Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu – Lipiec 2015 r.

Aktualności | 2015-07-30 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

                                                                                               

 

 

W czwartek 30 lipca 2015 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, które otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański.

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 13 uchwał m. in. w spraw gospodarczych, finansowych, młodzieżowych i sportowych.

 

Wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura omówił uchwałę w sprawie ustanowienia gospodarzem  akwenu nr 431 „Hutnik” o powierzchni  2,87 ha usytuowanym na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka w Chorzowie Zarządowi Koła PZW nr 22 Kleofas; zawarcia umowy na ustanowienie obwodu hodowlanego na stawach rybnych w Goczałkowicach Zdroju;  zatwierdzenia regulaminu i cennika pola kampingowego „Pławniowice” utworzonego na podstawie umowy z RZGW Gliwice wynikającej z wygranego przetargu na tereny sąsiadujące z rybaczówką koła PZW nr 43 Pyskowice.

 

Prezes ZO omówił uchwałę w sprawie wprowadzenia z dniem 1.08.2015 r. na zbiorniku 727 Staw nr 3 w Kochłowicach następujących zmian w związku ze zwiększeniem się powierzchni lustra wody do wielkości 11,7 ha. Zmiany dotyczą zezwolenia na wywóz zanęt i przynęt dowolnym sprzętem pływającym oraz ustanowieniem wymiaru ochronnego karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, które mogą nastąpić wyłącznie po zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach, stronie internetowej koła KWK Śląsk i tablicach ogłoszeń nad przedmiotowym zbiornikiem.

 

         Skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił uchwały w sprawie: pięćdziesięcioprocentowego  dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 64 Zabrze na remont pomostów znajdujących się na oś wędkarsko – wypoczynkowego Bezchlebie;  dofinansowania inwestycji w kole PZW nr 65 Zabrze Makoszowy  na remont nowo pozyskanej siedziby koła w kwocie do 30 tys. zł; ustanowienie nagród pieniężnych dla pracowników biura ZO z okazji 65 lecie Okręgu PZW w Katowicach; ustanowienie rezerwy zarybieniowej w wysokości 60 tys. zł. na pokrycie różnic, jakie wynikną z cen bieżących zarybienia w stosunku do cen, na podstawie których sporządzono operaty rybackie, uzupełnienie zarybienia niewykonanego w 2014 r., zarybienie zbiorników w pozostałych kategoriach, które po pomiarach powierzchni lustra wody zmienią grupę zaszeregowania, dorybienie zbiorników nowo pozyskanych, dorybienie zbiorników, na których wystąpiły straty w rybostanie spowodowane chorobami, przyduchą itd. oraz dodatkowego zarybienia wynikłego ze zmiany cen na materiał zarybieniowy.

 

Wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski przedstawił uchwały: w sprawie zamknięcia do wędkowania Kanału Dwory w dniach 28 – 30 sierpnia br., na którym odbędą się Ogólnopolskich Zawodów Spławikowych  U14 i U18 „Puchar Katowic”; zamknięcia do wędkowania zb.: Paprocany, Dziećkowice w dniach 21 – 23 sierpnia br., na których rozegrane zostaną  klubowe spinningowych  mistrzostw Polski oraz  rozszerzenie składu kolegium sędziów o kol. Antoniego Sędzielowskiego.

 

Wiceprezesa ZO ds. młodzieży kol. Zbigniewa  Mośko uzasadnił nadanie odznaki Wzorowy Młody Wędkarz członkom uczestnikom z koła PZW nr 72 Zamet Tarnowskie Góry:  Maciejowi  Siwy, Kamilowi Szołtysik,  Kacprowi  Malcher, Agacie Trzensimiech, Danielowi Kasprzyńskiemu, Marlenie Franke i Danielowi Zapała.               

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący poszczególnych komisji problemowych złożyli realizację z prac własnych komisji.

 

Kol. K. Ciura zdał relację z prac komisji gospodarczej informując m.in. o nie wyrażeniu zgody na płacenie czynszu w wysokości 5000 zł za dzierżawę zbiornika „Kasia” w Mikołowie.

 

Kol. A. Szczęsny – przewodniczący komisji odznaki powiadomił zebranych o pracach komisji nad zmianą wytycznych, które powinny obowiązywać już w 2016 r. w sprawie przydzielenia po jednym wniosku na odznaczenie krajowe  dla kół niezależnie od jego liczebności. Propozycja ta zostanie poddana pod dyskusje w rejonach.

 

W sprawach różnych przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny zapoznał zebranych z odpowiedziami udzielonymi: Zarządowi Koła PZW nr 51 Ruda Śl., Zarządowi Koła PZW nr 60 Tychy i ZK nr 46 SGL Carbon Racibórz w sprawie odrzucenia wniosku o przyznanie  odznaczenia krajowego PZW.

 

Prezes ZO odczytał pismo Okręgu Nadnoteckiego w sprawie poparcia protestu w sprawie kolejnej próby budowy małej elektrowni  wodnej na rzece Gwda w Pleceminie. Podjęto decyzję o poparciu protestu.

 

Dyr. biura ZO kol. Henryk Brylski zapoznał członków prezydium ZO z pismem RZGW Gliwice, w którym zostaliśmy poinformowanie, że grunty nad wodami w miejscowości Nieboczowy, o które się ubiegamy możemy pozyskać w użytkowanie po wygraniu przetargu jaki ogłosi w najbliższym czasie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.  W dalszej części wystąpienia przedstawił pismo firmy Microsoft, która przystąpi do audytu legalności programów komputerowych będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Katowicach. Audyt będzie również dotyczył kół posiadających służbowe komputery. W sprawie tej zostanie wysłany do kół odpowiedni komunikat.

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak