Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 17.02.2018

Aktualności | 2018-02-17 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W sobotę 17 lutego 2018 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 14,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 8 uchwałę w sprawie:

 

- uchylenia uchwał Prezydium ZO PZW w Katowicach dotyczących składów komisji egzaminacyjnych kół, którą omówił  wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

 

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 216 „Malinka” położonego na terenie środka Malinka w Kluczach przy szosie Klucze-Kwaśniów, którego gospodarzem jest Koło PZW  nr 40 Leśnik w Olkuszu, regulaminu łowiska licencyjnego nr 810 „Gierzyna” położonego w Miasteczku Śląskim Żyglinie, pow. tarnogórski,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 108 Miasteczko Śląskie, regulaminu łowiska licencyjnego nr 311 „Kalety” zlokalizowanego w gminie Sosnowiec na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. „Dziekana” przy ulicy Okólnej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 36 Sosnowiec – Milowice, regulaminu łowiska licencyjnego nr 755 „Toń” położonego w Sośnicowicach przy ulicy Smolnickiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 13 Gliwice a opiekunem Sekcja Wilcze Gardło, które omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

- udzielenia zezwolenia na rozegranie z łodzi „Spinningowych Mistrzostw Okręgu Teamów” na zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże, które  zostaną rozegrane z łodzi uczestników, którą omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski;

- ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2018” i zatwierdzenia jego regulaminu. Celem konkursu jest zainteresowanie kół PZW naszego okręgu do działalności z dziećmi i młodzieżą poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę ekologiczną, wędkarską i sportową, organizację zawodów sportowych, promowanie aktywnego wypoczynku, promocję wędkarstwa w środowisku dzieci i młodzieży oraz promowanie działalności organizacyjnej z młodzieżą z wykorzystaniem portalu pzw.org.pl., nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” członkowi uczestnikom koła PZW  nr 1 Będzin kol. Bartłomiejowi Malinowskiemu, które omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży Zbigniew Mośko.

 

Omówiono 14 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych regulujących działalność okręgu w 2018 r.

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następujące uchwały w sprawie:

 

- przedłożenia do wiadomości 4 uchwał przyjętych na posiedzeniu styczniowym przez prezydium ZO, uchylenia 9 uchwał podjętych na walnych zgromadzeniach sprawozdawczych kół w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r. niezgodnych z obowiązującymi przepisami PZW, uchylenia uchwały nr 8/2018 Zarządu Koła PZW nr 8 Bieruń Nowy z dnia 16.02.2018 r. w sprawie odmówienia przyjęcia członka PZW z koła PZW Okręgu Bielsko Biała z naruszeniem  par. 11 ust. 1 Statutu PZW, zatwierdzenia Regulaminu Klubu Karpiowego Dzierżno Duże powołanego uchwałą nr 7/29/2018 Zarządu Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże z dnia 10.01.2018 r. – przedstawił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych Janusz Olszewski.

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały:

 

- dokonano zmiany umowy dzierżawy nr 1/H/2001 ośrodka rybackiego Hażlach przedłużając zawartą umowę dzierżawcy do 2023 r., umożliwiając tym samym wystąpienie dzierżawcy o pozyskanie środków unijnych na modernizację gospodarstwa rybackiego będącego własnością okręgu; dokonano podziału środków finansowych na zarybienie w 2018 r., w wysokości do 2 200 tys. zł, przeznaczonych na obwodów rybackich, wody stojące będące poza obwodami rybackimi,  finansowane z części składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód będącej w dyspozycji okręgu, wprowadzono zmiany do regulaminu łowiska licencyjnego nr 610z Buków ustalającej limit sprzedawanych  zezwoleń do170 szt. - przedstawiał wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały:

 

- przyjęto budżet Okręgu PZW w Katowicach na 2018 rok oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe Okręgu PZW w Katowicach  za 2017 rok; wprowadzono zmiany do regulaminu i cennika korzystania z przystani wędkarskiej nad zbiornikiem Przeczyce w Siewierzu oraz regulaminu porządkowego, cennika i regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu w 2018 r., przyznano  kwotę 500,00 zł na gwóźdź pamiątkowy z okazji nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 22 Kleofas, udzielono pożyczki finansowej na remont rybaczówki na oś. Bezchlebie dla koła PZW nr 64 Zabrze  – przedstawił skarbnik ZO Robert Sito i gł. księgowa Iwona Galus.

 

W zakresie ochrony wód:

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski przedstawił za 2017 r. ocenę pracy etatowej oraz Społecznej Straży Rybackiej w kołach. W 2017 roku Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach liczyła 613 strażników ,  przeprowadziła 7324 działania antykłusownicze;  w porze dziennej 6382   działania oraz 942 w porze nocnej.  W czasie prowadzonych działań na wszystkich rodzajach wód wodach  skontrolowano 45589 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 39391 wędkarzy, na wodach licencyjnych 5735 wędkarzy oraz 463 wędkarzy w innych obrębach ochronnych. W wspólnych działaniach uczestniczyła 291 razy Państwowa Straż  Rybacka, 410 razy Policja, oraz 332  kontroli przeprowadziliśmy z innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 48 szt. sprzętu: w tym wędkarskiego 10 szt., sprzętu kłusowniczego 28 szt. oraz 10 szt. innego sprzętu . Ujawniono 1051 wykroczenia   w tym 697 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowy, 354 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 326  mandaty karne na kwotę 43.340 zł, w tym na członków PZW 121 MK na kwotę 12.910 zł oraz na osoby nie zrzeszone 205 MK na kwotę 30.430 zł.

 

Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etatach  strażników w 2017 roku   przeprowadzili 1 062 działań antykłusowniczych, w tym 947 dziennych oraz 115 nocnych. Skontrolowali 6 698 wędkarzy, w tym na wodach otwartych Okręgu 6 620 osób, na wodach licencyjny Okręgu 738 osób. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano  10 szt. sprzętu kłusowniczego, którym posługiwali się lub używali kłusujący na wodach Okręgu. We wspólnych działaniach udział brało 452 przedstawicieli SSR kół  PZW, 180  PSR, 138 z Policji. Straż Pożarna, Straż Miejska, Służby Leśne brały udział w 179 działaniach antykłusowniczych. Ujawniono 245 wykroczenia popełnione przez wędkujących w tym 216 wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 29  wykroczeń przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 212 mandaty karne na kwotę 25.930 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 97 MK na kwotę 9.610 zł , osoby nie zrzeszone 115 MK na kwotę 16.320 zł. Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach działa na terenie trzech województw tj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Dużą pomocą w działaniach antykłusowniczych na wodach chronionych przez SSR w Okręgu PZW w Katowicach jest prawidłowa współpraca z jednostkami PSR w Katowicach, PSR w Opolu oraz współpraca z PSR w Krakowie. Współpraca z jednostkami Policji w szczególności z Oddziałami Prewencji w Katowicach, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Wodzisławiu , KPP w Raciborzu , KPP w Oświęcimiu, KPP w Chrzanowie KMP w Gliwicach, KP w Alwerni układa się prawidłowo i skutkuje eliminowaniem kłusowników z naszych wód, a także dyscyplinuje członków PZW, którzy naruszyli przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, lub Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. W miesiącu maju 2017 roku nawiązana została współpracę z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie. Pozwoli to nam szybciej i skuteczniej reagować na wykroczenia popełniane w rejonie rzeki Wisły na odcinku powiatu bieruńsko-lędzińskiego ,zbiornika Dziećkowice, a także zbiornika Chechło w Chrzanowie.

 

W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem Komendanta  SSR Okręgu PZW w Katowicach skierowano 433 wykroczeń do Rzeczników  Dyscyplinarnych Kół PZW ,  46 wykroczenia i przestępstwa do PSR Katowice, oraz 48 spraw na Policję. Do Rzeczników Dyscyplinarnych w innych Okręgach PZW (Bielsko-Biała-4,Lublin- 1 ,Opole- 4,Częstochowa -4,Mazowiecki-1,Nadnotecki-1)  wykroczenia.


W dalszej części posiedzenia dyr. Henryk Brylski omówił analiza wyników rejestracji połowów w 2016 r. i analizę wydatków na zarybienie w kołach za 2017 r., z której wynika, że zarybienie wód w 2017 r. kształtowało się w granicach ok. 269 ton wartości ok. 3, 6 miliona złotych. Pełny tekst zostanie zamieszczony na stronie internetowej okręgu.

 

Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański złożył informację z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego dotyczącą m.in. ustalenia składów komisji problemowych Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2013-2017, przyjęcia planów pracy komisji problemowych, uchwalenia Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW, zawieszenia uchwały Prezydium ZO PZW w Poznaniu w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu, nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego dla kół okręgu poznańskiego, wyrażenia zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 –2020”, ustanowienia „Zasad organizacyjnych sportu wędkarskiego w PZW”, zatwierdzenia terminarza imprez sportowych na 2018 r., zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2017 r. ,ocenę udziału reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy, omówienie pisma Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w świetle określonej praktyki stosowanej przez okręgi PZW mogące stanowić przejawy nadużywania pozycji dominującej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a w szczególności wiążącej się z pakietyzacją metod i sposobów wędkowania.

 

 

 

 

Kol. Zb. Mośko przedstawił informację o wyborze prezesów zarządów w kołach rej. IV. Prezesem koła PZW nr 118 przy KWK Murcki został wybrany kol. Piotr Sławiński, a w kole PZW nr 24 Katowice Janów przy KWK Wieczorek kol. Krzysztof Chrostek.

 

W sprawach różnych kol. Janusz Olszewski przedstawił analizę uchwał podjętych na walnych zgromadzeniach sprawozdawczych kół. Z przeprowadzonej analizy jak również z przedstawionych informacji przez opiekunów rejonu niezbędne jest przeprowadzenie wspólnie z okręgową komisją rewizyjną cyklu szkoleń dla prezesów kół i przewodniczących komisji rewizyjnych kół z wybranych zagadnień i uchwalonego w 2017 r. nowego statutu PZW.

 

 

wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski wręczył na ręce prezesa ZO w imieniu Zarządu Okręgowego Klubu Wędkarskiego tabliczkę pamiątkową.

 

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Zdjęcia