Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZO – 16 kwiecień 2015 r.

Aktualności | 2015-04-16 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

  

 

W czwartek 16 marca 2015 r. w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański.

 

Po przyjęciu protokółu z poprzedniego posiedzenia wiceprezes ds. gospodarczych Konrad Ciura omówił m.in. uchwały w sprawie: przekazania w użytkowanie rybaczówki na ośrodku wypoczynkowo - wędkarskim Bezchlebie dla koła nr 64 PZW Zabrze na potrzeby prowadzonej przez koło gospodarki rybacko - wędkarskiej na zb. Bezchlebia, wydania wtórników zezwoleń na wędkowanie, zamknięcia do wędkowania zbiornika Nieboczowy nr 601 na okres trwania zawodów III Maratonu Karpiowego im. Tomasza Olesia w dniach 20 – 24.05.2015 r. 

 

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito omówił uchwały w sprawie: udzielenia pożyczki Kołu PZW nr 53 Michałkowice na remont nowo pozyskanej siedziby koła i dofinansowania inwestycji w kołach PZW nr 88 Wolbrom  oraz nr 119 Bolesław.


 

Prezes ZO Mirosław Iwański przedstawił uchwałę w sprawie: przyjęcia naszego Okręgu do Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze w celu podjęcia  współpracy  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Współpraca ta daje możliwości korzystania ze środków unijnych, m.in. na takie cele jak:  realizację operacji polegającej na walce z kłusownictwem, odtwarzaniu pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, odtwarzania pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód, tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Do reprezentowania interesów Okręgu deleguje się kol Edwarda Totonia – czł. prezydium ZO i opiekuna rej. II.

 

Na wniosek wiceprezesa ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko nadano odznakę „Wzorowy Młody Wędkarz” kol. Jakubowi  Bogdanowiczowi z Koła PZW nr 124 Borynia i kol. Błażejowi Rajmanowi z Koło PZW nr 126 Odra.           

Przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny  wystąpił z wnioskiem o przyznanie 100 odznak okręgowych „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa  w Okręgu Katowickim”, na 2015 r., który został przyjęty uchwałą prezydium ZO.

 

W dalszej części obrad wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO:

 

­- wiceprezesa ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko przedstawił stan przygotowań do międzynarodowego obozu wędkarskiego młodzieży, który odbędzie się w Międzybrodziu Bielskim w dniach od 01 – 08 sierpnia 2015 r. dla wyróżniających się kadetów i juniorów. W obozie uczestniczyć będą przedstawiciele  z Czech i Niemiec,

­- wiceprezes ds. sportu kol. Bogusław Kossowski zdał relację z zawodów międzynarodowych w Niemczech, gdzie nasze reprezentacje zajęły pierwsze i szóste miejsce,

 

­- rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski złożył sprawozdanie z przebiegu szkoleń rzeczników dyscyplinarnych z kół VIII rejonu oraz wyznaczył termin i miejsce szkolenia ostatniego rejonu V na dzień 19 kwietnia br. w kole PZW Wesoła w Mysłowicach,


­- przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski przedstawił plan działań kontrolnych okręgowych stanic wędkarskich prowadzonych przez koła.

 

W sprawach różnych:

­- kol. Janusz Olszewski przedstawił i omówił opracowany przez komisję organizacyjną druk oświadczenia jaki będzie obowiązywał członka koła PZW z chwilą przekazania karty ewidencyjnej przy przenoszeniu się z koła macierzystego do innego wskazanego koła,

­- kol. Konrad Ciura zapoznał zebranych z materiałami dającymi możliwości współpracy wędkarzy i łowców podwodnych w walce z kłusownictwem i ochroną środowiska oraz możliwościami skutecznego odławiania zgodnie z przepisami nadmiaru suma w niektórych zbiornikach wskazanych przez zainteresowane koła. Postanowiono przeprowadzić konsultacje z ZK i w przypadku akceptacji takich działań udzielić stosownych zezwoleń tylko dla tych akwenów, na których zainteresowane koła prowadzą gospodarkę rybacko – wędkarską,

­

- dyr. biura kol. Henryk Brylski przekazał informację uzyskaną z RZGW Gliwice na zawarcie umowy dzierżawnej na 1400 m2 terenu nad zb. Pławnowice, na której posadowiona jest rybaczówka. Na pozostały teren o powierzchni 5500 m2 RZGW ma ogłosić w najbliższym czasie konkurs na jego dzierżawę. Prezydium ZO postanowił przystąpić do tego konkursu.

  

 

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia