Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Majowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2018-05-24 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 7 uchwał dot. m.in.:

 

- wyznaczenia na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych Panią Jadwigę Pyka, której zadania regulowane są artykułem 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – uchwałę omówił dyr. biura ZO kol. Henryk Brylski;

 

 

- wydania wtórnika zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach w 2018 r. dla członek koła PZW nr 23 Katowice Bogucice i członka koła PZW nr 80 Milmet Timken Premiu, utraconych w wyniku kradzieży i prania odzieży wędkarskiej,

 

- skrócenia na niektórych akwenach zakazu połowu szczupaka i sandacza z 31.05.na 30.05.2018 r. Uchwała ze zmianami załącznika została zamieszczona na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach w zakładce „zasady wędkowania w okręgu Katowice w 2018 r.”

 

- ograniczenia wędkowania na części łowiska licencyjnego Buków nr 610z. Wędkowanie może odbywać jedynie na linii brzegowej oznaczonej tablicami,

 

- zatwierdzenia regulamin porządkowy dla wędkarzy i osób im towarzyszących na zbiorniku wodnym nr 612  „Pniowiec”, którego gospodarzem jest koła PZW nr 49 Rybnik. Regulamin zamieszczony zostanie na stronie internetowej okręgu,

 

- zatwierdzenia zmiany w załącznika nr 2 do uchwały nr 34/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej i pola kempingowego nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice, dot. odpłatnego korzystania za udostępnienie pomieszczeń rybaczówki i terenu stanicy na organizowane imprezy sportowe,

 

- zakupu prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Katowicach przy ul. Krakusa, wchodząca w skład nieruchomości, na której zlokalizowana jest siedziba ZO PZW w Katowicach - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

 

 

 

W dalszej części obrad Prezes ZO przedstawił stan realizacji wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w okręgu, z którą na bieżąco zapoznawani są działacze okręgu na szczeblu Zarządu Koła i Zarządu Okręgu zgodnie harmonogramem zaplanowanych szkoleń członków Okręgu PZW w Katowicach pełniących funkcje z wyboru i powoływanych na funkcje związane z przetwarzaniem danych osobowych. Na stronie internetowej okręgu w odpowiedniej zakładce zostanie zamieszczona przez inspektora danych osobowych informacja wyjaśniająca ogólne zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby statutowe Związku, będących w zasobach Okręgu PZW w Katowicach.


 

 

 

 

Przewodniczący OKR kol. Zygmunt Witkowski omówił protokół z przeprowadzonej kontroli koła PZW nr 22 Kleofas dotyczący błędnego stosowania przepisów w zakresie powoływania członków komisji rewizyjnej koła.

 

  

 

Przewodniczący OSK kol. Zbigniew Górski złożył sprawozdanie z działalności sądów koleżeńskich za 2017 r. Okręgowy sąd koleżeński przeprowadził 9 rozpraw o 2 więcej niż w 2017 r. Sądy koleżeńskie kół rozpatrzyły 460 spraw o 137 spraw mniej niż w roku 2017 r. Najczęstszymi karami m.in. jakie orzeczono, to 246 upomnień, 164 nagany, 31 ograniczeń do wędkowania, 8 zawieszeń w prawach członka. Powyższe wyniki wskazują na spadek popełnianych wykroczeń przez wędkarzy i mają odniesienie do szkoleń przeprowadzanych przez OSK i ESSR.


 

Wiceprezes ZO PZW ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski wspólnie z przewodniczącym OKR kol. Zygmuntem Witkowskim przedstawili stan realizacji szkoleń dla przez sów kół i przewodniczących komisji rewizyjnych kół. Do chwili obecnej zostały przeprowadzone jedno takie szkolenia w rej. III, które przyjęte zostało z pełną aprobatą uczestników. Dalsze szkolenia prowadzone będą zgodnie z przyjętym planem, opracowanym przez komisje organizacyjną ZO i OKR. Materiał szkoleniowy został opracowany na podstawie dokumentacji spływającej z jednostek terenowych do władz i organów Okręgu PZW w Katowicach.


 

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak