Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Pierwsze posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-06-27 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach


W dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu PZW w Katowicach na pierwszym posiedzeniu po wyborach w dniu 25 czerwca 2017 r. zebrał się Zarząd Okręgu w składzie 31 osobowym, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak; dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 


Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański, który wypełniając postanowienia § 44 ust. 3 statutu PZW złożył wymagany wniosek w sprawie ukonstytuowania  się nowo wybranego zarządu na kadencję 2017 – 2020.

 Powiększenie

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 

1.             Na wniosek prezesa Zarządu Okręgu ustalono 12 osobowe Prezydium w skład, którego wchodzą:

 

 ̶   prezes ZO kol. Mirosław Iwański wybrany na XXXI Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w Katowicach w dniu 25.06.2017 r.


 ̶   czterech wiceprezesów,

 ̶   sekretarz,

 ̶   skarbnik,

 ̶   pięciu członków.

 

 

 

2.         Dokonano wyboru ze składu ZO Katowice:

 

̶  kol. Janusza Olszewskiego                - na wiceprezesa ds. organizacyjnych,

̶  kol. Edwarda Totonia                        - na wiceprezesa ds. gospodarczych,

̶  kol. Bogusława Kossowskiego          - na wiceprezesa ds. sportu,

̶  kol. Zbigniewa Mośko                       - na wiceprezesa ds. młodzieży,

̶  kol. Mirosława Winiarskiego             - na sekretarza,

̶  kol. Roberta Sito                                 - na skarbnika,

̶  kol. Andrzeja Szczęsnego                  - na członka Prezydium,

̶  kol. Henryk Bębnowicz                     - na członka Prezydium,

̶  kol. Ryszarda Chroboka                    - na członka Prezydium,

̶  kol. Dariusza Gacka                           - na członka Prezydium,

̶  kol. Krystian Sowada                        - na członka Prezydium

 

Pozostali członkowie zarządu pełnić będą funkcję w poszczególnych komisjach problemowych powołanych na dzisiejszym posiedzeniu, a składy osobowe zostaną ustalone i zatwierdzone uchwałą na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZO w dniu 20 lipca 2017 r.

 

 

 

Powiększenie

 

 

1.         Powołano następujące komisje problemowe:

 

 ̶            komisję organizacyjną,

 ̶            komisję gospodarczą,

 ̶            komisję finansową,

 ̶            komisję ds. sportu (OKS)

 ̶            komisję młodzieżową,

 ̶            komisję odznak,

 ̶            komisję promocji i mediów.

 

 

2.         Dokonano wyboru przewodniczących komisji problemowych:

 

 ̶       kol. Janusza Olszewskiego            - przewodniczący komisji organizacyjnej,

 ̶       kol. Edward Totoń                          - przewodniczący komisji gospodarczej,

 ̶       kol. Roberta Sito                              - przewodniczący komisji finansowej,

 ̶       kol. Bogusława Kossowskiego      - przewodniczący komisji sportu,

 ̶       kol. Zbigniewa Mośko                    - przewodniczący komisji młodzieżowej,

 ̶       kol. Andrzeja Szczęsnego               - przewodniczący komisji odznak,

 ̶       kol. Dariusza Gacka                       - przewodniczący komisji promocji i mediów.

 

 

 3.         Utrzymano skład personalny komisji ds. sportu  i komisji ds. młodzieży do końca 2017 r. z uwagi na zachowanie ciągłości sezonu sportowego, uzupełniony o kol. Janusza Żaka z koła PZW nr 13 Gliwice.

 

 

 

4.         Dokonano wyboru opiekunów rejonów:

 

 ̶            kol. Mirosław Winiarski                                           – opiekun rejonu I

 ̶            kol. Edward Totoń                                                    – opiekun rejonu II

 ̶            kol. Janusz Olszewski                                               – opiekun rejonu III

 ̶            kol. Zbigniew Mośko                                                – opiekun rejonu IV

 ̶            kol. Ryszard Chrobok                                               – opiekun rejonu  V

 ̶            kol. Andrzej Szczęsny                                               – opiekun rejonu  VI

 ̶            kol. Henryk Bębnowicz                                            – opiekun rejonu  VII

 ̶            kol. Krystian Sowada                                                – opiekun rejonu  VIII

 

 

 Powiększenie

 

   

5.         Powołano Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu  w osobie:

 

 ̶            kol. Władysława Wenerskiego                                             

 

W końcowej części posiedzenia omówiono zasady powoływania członków komisji problemowych według ich zainteresowań i wiedzy niezbędnej do profesjonalnego wykonywania zadań powierzonych poszczególnym komisją.

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

Zdjęcia