Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Listopadowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-11-23 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach


W czwartek 23 listopada 2017 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i główna księgowa Iwona Galus.

 

 

Posiedzenia otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 18 uchwał dot. m.in.:

 

- zawierania porozumień międzyokręgowych na warunkach wzajemności przy wykupywania m.in. w okręgach Związku ulgowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód przez członków  PZW w ramach realizacji celów statutowych Związku; 

 

- zatwierdzenia dokumentów regulujących działalność Stanicy wędkarskiej „Buków” administrowanej przez koła PZW nr 78 Jas-Mos w Jastrzębiu określonych w regulaminie Stanicy wędkarskiej „Buków”, zakresie obowiązków i uprawnień administratora stanicy wędkarskiej oraz zakresu obowiązków i uprawnień kierownika stanicy. Regulamin i cennik korzystania ze stanicy będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w kole i stronie internetowej stanicy wędkarskiej;


- zatwierdzenia 3. osobowego składu komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 102 Żory. Uchwały omówił wiceprezes ZO PZW ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

 

 

- wprowadzenia zmian w zasadach wędkowania obowiązujących od 2018 r. na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach polegające na: przetrzymywaniu ryb  w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Ryby łososiowe i lipienie, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym, że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godziny. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb niż wynika to z limitu dobowego. Na zbiorniku Dziećkowice nr 009 zostaje wprowadzony zakaz wywożenia zanęt i przynęt oraz stawiania markerów i innych znaczników na zachodnim brzegu: od pompowni GPW do wyznaczonej tablicą i boją linii brzegowej tzw. ,,skoczni”


- warunków wędkowania na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło od 2018 roku określonych w załącznikach do uchwały dostępnych na stronie internetowej okręgu i koła;

- zatwierdzenia regulamin łowiska licencyjnego nr 736 „Lin” położonego w Zabrzu  przy  ul. Młodego Górnika, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 64 Zabrze;


- zatwierdzenia regulamin łowiska licencyjnego nr 517 „Michalik” położonego w Imielinie przy ulicy Kordeckiego,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 17 Imielin;


- zatwierdzenia regulamin łowiska licencyjnego nr 208 „Kroczymiech” położonego na terenie   kompleksu leśnego Kroczymiech w Chrzanowie, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 11  FABLOK w Chrzanowie;


- Zatwierdza regulamin łowiska licencyjnego nr 639 „Jastrzębie Dolne” położonego  w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wodzisławskiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 81 Moszczenica;


- zatwierdza regulamin amatorskiego połowu ryb łowiska licencyjnego nr 654 „Bażyna” położonego   w Lubomi przy ul. Raciborskiej. Opiekę i gospodarkę rybacko-wędkarską prowadzi  Koło PZW nr 62 w Wodzisławiu Śl. Łowisko licencyjne typu mieszanego posiada 3. zbiorniki. Zbiornik nr 2 jest łowiskiem karpiowym na zasadzie „złów i wypuść”, który jest zarybiany karpiem powyżej 50 cm. Jest to typowe łowisko karpiowe z 22 stanowiskami wędkarskimi. Zbiorniki nr 3 i 4 są łowiskami mieszanymi gdzie obowiązują limity połowu i wymiary ochronne ryb na które, rocznie wydaje się ok. 300 sztuk  imiennych zezwoleń na wędkowanie;


- składek i opłat, regulaminu, wzoru zezwolenia i rejestru połowu ryb łowiska specjalnego „Czarna Przemsza”, na którym obowiązywać będzie w 2018 r.  jednodniowa składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie łowiska w wysokości 30 zł dla członka, 20 zł dla członka uczestnika i 40 zł dla wędkarzy niezrzeszonych. W 2018 roku regulamin zezwala na odłów: 3 sztuk łącznie pstrąga tęczowego, źródlanego, potokowego, 2 sztuki lipienia, łączny limit pstrągów i lipieni wynosi 3 sztuki, innych ryb zgodnie z regulaminem PZW;


- zmiany status łowiska licencyjnego nr 630 "Sołtysek" na łowisko ogólnodostępne, które zostaje wprowadzone do wykazu łowisk na 2018 rok. Uchwały omówił wiceprezes ZO PZW ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

 

 

 

- powołania ośmioosobowego skład komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu majątku Okręgu i zatwierdzenia harmonogramu czynności inwentaryzacyjnych;

 

- zmian w załączniku do uchwały nr 13/2012 z dnia 26.07.2012 r., Prezydium Zarządu Okręgu dotyczącym przekazania środków dla Koła PZW nr 3 Bytom;

 

- umorzenia pożyczki udzielonej kołu PZW nr 54 Sosnowiec w kwocie 13.796,00 zł przeznaczoną na zakup lokalu. Uchwały omówił skarbnik ZO PZW kol. Robert Sito.

 

- powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego na kadencję 2018 – 2021, w składzie: Bogusław Kossowski – przewodniczący, Grzegorz Kosin - zastępca przewodniczącego, Andrzej Depowski – sekretarz, Karol Breske, Henryk Matuszewski, Bogusław Lech, Zbigniew Mośko, Andrzej Jania, Kazimierz Szachniewicz, Paweł Zawisza, Marek Bil, Leszek Pytlik, Ryszard Seroka, Roman Łysiak, Janusz Żak i Mariusz Oczki, Tadeusz Karaszkiewicz – członkowie;

 

- powołania Kolegium Sędziów przy Okręgowym Kapitanacie Sportowym, w składzie: Ryszard Seroka – przewodniczący, Aleksandra Kurzepa – sekretarz, Grzegorz Kosin, Marek Bil, Krzysztof Chwastek, Karol Breske, Piotr Gołda i Krzysztof Balcarek – członkowie. Uchwały omówił wiceprezes ZO PZW ds. sportu kol. Bogusław Kossowski.   

  

 

W sprawach różnych - Prezes złożył relację z uczestnictwa w XXVI koncercie „Serce za serce”, który odbył się w dniu 17.11.2017 r. o godz. 19,00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, na którym odebrał statuetkę „Przyjaciel Fundacji” jako nagrodę dla Polskiego Związku Wędkarskiego za wieloletnie wspieranie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zb. Religi. Nagrodę wręczył dr Jan Sarna wspólnie z prof. Marianem Zębalą.  

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Zdjęcia