Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Porozumienie z Lasami Państwowymi (video)

Aktualności | 2017-02-08 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 01.02.2017 r w siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych odbyło się spotkanie Prezesa ZG Dionizego Ziemieckiego z Dyrektorem Generalnym LP Konradem Tomaszewskim. W obecności przedstawicieli Zarządu Głównego PZW kol. Mirosława Iwańskiego i kol. Tadeusza Sienkiewicza oraz licznej reprezentacji kierownictwa GDLP, podpisane zostało porozumienie o współpracy.

 

 

 

Podpisanie porozumienia, było efektem podjęcia z inicjatywy PZW, długotrwałych negocjacji w tej sprawie. Zawarta umowa umożliwiać będzie wzajemną współpracę w zakresie prowadzenia działalności związanej z zagospodarowaniem i ochroną wód oraz uprawianiem amatorskiego połowu ryb w zbiornikach wodnych PZW,  położonych na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Dotyczy ona również wzajemnej wymiany informacji mogących mieć istotny wpływ na zwiększenie efektywności ochrony wód i terenów leśnych przed czynnikami antropogenicznymi oraz współpracy pomiędzy Społeczną Strażą Rybacką a Strażą Leśną. Ponadto, możliwe staje się zawieranie przez okręgi PZW porozumień na poziomie lokalnym z poszczególnymi nadleśnictwami, na przykład w zakresie ułatwień dla niepełnosprawnych członków PZW, polegających na wyznaczeniu dróg dojazdowych do zbiorników śródleśnych.

 

[MM]

Zdjęcia