Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu – 25 listopad br.

Aktualności | 2015-11-25 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

   

 

 

W środę 25 listopada 2015 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, które otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 18 uchwał, przyjęto sprawozdania z prac komisji problemowych zarządu okręgu, wysłuchano relacji opiekunów rejonów ze stanów przygotowań do zbliżających się walnych zgromadzeń sprawozdawczych kół w poszczególnych rejonach oraz zapoznano się z tokiem prac  rzeczników dyscyplinarnych okręgu.

 

Wiceprezes ds. organizacyjnych Janusz Olszewski przedstawił projekt uchwał w sprawie:  połączenia kół PZW nr 52 Siemianowice i nr 53 Michałkowice oraz utworzenia nowego koła PZW w Taciszowie. Uchwała została podjęta w obecności przedstawicieli zarządów łączących się kół Siemianowice i Michałkowice oraz przedstawicieli zarządu „koła w organizacji” w Taciszowie. Łączące się koła przyjęły nazwę koło PZW nr 100 Siemianowice Śl., a „koło w organizacji” nazwę koło PZW nr 29 Dzierżno Duże. Ponadto przyjęto uchwałą regulamin przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające w kołach okręgu PZW w Katowicach i zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnej w nowopowstałym kole PZW nr 100 Siemianowice Śląskie.

 

Członek komisji gospodarczej kol. Edward Totoń omówił uchwały w sprawie: zatwierdzenia regulaminów łowisk licencyjnych: „Kalety” nr 311 o powierzchni 1,09 ha zlokalizowanym na terenie działek pracowniczych w Sosnowcu Milowicach,  „Herkules” nr 113 o powierzchni 3 ha położonego w Łazach przy ul. Daszyńskiego, „Rajsko” nr 522 o powierzchni 12 ha położonego w miejscowości Rajsko, pow. Oświęcim przy ul. Wilamowickiej; składek i opłat, regulaminu, zezwolenia i rejestru połowu ryb łowiska specjalnego „Czarna Przemsza”; warunków wędkowania na zbiorniku Nakło Chechło, zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na łowisku specjalnym „Bażyna” nr 654; regulaminu i cennika łowiska specjalnego „Rybnik”; rezygnacji z prowadzenia gospodarki rybacko – wędkarskiej na zbiorniku „Górnik” nr 412 z powodu występujących szkód górniczych powodujących stałe obniżanie się lustra wody oraz nieodpłatnego przekazania ryb na cele charytatywne.

 


Skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił uchwałę w sprawie: dofinansowania remont budynku gospodarczego koła PZW nr 41 Relaks w Piekarach Śląskich nad zbiornikiem Kozłowa Góra.

 

 


Wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski omówił trzy uchwały w sprawie zmian w składzie okręgowego kapitanatu sportowego i kolegium sędziowskiego. Przedstawił kalendarz imprez sportowych okręgu na 2016 r. wraz z częścią opisową.

 


Wiceprezes ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko omówił uchwałę nadającą  odznakę  Wzorowy Młody Wędkarz członkom uczestnikom Mateuszowi Skowronowi z koła PZW Łazy, - Hubertowi Przybyszewskiemu i Małgorzacie Michalskiej z koło PZW nr 76 Fiat Auto Poland.

 

 


Sekretarz ZO kol. Mirosław Winiarski omówił uchwałę w sprawie nadania odznaki „Senior Wędkarstwa” członkom Koła PZW nr 8 Bieruń Nowy kol.: Edwardowi Musialik, Andrzej Pomietlorz, Andrzejowi Wieczorek i Pawłowi Strauch.

 

 

Przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny omówił uchwałę nadającą odznakę okręgową „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim” niżej wymienionym członkom Koła PZW nr 65 Zabrze Makoszowy: Kacper Kandziora, Piotr Eliasz, z Koła PZW nr 92 KWK "Halemba" Eryk Szmyt za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim.

 

Rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski przedstawił informację o ujawnieniu przez naszą społeczną straż rybacką w ostatnim miesiącu 93 wykroczenia popełnionych na wodach PZW Katowice, w tym: 11 wykroczeń skierowano do P.S.R. Katowice, 78 do rzeczników dyscyplinarnych kół, 2 do Okręgu Bielsko – Biała, 1 do Okręgu Kraków, 1 do Okręgu Wrocław. Z okręgu opolskiego wpłynęło 5 zawiadomień o wykroczeniach, które skierowano do rzeczników dyscyplinarnych kół, za brak wpisu do rejestru połowu ryb, łowienie na 3 wędki, zaśmiecanie łowiska i wędkowanie na łowiskach w czasie zakazu. 

 

W sprawach różnych omówiono propozycję zmian do  porozumienia międzyokręgowego jaką złożył ZO PZW w Opolu dot. wyłączenia z wędkowania akwenów nie będących w obwodach rybackich oraz zbiornika Nysa i rzeki Nysa Kłodzka, które wg wnioskodawcy w 2016 r. mają być potraktowane jako okres odbudowy rybostanów w tych wodach. Do podjęcia takiej decyzji ZO w Opolu uzasadnia warunkami hydrologicznymi jakie panowały w 2015 r. jednak nie ogranicza on presji na te zbiorniki dla  własnych wędkarzy i wędkarzy z innych okręgów, którzy będą wykupywać pełną składkę na zagospodarowanie i ochronę wód. Prezydium ZO w Katowicach nie przychyla się do wprowadzenia powyższych zmian i sprawie tej podejmie ostateczną decyzję po negocjacjach na grudniowym posiedzeniu zarządu okręgu.

 

Kol. Andrzej Szczęsny odczytał list nawiązujący do współpracy z kołami PZW rej. VI jaki skierował na jego ręce poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiak zapewniając w nim dalszą owocną współpracę.

 

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Zdjęcia