Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Kwietniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2016-04-21 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 


W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO w czasie, którego podjęto 12 uchwał.

 

 

Wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura omówił uchwały w sprawie:

- zakazu ustawiania przyczep kampingowych nad zbiornikiem nr 601 Nieboczowy na czas budowy polderu Racibórz Dolny,

- udostępnienia części działki nr 258/9 nad zbiornikiem Nieboczowy nr 601 kołu PZW nr 50 Rydułtowy, na której prowadzona będzie działalności statutowa,

- udzielenia zezwolenia zbiorowego dla uczestników zawodów wędkarskich na zbiorniku nr 010 Nakło-Chechło  organizowanych przez koła rej. VIII,

- zamknięcia do wędkowania zbiornika nr 656 Srebrniok od 30.04.2016 r. do 02.05.2016 r. położonego w polderze Buków,  na czas  rozegrania zawodów karpiowych o Puchar kierownika nadzoru wodnego Buków, organizowanych przez zarząd koła PZW nr 126 Odra,

- zamknięcia do wędkowania zbiornika nr 008 Buków II od 08.06.2016 r. do 12.06.2016 r. położonego w okolicy wsi Kamień w polderze Buków,  na czas rozegrania  zawodów karpiowych  o „Memoriał Tomasza Olesia”, organizowanych przez zarząd koła PZW nr 50 Rydułtowy,

- zawarcia umowy z Fundacją EDF Polska S.A. zezwalającej na wędkowanie członkom sekcji wędkarskiej Fundacji na zaporze bocznej Orzepowice łowiska licencyjnego Rybnik, na określonych w zezwoleniu warunkach,

- zmiany cennik korzystania z usług rybaczówki „Pławniowice”  na 2016 r. dot. osób nie zrzeszonych w PZW,

- udzielenia zezwolenia firmie Carp Info UK Marek Madejski na amatorski połów ryb wędką z wysp na zb. Buków II nr 008 w dniach od 16  do 22 maja  2016 r. w celu nagrania materiału filmowego promującego połów karpi. Nagrany materiał filmowy i zdjęciowy zostanie bezpłatnie udostępniony okręgowi  z prawem  zamieszczenia na stronie internetowej oraz z możliwością wykorzystania go w celach statutowych

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito omówił uchwałę w sprawie:

- dofinansowania do kwoty 2.400 zł inwestycji napowietrzania stawu nr 702 Łabędź koła PZW nr 14 Sośnica, remontu rybaczówki  w kole PZW nr 25 Szopienice  do kwoty 4.000 zł oraz uruchomieniu drugiego etapu modernizacji Przystani Wędkarskiej Kozłowa Góra koła Relaks w Piekarach Śl. do kwoty 5830 zł.

- zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej Okręgu PZW  w Katowicach nad zalewem Nakło-Chechło, zarządzanej przez  Zarząd Koła PZW nr  59 Tarnowskie Góry,

- zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem Dziećkowice, zarządzanej przez Zarząd Koła PZW nr  32 Lędziny.  

 

Wiceprezes ZO ds. młodzieży   kol. Zbigniew  Mośko omówił uchwały w sprawie:

- nadania odznak „Wzorowy Młody Wędkarz” członkom uczestnikom koła PZW nr 3 Bytom: Patrycji Sokołowskiej i Dominice Orzech; koła PZW nr 13 Gliwice: Gabrieli Kawęckiej i Bartłomiejowi Tomczykowi; koła PZW nr 25 Szopienice: Danielowi Dłoczykowi i Michałowi Śniegule oraz Bartoszowi Mirek z koła PZW nr 92 KWK Halemba w Rudzie Śl.

- nadania stopnia Instruktora Młodzieży Wędkarskiej opiekunom młodzieży w kołach: Będzin, Będzin – Łagisza, Bytom, Chorzów, Grodziec, Szopienice, Knurów, Łazy, Relaks Piekary Śl., Pszczyna, Wojkowice, Świętochłowice, Zebrzydowice, Łaziska Górne, Siemianowice Śl., Rogoźnik, Miasteczko Śl., Kobiór i Bolesław.

 

W dalszej części obrad Prezydium wysłuchało ustnych sprawozdań z prac poszczególnych komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO, które przebiegają zgodnie z przyjętymi planami działania i bieżącymi potrzebami.

 

Rzecznik dyscyplinarny kol. Tadeusz Wnorowski i Władysław Wenerski przedstawili dane dot. zawiadomień o popełnionych wykroczeniach przez wędkarzy na terenie działania okręgu. W okresie marca i kwietnia br. wpłynęły do okręgu 62 wnioski o ukarania, z których 18 skierowano do sądów koleżeńskich, 2 do okręgu Bielsko Biała i po jednym do okręgów częstochowskiego i krakowskiego za brak daty wpisu i łowiska do rejestru połowu ryb, poławianiu ryb niemiarowych i braku wpisu złowionych ryb  do rejestru. Złożono relację z postępowań przeprowadzonych przed okręgowym sądem koleżeńskim, który w jednej ze spraw orzekł wydalenie wędkarza za popełnione wykroczenia z PZW z jednoczesnym pozbawieniem go odznaczeń związkowych.   

 

W sprawach różnych prezes ZO przedstawił przygotowane przez siebie założenia i stan przygotowań do opracowania oferty pt. Wędkarskie życie Śląskiego Seniora ukierunkowaną na rzecz aktywności społecznej wędkarzy 60 +, która zostanie omówiona we wszystkich rejonach okręgu i po wypracowaniu ostatecznej wersji  zostanie skierowana do sfinansowania jej ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w kolejnych latach na zadania ujęte w Priorytetach I-IV programów unijnych. W dalszej części wystąpienia przedstawił możliwości okręgu w sprawie podjęcia uchwały zezwalającej na wędkowanie współmałżonka na jedną wędkę w ramach łowiska i dziennego limitu przysługującego drugiemu współmałżonkowi będącemu członkiem PZW.

 


Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak