Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Kwietniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2018-04-26 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 W czwartek 26 kwietnia 2018 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 14 uchwał dot. m.in.:

- zatwierdzenia składu komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w Kole PZW nr 33 Libiąż;

- zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 58/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 23.11.2017 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentów   regulujących działalność Stanicy wędkarskiej „Buków” administrowanej  przez Koło PZW nr 78 Jas-Mos w Jastrzębiu, nakazujące rejestrowanie wszystkie operacje finansowe stanicy wędkarskiej w miesięcznych raportach finansowych koła;

- uchylenia  uchwały nr 11/2017 Zarządu Koła PZW nr 22 Kleofas z dnia 04.05.2017 r. na podstawie, której dokonano zmian w składzie komisji rewizyjnej koła niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja rewizyjna koła jest niezależna od władz koła i tylko ona ma zgodnie ze statutem PZW uprawnienia do dokonywania takich zmian - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych Janusz Olszewski,

 

 

 

- wydania wtórnika zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach w 2018 r. członkowi koła PZW nr 35 Mikołów;

- wyłączenia zbiornika Paprocany nr 013 dotyczącym wywozu zanęt i przynęt z zasad wędkowania obowiązujących od 2018 r. na wodach ogólnodostępnych  Okręgu Katowice. Wyłączenie zbiornika z możliwości wywożenia zanęt i przynęt podjęto na podstawie warunków jakie MOSIR Tychy zawarł w umowie z kołem na korzystanie z łowiska Paprocany.        

- wydzielenia ze stawów hodowlanych  Koła PZW nr 74 Niedobczyce zbiornik nr 2 prowadzony w ewidencji  wód pod nr 637  i utworzenie w jego miejsce  łowiska licencyjnego Gzel Mały – zbiornik 2  o nr  671. Łowisko położone jest w Rybniku Chwałęcicach przy ul. Gzelskiej, prowadzone będzie jako łowisko karpiowe przez  Koło PZW nr 74 Niedobczyce;

zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego Siedliska nr 603 prowadzonego przez Koło PZW nr 31 Kuźnia Raciborska; - uchwały omówił członek komisji gospodarczej kol. Sowada,


 

 

 

- uchwalenia wysokości opłat na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW na 2018 r.  dostosowany do zaleceń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

- zwolnienia z czynszu w wysokości 980,00 zł brutto miesięcznie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "BUD-DOM" w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. za lokal na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Wędkarskiego Bezchlebie – uchwały omówiła główna księgowa biura ZO kol. Iwona Galus,

 

 

 

- zamknięcia do amatorskiego  połowu ryb część linii brzegowej  zbiornika Dziećkowice, na odcinku 1000 m w lewo od przystani wędkarskiej, w okresie od 21.06.2018 r.  godz. 13,00 do 24.06.2018 r. godz. 9,00, na czas rozgrywania zawodów wędkarskich – „Maraton Gruntowy” - organizowanych przez Koło PZW nr 32 Lędziny;

- zamknięcia do amatorskiego połowu ryb część linii brzegowej zbiornika nr 713 Dzierżno Duże o długości ok. 500 m, na obszarze tzw. „wpływu” tj. terenu przy wpływie  rz. Kłodnicy do zbiornika, w dniach od 28.04.2018 r. do 03.05.2018 r., na czas rozgrywania zawodów wędkarskich organizowanych przez koło PZW nr 29 Dzierzno Duże – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogusław Kossowski;

 

 

 

- zatwierdzenia regulaminu rozgrywania zawodów „Młode Talenty”, w zawodach mogą brać udział kadeci w wieku od lat 7, którzy potrafią samodzielnie wędkować;

- nadania tytuł Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej członkom 29 kół Okręgu katowickiego - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży Zbigniew Mośko;

 

 

 

 

Rzecznik dyscyplinarny złożył sprawozdanie za I kwartał br. z ilości zarejestrowanych wykroczeń, które przedstawiają się następująco: ujawniono 597 wykroczeń w takich kategoriach jak: połów ryb niemiarowych, brak zezwolenia na dane łowisko, brak wpisu złowionych ryb i rozpoczęcie połowu, połów w czasie zakazu, połów na żywca spoza łowiska i niewłaściwe przetrzymywanie ryb. Za wymienione wykroczenia ukarano upomnieniem 310 wędkarzy, naganą 218, zawieszono w prawach członka z zakazem wędkowania 43 wędkarzy. W 12 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania oraz w 14 przypadkach umorzono postępowanie.

 

 

 

 

W sprawach różnych Prezes ZO przedstawił informację z rozmów jakie odbył wspólnie z Prezesem ZG PZW Teodorem Rudnikiem  w Delegaturze UOKiK w Bydgoszczy w dniu 23.04.2018 r.. Tematem rozmów były uzgodnienia dot. zmiany struktur opłat za wędkowanie na wodach PZW przez wędkarzy niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim. Wprowadzenie zmian w opłatach za wędkowanie nastąpi po zaakceptowaniu ustaleń przez UOKiK.

 

W dniu 19 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu uczestniczył wspólnie z kol. Jadwigą Pyka i przedstawicielami ZG PZW w konsultacjach z przedstawicielami firmy internetowej Globe Group Polska Sp. zoo., która zobowiązała się do usunięcia wszystkich zastrzeżeń ze strony PZW, m.in. będzie możliwość wyszukiwania po nazwisku w liście wędkarzy wyników za pośrednictwem polskich znaków i bez polskich znaków, administrator koła będzie mógł decydować – akceptować przeniesienie wędkarza do jego koła, wprowadzenie dodatkowego pola opłacania składek rocznych z datą wsteczną, filtrowania aktywnych członków koła, wprowadzenie daty urodzenia wędkarza oraz podział członków wg przedziałów wiekowych.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak