poprzedniego posiedzenia, Prezydium ZO podjęło 10 uchwał, m.in.  w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora biura ZO oraz zatwierdzenia zakresu czynności, zatwierdzenia regulaminu prowadzenia postępowania egzaminacyjnego, zmiany nazwy Koła PZW nr 116 przy Nadleśnictwie Brynek - na Koło PZW nr 116 Brynek w Tworogu, zmiany nazwy Koła PZW nr 90 Janina w Libiążu przy PKW Jaworzno - na Koło PZW nr 90 Janina w Libiążu przy Tauron Wydobycie S.A, zamknięcia do wędkowania zbiornika nr 642 Brzezie na czas trwania zawodów karpiowych „ XI Puchar Bażanta Drużyn Karpiowych” w dn. 20.08.2014 r. od godz. 6.00 do 24. 08. 2014 r. do godz. 10.00, dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 48 Radlin w naprawę drogi dojazdowej do parkingu przy rybaczówce, zakupu urządzenia do koszenia roślinności wodnej, nadania odznak „Wzorowy Młody Wędkarz”, wynajęcie samochodu na mistrzostwa świata  do Niemiec dla kadry narodowej w dyscyplinie rzutowej.


Wiceprezes ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura omawiając projekt przyjętej uchwały w sprawie zakupu urządzenia do koszenia roślinności wodnej uzasadnił potrzebę takiego zakupu względami porządkowania i oczyszczania akwenów intensywnie zarastających roślinnością wodną.

W sprawach różnych omówił pakiet projektów wzorcowych regulaminów w sprawach: dokumentowania obiektów budowlanych zarządzanych przez okręg i koła, ramowych zasad prowadzenia stanic wędkarskich, korzystania ze stanic i  łowisk licencyjnych prowadzonych przez koła.


Rzecznik dyscyplinarny ZO Tadeusz Wnorowski złożył sprawozdanie z przeprowadzonych postępowań dyscyplinarnych i ilości zawiadomień o wykroczeniach jakie wpłynęły do Okręgu w okresie ostatniego kwartału. Z okręgu Opole – 18 zawiadomień, z Częstochowy – 5, z Bielska Białej – 2, z Rzeszowa – 1 zawiadomienie. Rzecznicy przeprowadzili w tym czasie 5 postępowań, z których jedno umorzono z braku cech wykroczenia. Postępowania dotyczyły w większości braku wpisu do rejestru, pozostawienie wędek bez opieki, łowienie na trzy wędki.


Kol. Dariusz Gacek – przewodniczący komisji promocji i kontaktów z mediami omówił propozycje pozyskiwania informacji z terenu i zaapelował do uczestników posiedzenia o przekazywanie wszelkich informacji promujących nasz Związek.


Na zakończenie posiedzenia dyrektor biura ZO H. Brylski przekazał informuję, że w dniach 04.08 – 31.12.2014 r. na rzece Wiśle na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 18.06.2014 r. nastąpi obniżenie poziomu piętrzenia na Stopniu Wodnym Smolice celem wykonania prac remontowych i modernizacyjnych przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Decyzja ta utrudni w tym okresie czasu, na tym odcinku przeprowadzenie zawodów wędkarskich, a także indywidualne wędkowanie.

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdjęcia