Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW w Okręgu PZW w Katowicach – 21.08.2014 r.

Aktualności | 2014-08-21 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW w Okręgu PZW w Katowicach

  

 

        W czwartek 21 sierpnia 2014 r. o godz. 7,00 w Dolinie Górnika w Chorzowie rozpoczęło się coroczne spotkanie z Członkami Honorowymi PZW Okręgu w Katowicach połączone ze wspólnym wędkowaniem na akwenie „Dolina Górnika” - sekcji wędkarskiej koła PZW Chorzów.

Uczestników spotkania przywitał prezes ZO.


W pierwszej części spotkania rozegrano dwusektorowe spławikowe zawody wędkarskie. W sektorze pierwszym rywalizowali między sobą Członkowie Honorowi Okręgu PZW w Katowicach, w sektorze drugim członkowie prezydium ZO i zaproszeni goście.

W sumie uczestniczyło 23 zawodników.


W sektorze pierwszym zwyciężył: Zygmunt Witkowski,

2. miejsce zajął Lech Gorczyński, 3. Mieczysław Machula;

 

 


w sektorze drugim: zwyciężył: Bogdan Kossowski, 2. miejsce zajął Henryk Brylski 3. Andrzej Fijałkowski.

 

W drugiej części spotkania  rozpoczęło się posiedzenie Prezydium  Zarządu Okręgu z udziałem Członków Honorowych i zaproszonych gości. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański.

Wiceprezes ds. organizacyjnych Janusz Olszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 111 Olza w osobach Marian Trzeciak – przewodniczący, Roman Mazur, Jacek Siekiera i Bronisław Kelner – członkowie, którzy spełnili wymogi ustawy o rybactwie śródlądowym.


Dyrektor Henryk Brylski  jednocześnie członek komisji gospodarczej omówił projekty uchwał: w sprawie  wydania wtórnika zezwolenia na wędkowanie na wodach Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach dla członka koła Będzin-Łagisza; okresowego zamknięcia do amatorskiego wędkowania w dniach 23-24.08.2014 r. w godzinach od 700 do 1500 zbiornika Dziećkowice, celem rozgrywania  Spinningowych  Mistrzostw Okręgu; okresowego zamknięcia do amatorskiego wędkowania w dniach od 26 do 28.09.2014 r. w godzinach od 700 do 1500 zbiorników: Przeczyce nr 004, Paprocany nr 013 oraz Dziećkowice nr 009, celem rozgrywania  Spinningowych  Mistrzostw Polski. Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte do realizacji.

 

Zebrani zostali zapoznani z tokiem prac prowadzonych przez poszczególne komisje problemowe, m.in.: omawiano stan przygotowań do wydania zezwolenia na wędkowania w 2015 r., przedłużeniu dzierżawy obwodów rybackich na rzekach i zbiornikach zaporowych, propozycji wprowadzenia na odcinku Odry w Kędzierzynie Koźlu zakazu zabierania ryb mającym na celu odbudowę stada podstawowego w łowisku, które zostało przełowione w ostatnich latach przez wędkarzy. Decyzja   wprowadzenia  metody nol kil  została poparta przez Okręg PZW z/s w Opolu,  proponowanych zmianach w statucie PZW, braku z rejonów informacji o działalności kół do publikacji w Dzienniku Zachodnim.

 

Rzecznik dyscyplinarny kol. Tadeusz Wnorowski poinformował zebranych, że  w czasie ostatniego miesiąca wpłynęło do okręgu 10 zawiadomień o wykroczeniach, w tym z okręgu opolskiego 5  zawiadomień, z okręgu krakowskiego 4 zawiadomienia i jedno z okręgu rzeszowskiego. Wykroczenia dotyczyły: łowienie na trzy wędki, czyszczenie ryb na łowisku, brak dozoru nad wędkami i brak wpisu o wędkowaniu do rejestru.

W sprawach różnych dyrektor przedstawił informacje w sprawie umorzenia podatku gruntowego przez gm. Lubomia oraz podjęcia decyzji zawarcia umowy z gm. Racibórz na akweny Ostróg po usunięci wątpliwych zapisów w proponowanej wcześniej umowie.

Prezes zapoznał zebranych z pismem  firmy Sport – Fish z Katowic  w sprawie rezerwacji miejsc od 1. do 5. miejsca na zrzucie wody zbiornika Elektrowni Rybnik w terminie 10.01-17.01.2015. W tym czasie zostanie nakręcony materiał filmowy o połowach karpi w okresie zimowym. Film będzie realizowała międzynarodowa ekipa, która tworzyła podobne materiały na wielu łowiskach  Europy. Będzie to reklama dla łowiska i Okręgu związana z dystrybucją filmu przez firmę Prologic  na terenie całej Europy. Z wydarzenia tego zostanie przygotowane także w formie DVD, które zostanie przekazane nieodpłatnie na rzecz Okręgu PZW w Katowicach.

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 


 

 


 

 

 

Zdjęcia