Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZO – 21 maj 2015 r.

Aktualności | 2015-05-22 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 

 

W czwartek 21 maja 2015 r. w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański.

Na posiedzeniu przyjęto 7 uchwał w następujących sprawach:

 

 

1. zatwierdzono druk oświadczenia dot. przekazania karty ewidencyjnej, z koła macierzystego do innego koła lub okręgu związanego ze zmianą przynależności członka PZW  do innego koła  - omówił uchwałę wiceprezes ds. organizacyjnych Janusz Olszewski,


 

2. udzielono zezwolenia uczestnikom zawodów wędkarskich na zbiornik nr 010 Nakło – Chechło na 2015 r. i okresowego zamknięcia do wędkowania zbiornika Madejski nr 742 w dniach od 29.05.15 r. od godz. 1400 do 31.05.15 r. godz. 1100  i w dniach od 27.08.15 r. od godz. 1500 do 30.08.15 r.  do godz. 1400, którą omówił kol. Bogusław Kossowski  wiceprezes ds. sportu,


 

3. zmian w regulaminie łowiska licencyjnego nr 610 Z Buków , która  dopuszcza możliwość wywożenia na tym zbiorniku zanęt i przynęt środkami pływającymi oraz tzw. modelami pływającymi do linii oznaczonej bojkami - omówił wiceprezes ds. gospodarczych Konrad Ciura,


 

4. regulaminu porządkowego oraz cennika ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu, którą omówili kol. Konrad Ciura wiceprezes ds. gospodarczych i Robert Sito skarbnik Zarządy Okręgu,

 

  

 

5. nadania odznak honorowych PZW oraz nadania odznaki okręgowej „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim, obie uchwały omówił kol. Andrzej Jania – z-ca przewodniczącego komisji odznaki.

 W dalszej części obrad wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO:

 

­ - wiceprezesa ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko omówił przebieg szkolenia opiekunów młodzieży w zakresie właściwej opieki podczas pracy z młodzieżą,

 

­ - wiceprezes ds. sportu kol. Bogusław Kossowski omówił stan przygotowań do organizacji zawodów z Grand Prix  Okręgu Katowice oraz zawodów eliminacyjnych do Grand Prix Polski,

 

­- rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski poinformował zebranych o wpłynięciu 123  zawiadomień o wykroczeniach popełnionych przez wędkarzy Okręgu PZW w Katowicach za m.in. braku wpisów do rejestru połowu ryb, łowienie na trzy wędki i w nie przepisowej odległości od urządzeń hydrotechnicznych. Ujawniona trzy wykroczenia popełnione przez wędkarzy z okręgów PZW Częstochowa i Opole,

 


-­ przewodniczący komisji ds. promocji i mediów Dariusz Gacek złożył relację ze stanu przygotowań do uroczystej Gali 65 lecia  istnienia PZW i Okręgu PZW w Katowicach.

 

 

W sprawach różnych: zapoznano zebranych z postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie anonimowego pomówienia działacza komisji młodzieżowej za nieetyczne zachowanie się opiekuna na zawodach wędkarskich.

 

 Zapoznano z treścią pisma Komisariatu Policji z Rudy Śląskiej prowadzącej postępowanie sprawdzające wobec działaczy jednego z kół za zarybienie akwenu innym gatunkiem ryb niż wskazano w protokóle zarybień.

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia