Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-04-20 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

W czwartek 20 kwietnia 2017 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski i Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski.

 

 

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 12 uchwał dot. m.in.:

 

- zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnej koła PZW: nr 110 Bojszowy – przedstawił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

 

- zakupu przenośnej wyciągarki spalinowej wraz z liną na potrzeby Okręgu i kół PZW w Katowicach służącej do oczyszczania akwenów z nadmiaru roślinności wodnej,

- wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały nr 55/2016 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zasad wędkowania obowiązujących od 2017 r. na wodach ogólnodostępnych. Rozdział I punkt 9 załącznika otrzymuje nowe brzmienie:  „Na zbiornikach wodnych wprowadza się zakaz połowu metodą spinningową oraz na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 01.01. do 29.04. z wyłączeniem rzek”. Zapis ten zezwala na  wędkowanie już od niedzieli 30 kwietnia 2017 r. na wymienionych wyżej wodach,

- wydania wtórnika zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach w 2017 r. dla członka koła PZW nr 29 Dzierżno Duże i koła PZW nr 119 Bolesław,

- zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej nad zbiornikiem  Przeczyce w Boguchwałowicach prowadzonej przez koła PZW nr 54 Sosnowiec,

- zatwierdzenia regulamin i cennika przystani wędkarskiej nad zbiornikiem  nr 014 Kozłowa Góra prowadzonej przez koła PZW nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie,               

- zatwierdzenia regulamin i cennika przystani wędkarskiej nad zbiornikiem Paprocany w Tychach prowadzonej przez koło PZW nr 60 Tychy – przedstawił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura.

 

- udzielenia zwrotnej pomocy finansowej na zakup samochodu dostawczego do prowadzenia działalności koła PZW nr 60 Tychy w wysokości 25.000,00 zł;

- dofinansować remont pomostów wędkarskich na zbiorniku "Bezchlebie" prowadzonym przez koło PZW nr 64 Zabrze  do wysokości 50% poniesionych nakładów jednak nie więcej niż 2 900,00 zł na podstawie przedstawionych faktur. – przedstawił  skarbnik ZO kol Robert Sito.

 

- nadania tytuł Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej kol. Jarosławowi Syrek członkowi koła PZW nr 81 Moszczenica,

- nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” dla członków uczestników: kol. Laury Kisielewicz koło PZW nr 124 Borynia i kol. Igorwi Bzdziuch koło PZW nr 1 Będzin,

- zatwierdzenia zasad naboru uczestników młodzieżowego obozu wędkarskiego w Bieszczadach „Berdo – 2017” – przedstawił wiceprezes ZO ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko.

 

 

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący komisji ds. promocji i mediów kol. Dariusz Gacek przedstawił stan zamówień działaczy kół wyrażających chęć zakupu reprezentacyjnej odzieży wędkarskiej, który na chwilę obecną złożyło blisko 20 wędkarzy. Złożył propozycję wyposażenia reporterów relacjonujących imprezy sportowo – rekreacyjne do środków masowego przekazu w stosowne identyfikatory i  kamizelki z napisem „Foto”. Propozycja została przyjęta do realizacji.

 

Rzecznicy dyscyplinarni ZO Tadeusz Wnorowski kol, Władysław Wenerski  złożyli sprawozdanie z działalności rzeczników dyscyplinarnych kół za 2016 r. Łącznie rzecznicy przeprowadzili 582 sprawy, dotyczące najczęściej braku wpisu do rejestru połowów: daty wędkowania, nr łowiska, ilości złowionych ryb, wędkowanie trzema wędkami, przetrzymywanie w siatkach niemiarowych ryb, braku zezwoleń na łowiskach, na których wędkowali.

 

 

W sprawach różnych prezes okręgu omówił stan przygotowań do Okręgowego Zjazdu Delegatów, który przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 Zapoznał z treścią protokołu przeprowadzonej kontroli przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jaka miała miejsce w dniach 17 – 31 marca 2017 r. za okres od 1.01 do 31.12.2016 r. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne; ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń; prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu biura ZO w zakresie przeprowadzonej kontroli.

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

Zdjęcia