Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-06-15 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W środę 14 czerwca 2017 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski, dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 10 uchwał dot. m.in.: 

- zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnej koła PZW: nr 22 Kleofas – przedstawił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

 

 

 - warunków użytkowania przenośnej wyciągarki spalinowej służącej do oczyszczania akwenów z nadmiaru roślinności wodnej zakupionej ze środków Okręgu PZW w Katowicach;

- ustanowienia gospodarzem ośrodka wypoczynkowego „Buków” koło PZW nr 78 Jas-Mos z jednoczesnym zobowiązaniem przedłożenia do zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu regulaminu oraz cennika obowiązującego na tym ośrodku;

- wydania wtórnika zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla członek koła PZW nr 110 1-go Maja;

- zatwierdzenia regulaminu i cennika schroniska i ośrodka wędkarskiego nad zbiornikiem Dzierżno Małe prowadzonego przez koło PZW nr 13 Gliwice;

- wyrazić zgodę na rozegranie spinningowych Mistrzostw Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże na zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże w dniu 18.06.2017 r. ze środków pływających; – przedstawił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura i dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski.

 

 

- zmiany brzmienia § 2 uchwały nr uchwała nr 27/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 23.03.2017 r. dot. dofinansowania inwestycji w kołach PZW:  nr 9 Chorzów, nr 32 Lędziny, nr 47 Radzionków oraz nr 61 Wesoła z zapisu „dofinansować remont siedziby”  na zapis „dofinansowanie inwestycji umocnienia żelbetonem brzegu przystani Dziećkowice”- przedstawił skarbnik ZO kol. Robert Sito.

 

 

- nadania odznak honorowych PZW, medalu  „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” dla członków koła PZW Czerwionka, Borynia i KWK Chwałowice, odznaczenia „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” dla osób nie będących członkami PZW oraz instytucji szczególnie zasłużonych dla wędkarstwa i PZW;

- nadania odznak „Senior Wędkarstwa” dla 462 członków Związku, którzy nieprzerwanie przynależą przez 40 lat do PZW;

- nadania odznaki okręgowej „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim dla członków Związku, którzy aktywnie działają na rzecz Okręgu – przedstawił sekretarz ZO PZW Mirosław Winiarski i przewodniczący odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

 W dalszej części posiedzenia prezes okręgu omówił stan przygotowań do Okręgowego Zjazdu Delegatów, który przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

W sprawach różnych:

- dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski przedstawił informację z kontroli przeprowadzonej przez RZGW Kraków w obwodach rybackich rzeki Wisły nr 1 i rzeki Chechło nr 1, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości w jej realizacji i była w całości zgodna z zawartą umową.

- omówiono propozycję współpracy z górnośląskim kołem ornitologicznym jaką złożył prezes tego koła dr Jacek Betleja w zakresie ochrony koloni lęgowej czarnej rybitwy nad zbiornikiem Łąka oraz podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozrodu kormoranów. Decyzja w tym zakresie zapadnie na Okręgowym Zjeździe Delegatów.

 

 

 

- kol. Edward Totoń przedstawił pismo Stowarzyszenia Dolina Karpia informujące ZO o przyjęciu wniosku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w sprawie utworzenia patrolu straży rybackiej na terenie Doliny Karpia wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na kwotę 92 835 zł pochodzących ze środków unijnych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia