Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu – 22 październik br.

Aktualności | 2015-10-22 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

   

 

 

W czwartek 22 października 2015 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, które otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański.

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 11 uchwał regulujących bieżącą działalność okręgu, złożono sprawozdania z prac poszczególnych komisji problemowych oraz działań prowadzonych w rejonach i informacji przedstawionych przez okręgowych rzeczników dyscyplinarnych.

 

Wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura omówił uchwały w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów rocznych i okresowych zezwoleń na amatorski połów ryb, powierzenia kołu PZW nr 64 Zabrze prowadzenie gospodarki na zbiornikach: Bezchlebie nr 715 o powierzchni 16,8 ha i  Bezchlebie – Czarne nr 746 o powierzchni 2,52 ha, zlokalizowanym na terenie leśnictwa Bezchlebie, ustanowienia współgospodarzy zbiornika „Leśny” nr 718  o powierzchni 22,78 ha położonym  w miejscowości Knurów-Oczków, kołom PZW nr 13 Gliwice i 28 Knurów, wydzierżawienia części działki nr 258/9 obręb Nieboczowy z przeznaczeniem na cele rekreacji i uprawiania wędkarstwa.

 

Prezes okręgu omówił uchwałę w sprawie: podpisania listu intencyjnego zapraszającego do współpracy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przy realizacji projektu rekultywacji zbiorników wodnych, które obejmować będą wypracowanie metod kompleksowych sposobów oczyszczania zbiorników antropogenicznych na przykładzie zbiornika wodnego Przeczyce, mających służyć kompleksowej poprawie jakości wody, środowiska wodnego i terenów przyległych do zbiornika. Konsorcjantami w projekcie są Uniwersytet Śląski i Instytut Ekologii Terenów Przemysłowych w Katowicach oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił uchwały w sprawie: spisania w koszty nadzwyczajne nieściągalnych należności dot. zmarłego dłużnika w wysok. 1492,01 zł, zwolnienia z czynszu Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "BUD-DOM" w wysok. 50% w okresie od 1 listopada 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. za lokal na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Wędkarskiego Bezchlebie - w tzw. sezonie martwym, dofinansowania inwestycji w kole PZW nr 54 Sosnowiec na remont szamba na oś. wędkarskim Przeczyce oraz udzielenia głównej księgowej każdego roku szkoleniowego 6. dniowego urlopu szkoleniowego w związku z przyjęciem na studia podyplomowe o kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Prezes okręgu omówił uchwałę w sprawie: nadanie odznaki Wzorowy Młody Wędkarz członkom uczestnikom: Kewinowi Kozibąkowi, Danielowi Rybokowi z koła PZW nr 4 Brzeziny Śląskie, Łukaszowi Kaprakowi z koło PZW nr 65 Zabrze Makoszowy, Maurycemu Kaźmierczakowi,  Kamilowi i Oskarowi Wilińskim z koło PZW nr 110 1 – go Maja za szczególną aktywnością w przestrzeganiu zasad etyki wędkarskiej, ekologii i działalności społecznej w ramach macierzystego koła.

 

Sekretarz ZO kol. Mirosław Winiarski omówił uchwałę w sprawie nadania odznaki „Senior Wędkarstwa” kol. Feliksowi Pogorzałek z koła PZW na 4 Brzeziny Śl. i kol. Henrykowi Stefunyn z koła PZW nr 49 Rybnik.

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący poszczególnych komisji problemowych złożyli realizację z prac własnych komisji.

Wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski omówił przegotowania komisji do opracowania na 2016 r. planu pracy prezydium i ZO.

 

Kol. K. Ciura zdał relację z prac komisji gospodarczej informując m.in. o wyrażeniu zgody na płacenie czynszu w wysokości 3000 zł zamiast 5000 zł za dzierżawę 4 zbiorników o nazwie Kasia” o powierzchni lustra wody  ok. 2 ha, zlokalizowanych w Mikołowie, wynegocjowane przez władze koła. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zespołów szybkiego reagowania w zakresie skuteczniejszej ochrony wód.

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił realizację przyjętego budżetu na 2015 r., którego wykonanie przebiega zgodnie z planem i nie stanowi zagrożenia jego przekroczenia.

 

Wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski przedstawił wyniki z Muchowych Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów jakie odbyły się w dniach 9 -11.10.2015 r. na rzece Łupawie. Drużyna juniorów w składzie Kacper Kandzioła, Piotr Eliasz i Eryk Szmyt wywalczyła Mistrzostwo Polski. W klasyfikacji indywidualnej Kacper Kandzioła został II wicemistrzem Polski, a Piotr Eliasz zajął 4. miejsce oraz wyniki z zawodów Grad Prix Polski o Puchar Warszawy w dyscyplinie spławikowej, drużyna OKW Katowice Gut-Mix-Team  w składzie Ryszard Brąclik, Marta Gotwald i Marcin Kurzepa zajęła I miejsce.

 

Przewodniczący komisji promocji kol. Dariusz Gacek przedstawił propozycję dot. produkcji filmu krótkometrażowego promującego Okręg PZW w Katowicach, którą wstępnie przyjęto.

 

Rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski przedstawił informację z zakresu ochrony wód, z której wynika, że nasza straż rybacka ujawniła w ostatnim miesiącu 56 wykroczeń popełnionych przez wędkarzy, w tym po jednym z okręgu krakowskiego i opolskiego. Najczęstsze wykroczenia to brak wpisu do rejestru połowów ryb, zaśmiecanie łowiska, łowienie na 3 wędki. 

 

W sprawach różnych przyjęto wspólny wniosek kół o połączeniu koła PZW Siemianowice Śl. z kołem PZW Michałkowice, oraz utworzenie nowego koła PZW w powiecie gliwickim.

Dyrektor biura ZO przedstawił pozytywną ocenę obwodu rybackiego Pogoria 1 sporządzoną przez Urząd Marszałka Województwa Śląskiego.

 

 


Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

Zdjęcia