Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Październikowe posiedzenie Prezydium ZO

Aktualności | 2016-10-20 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 

W czwartek 20 października 2016 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO. W posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski, rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski; dyr. biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

Na posiedzeniu Prezydium ZO  podjęto następujące uchwały, w sprawie: zatwierdzenia 5. osobowy skład komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 85 KWK Paryż; częściowej zmiany zasad wędkowania obowiązujących od 2017 r. na terenie Okręgu PZW w Katowicach na wodach ogólnodostępnych, wykreślenia z rozdziału V: punktu 16 zbiornika Maroko nr 402, dot.: „zakazu wędkowania w porze nocnej od zmierzchu do świtu, na brzegu przyległym do rzeki Rawy”;  zmienić dotychczasowy zapis punktu 36 na zapis o treści „ Bezchlebie nr 715  - w okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje zakaz wędkowania na terenie kąpieliska miejskiego łącznie z cyplem i wyspą połączoną pomostem”, ”wprowadzenie  punktu  40 Wojskowy nr 719 – połów tylko metodą spławikową. Dozwolone zanęcanie wyłącznie żywymi zanętami zwierzęcymi”;   przesunięcia terminu spłaty pożyczki dla koła PZW nr 47 Radzionków udzielonej na remont siedziby koła nad stawem „Grota”; nadania odznak „Wzorowy Młody Wędkarz” kol. Kacprowi Drzewieckiemu - członkowi koła PZW nr 118 KWK "Murcki"; nadania odznak „Senior Wędkarstwa” dla koła PZW nr 44 Pszczyna i koła pzw nr 65 Zabrze Makoszowy;  przekazania darowizny w kwocie 49 zł na Fundację na rzecz osób niewidomych   i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” z siedzibą w Gdyni.

 

W sprawach różnych prezes ZO przekazał informację, że Polski Związek Wędkarski został wyróżniony przyznaniem przez Polską Agencję Przedsiębiorczości  oraz redakcję Biznes Plus - Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 za realizację projektu „Elektroniczny Rejestr Wędkarzy”, która zostanie wręczona prezesowi ZG PZW podczas uroczystej gali w Filharmonii Narodowej w Lublinie w dniach 27-28 października 2016 r.

Omówił możliwości pozyskiwania przez koła PZW na swoim terenie działania środków w ramach lokalnych grup działania (LGD), m.in. w zakresie: zagospodarowanie obszaru związanych z infrastrukturą wokół zbiorników wodnych, np.: ustawienie ławeczek, wiat ogólnodostępnych, toalet, parkingów itp., przekazując jednocześnie wykaz wszystkich Gmin wchodzących w skład poszczególnych LGD wraz z osobami do kontaktu, które będą szczegółowo udzielić informacji dotyczących pozyskania środków i realizacji programów operacyjnych działaczą kół na terenie ich działania.

 Zasygnalizował, że wspólnie z prezesem ZG PZW uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w Warszawie zmierzającym do zawarcia umowy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych o wzajemnej współpracy. W sprawie tej obie strony podjęły  już czynności  zmierzające do podpisania stosownej umowy.

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdjęcia