Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Styczniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2018-01-25 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach


W czwartek 25 stycznia 2017 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i główna księgowa Iwona Galus.

 

 

 

 

Posiedzenia otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 20 uchwał dot. m.in.:

 

- zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnych kół PZW:  nr 19 Jaworzno Miasto, nr 23 Katowice Bogucice, nr 31 Kuźnia Raciborska, nr 41 „Relax” Piekary Śląskie, nr 45 Racibórz Miasto, nr 48 Radlin i nr 118 KWK Murcki; 

- warunków wędkowania i wzoru zezwolenia oraz rejestracji połowu ryb na obwód rybacki rzeki Odra nr 1 i Bierawka nr 1, dla członków Okręgu PZW z/s w Opolu,

- warunków Porozumienia z Okręgiem PZW w Bielsku Białej na amatorski połów ryb wędką na następujących rzekach i potokach wód krainy pstrąga i lipienia na 2018 r.: rz. Biała nr 021 -  na odcinku  od źródeł do mostu drogowego Czechowice Dziedzice- Bestwina ( w granicach miasta Bielsko Biała), potok Jasienica nr 018  na odcinku od źródeł do ujścia do rz. Iłownicy,    rz. Olza nr 027 na odcinku od źródeł do granicy Państwa Polskiego w m. Jasnowice, potoku Puńcówka nr 022 na odcinku od źródeł do ujścia do rz. Odry i potoku Bobrówka nr 019 na  odcinku od źródeł do do rz. Olzy;

- zmiany nazwy koła PZW nr 79 Dąbrowa Górnicza na koło PZW nr 79 Pogoria;

-  uchylenia uchwały nr 6/45/2017 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła  PZW nr 45 Racibórz – Miasto dotyczącej rozszerzenia składu ilościowego członków Międzykołowego Sądu Koleżeńskiego do czterech osób. Uchwały omówił wiceprezes ZO PZW ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

 

 

 

 

- podpisania protokołu uzgodnień z PGW Wody Polskie dla  działki  nr 463/300  położonej w gminie Lubomia, obręb Nieboczowy k. m. 2  o pow. 0,0270 ha, stanowiącej wieczystą nieruchomości Okręgu. Działka zostaje przeznaczona na sprzedaż na potrzeby budowy Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, na której zostaną dokonane nasadzenia kompensacyjne przez RZGW;

- zatwierdzenia  regulamin łowiska licencyjnego nr 741 „14-ka” położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zajęczej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 92 przy KWK Halemba, łowiska licencyjnego nr 416 „Zacisze” położonego w Świętochłowicach pomiędzy Drogową Trasą Średnicową nr 902 a ulicami Harcerską i Sikorskiego, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 56 Świętochłowice, łowiska licencyjnego nr 815 „Brzeźnica” położonego w miejscowości Tworóg,  Powiat Tarnogórski przy ulicy Polnej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 116 Brynek, łowiska licencyjnego nr 609 „Kościelniok” położonego w Gminie Pawłowice, Sołectwo Pniówek przy ul. Kruczej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 112 Pniówek, zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 203 „Sławków położonego w miejscowości Sławków przy ulicy Fabrycznej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 119 Bolesław , a opiekunem sekcja wędkarska przy w/w kole, łowiska licencyjnego nr 211 „Laski” położonego w miejscowości Laski, Gmina Bolesław przy ulicy Błędowskiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 119 Bolesław, łowiska licencyjnego nr 653 „Gwaruś” położonego w miejscowości Suszec, przy ulicy Baranowickiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 114 Suszec, łowiska licencyjnego nr 524 „Grajdołek” położonego w Jaworznie, dzielnica Jeleń przy ulicy Inwestycyjnej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 94 Jeleń, łowisk licencyjnych nr 202 „Łęg” i nr 222 „Zalewisko I i II” położonych w Jaworznie przy ul. Promiennej na terenie Leśnictwa Podłęże, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 106 OSP Dąbrowa Narodowa w Jaworznie, łowisk licencyjnych nr 224 „Rzepka”, nr 229 „Średni”, nr 232 „Lasówka” i nr 235 „Pusty” położonych w Libiążu,  których gospodarzem jest Koło PZW   nr 90 Janina przy TAURON WYDOBYCIE S.A. Uchwały omówił wiceprezes ZO PZW ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

 

 

- zatwierdza pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansową 38 preliminarze budżetowe kół na rok 2018, sporządzone przez zarządy kół wymienione,

- dofinansowania inwestycji remontu dachu rybaczówki w Kole nr 96 Czerwionka

w wysokości do 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 1.000,00 zł na podstawie przedstawionych faktur. Uchwały omówił skarbnik ZO PZW kol. Robert Sito;

 

 

- ustala zasady przyznawania przez OKS i OKW stawek zanętowego i innych świadczeń związanych z organizacją, w 2018 roku zawodów wędkarskich z cyklu Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski. Uchwałę omówił wiceprezes ZO PZW ds. sportu kol. Bogusław Kossowski;


 

- powołania składu osobowego Komisji Młodzieżowej w osobach: Zbigniew Mośko – przewodniczący, Roman Łysiak - zastępca przewodniczącego, Henryk Bębnowicz – sekretarz, Krzysztof Jędryszczak, Bogusław Lech, Grzegorz Wojak, Andrzej Stokfisz, Zbigniew Para, Wojciech Frank, Andrzej Tomanek, Grzegorz Kosin, Gerard Plewnia, Jadwiga Pyka, Dariusz Sobota, Krystian Sowada i Jan Woźniok – członkowie.

 

 

W dalszej części obrad rzecznik dyscyplinarny ZO, przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawili plany szkoleń rzeczników dyscyplinarnych kół, przewodniczących SKK i KRK. Terminarze szkoleń zostaną przesłane do terenowych jednostek organizacyjnych Okręgu.

 

 

W sprawach różnych:

 

- prezes złożył informacja o prowadzonym przez UOKiK postępowaniu wyjaśniającym wobec zastrzeżeń złożonych przez RPO i posła na sejm RP w zakresie rzekomego naruszania reguł konkurencji przez PZW,

- wezwaniem Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim w celu złożenia wyjaśnień dot. budowy budynków letniskowo-gospodarczych na działce nr 716/223 w Odrze w czaszy polderu p/pow. „Polder Buków”,

- dyrektor biura ZG kol. Henryk Brylski omówił Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w którym ujęto, że okręg będzie wpłacał rocznie do Skarbu Państwa 1 zł/ha gruntu pod wodami.

 

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

Zdjęcia