Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Majowe posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-05-18 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W czwartek 18 maja 2017 r. o godz. 12,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 15,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski i Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 11 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych regulujących działalność okręgu w 2017 r.

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej zostały podjęte następujące uchwały:

̶  zatwierdzono 23 uchwały przyjęte na posiedzeniu marcowym i kwietniowym przez prezydium ZO z tym, że w uchwale nr 33/2017 Prezydium ZO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej nad zbiornikiem  Przeczyce w Boguchwałowicach, ze zmianą pkt. 2 w załączniku nr 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

pkt 2. Wynajem sprzętu pływającego:

• łódź do celów wędkarskich – 15,00 zł/tura,

• łódź do celów turystycznych – 20,00 zł/h,

• rowerek wodny – 15,00 zł/h,

• łódź do celów wędkarskich z napędem elektrycznym – 30,00 zł/tura.

 

̶  uchylono uchwały Zarządu  Koła PZW nr 22 Kleofas niezgodne z przepisami finansowymi i zawierania umów bez wymaganych pełnomocnictw,

̶  zatwierdzenie składu komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 12 Dąbrowa Górnicza – omówił wiceprezesa ZO ds. organizacyjnych Janusz Olszewski;

̶  zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Okręgu na XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Katowicach – omówił prezes ZO Mirosław Iwański.

 

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

̶  wydania wtórników zezwoleń na amatorski połów ryb wędką dla członka koła PZW nr 68 Zebrzydowice i dwóch członków koła PZW nr 126 Odra;

̶  zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej w Przeczycach prowadzonej przez koło PZW nr 3 Bytom;

̶  zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 211 „Laski” położonego w miejscowości Laski, gmina Bolesław przy ulicy Błędowskiej, którego gospodarzem jest koło PZW nr 119 Bolesław,

̶  okresowego wyłączenia z wędkowania zbiornika nr 302 „Hubertus” II, użytkowanego przez koło PZW nr 25 Szopienice, w dniach 23.06.2017 od godz. 7.00 do 25.06.2017 do godz. 20.00, na czas rozgrywania zawodów  karpiowych – omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura.

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały w sprawie:

̶  dofinansowania remontu mnicha na stawie nr 312 Smug koła PZW nr 26 Kazimierz Juliusz w wysokości 984,00 zł, remontu wałów stawu nr 516 Pacwowe II koła PZW nr 38 Mysłowice Brzezinka w wysokości do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do kwoty 1.500,00 zł na podstawie przedstawionych faktur, wymiany ogrzewania w siedzibie koła PZW nr 54 Sosnowiec w wysokości do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do kwoty 6.500,00 zł na podstawie przedstawionych faktur i remontu dopływu na zbiorniku nr 717 Korytnik IV koła PZW nr 92 KWK Halemba w wysokości do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do kwoty 4.200,00 zł na podstawie przedstawionych faktur - omówił skarbnik ZO Robert Sito i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

 

W zakresie działalności sportowej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

̶  okresowego zamknięcia do wędkowania części linii brzegowej  zb. Dziećkowice na odcinku 700 m w lewo od przystani wędkarskiej, w okresie od  29.06.br  godz. 18.00 do 02.07.br godz. 8.00, na czas rozegrania zawodów wędkarskich „Maraton Gruntowy”, organizowany przez koło PZW nr 32 Lędziny – omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogusław Kossowski.

 

 

 

W zakresie działalności komisji odznaki podjęto następującą uchwałę w sprawie:

- nadania odznak honorowych PZW: srebrnej, złotej i złotej z wieńcami nadawane dla członka PZW, który wniósł istotny wkład w rozwój Polskiego Związku Wędkarskiego, jego struktur organizacyjnych, podstaw materialnych, gospodarki rybackiej i  wędkarskiej, ochrony wód, sportu wędkarskiego i podniesienia etyki wędkarskiej,

- medalu „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” nadawany członkom PZW za szczególne zasługi w rozwoju wędkarstwa , gospodarki wędkarskiej i ochronie wód,

- odznaczenia  „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” nadawane osobom nie będącym członkom PZW oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla wędkarstwa i PZW – omówił sekretarz ZO kol. Mirosław Winiarski i przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

 

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący komisji problemowych przedstawili wyniki prac jakie wykonali w okresie ostatniego miesiąca, a dotyczyły one m.in. przeglądu protokołów z zebrań upływającej kadencji i uszczegółowienie sprawozdań do materiałów zjazdowych.


Wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura odczytał pismo Zarządu Koła PZW nr 13 Gliwice w sprawie gospodarki rybacko-wędkarskiej na zbiorniku Dzierżno Małe łącznie z odpowiedzią argumentując zaistniałe problemy związane z zarybieniem wymienionego akwenu. W sprawie tej zostaną przeprowadzone rozmowy z członkami zarządu koła mające na celu skuteczne rozwiązanie zaistniałych problemów.

 

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił analizę stanu liczebności członków okręgu i analizę realizacji budżetu na dzień 30 kwietnia 2017 r. Stan liczebności członków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższy o ok. 300 członków. Realizacja budżetu przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi na 2017 r. i nie zagraża jego wykonaniu.

 

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski złożył informację z wiosennych zarybień, którą wykonano na kwotę 223 031,58 zł różnymi gatunkami ryb, w tym m.in. karpiem na kwotę 153 965 ,85 zł, szczupakiem za 20 937,01 zł, pstrągiem potokowym za 26 478,88 zł.  Za pozostałą kwotę zakupiono: leszcza, lina, lipienie, płoć i pstrąga tęczowego.

 

 

Prezes okręgu złożył informację m.in. z prac prezydium i ZG w sprawie przyjęcia budżetu PZW na 2017 r. z podziałem na jednostki terenowe, biuro ZG, Wiadomości Wędkarskie i Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach; złożonego sprawozdania GKR z działalności za I kwartał 2017 r., stanu przygotowań reprezentacji narodowych do udziału w Mistrzostwach świata i Europy w 2017 roku, podjętej uchwały w sprawie dofinansowania z funduszu ZG mienia Związku dla okręgów w  Krakowie i Poznaniu oraz powołania Komisji ZG w sprawie przygotowania projektu uchwały programowej XXXI KZD PZW.

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia