Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 27.09.2018

Aktualności | 2018-09-28 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 27 czerwca 2018 r. o godz. 12,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 6 uchwał w sprawie:

 

- zamknięcie do wędkowania zbiornik nr 206 Wolbrom do odwołania, w związku z masowym śnięciem ryb. Przyczyny śnięcia ryb są wyjaśniane przez służby sanepidu,

- zamknięcia do amatorskiego połowu ryb zbiornik  Dziećkowice oraz zbiornik Kozłowa Góra  w dniach 18.10.2018 r. od godziny 6.00 do dnia 21.10.2018 r. do godziny 15.00. Zbiornik zostaje zamknięty na czas rozegrania XXXI Indywidualnych Spinningowych Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów,

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 113 „Herkules”,

- podpisania protokołu uzgodnień z PGW Wody Polskie dla  działki  nr 463/300  położonej w gminie Lubomia, obręb Nieboczowy k. m. 2  o pow. 0,0270 ha,

- okresowego zamknięcia do wędkowania części linii brzegowej zbiornika Pogoria III,                                       

- wystąpienia z wnioskiem do Rady ds. Młodzieży ZG PZW o nadanie stopnia i uprawnień Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej

Uchwały omówili:  wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń i wiceprezes ZO ds. sportu Bogdan Kossowski.

 

Ponadto omówiono projekty 9 uchwał dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, młodzieżowych i nadawania odznaczeń dla młodzieży i seniorów wędkarstwa.

 

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następującą uchwałę w sprawie:

 

- przedłożenia uchwał Prezydium ZO podjętych na posiedzeniach Prezydium ZO w dniach 26.07.2018 r. i 23.08.2018 r., które przyjęto baz zmian i uchyleń, którą omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

 

- zasad wędkowania obowiązujących od 2019 r. na wodach ogólnodostępnych, których treść zostanie zamieszczona na stronie internetowej okręgu,

- zmiany załącznika do uchwały nr 59/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wykazu wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2018 – 2020. Do wykazu dopisano rzekę Wapiennica w dorzeczu Małej Wisły ustanawiając granice - od jej źródeł do mostu drogowego w miejscowości Ligota, na której m.in. wprowadzono zakaz zabierania złowionych ryb - uchwały omówił dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski;

 

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały:

 

- podziału składek członkowskich na 2019 rok połączonych z kryteriami oceny działalności kół od 2019 r.,

- uchwalenia okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  na 2019 rok na zasadach ustalonych z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odchodząc od zasady pakietyzacji metod i rodzaju wędkowania z jednej pełnej składki na kilka składek wyodrębnionych oraz opłat dla wędkarzy niezrzeszonych

- dofinansowania inwestycji związanych z utrzymaniem wody w stawach Halemba nr 717 w kole PZW nr 92 KWK Halemba w wysokości do 5.000 zł,

- zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 11/2018 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 17.02.2018 r. w sprawie regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego  w Bezchlebiu od 2018 r. - omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito wspólnie z gł. księgową kol. Iwoną Galus;

 

 

W zakresie nadanie odznaczeń i wyróżnień dla członków PZW, podjęto następujące uchwały:

̶  w sprawie nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”. Odznaczenia otrzymali członkowie uczestnicy z koła PZW: nr 34 Łazy – 4 szt., koła PZW nr 108 Miasteczko Śl. – 4 szt i 3 szt. z koła PZW nr 124 Borynia omówił wiceprezes ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko,

̶  w sprawie nadania odznak „Senior Wędkarstwa” . Nadano 3 odznaczenia dla seniorów z koła PZW nr   - omówił wiceprezes ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

 

 

W dalszej części obrad wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski omówił potrzebę przeprowadzenia inwentaryzacji pieczęci używanych przez koła i doprowadzenie do ich zgodności z obowiązującymi w Związku przepisami. Złożył także informację z realizacji uchwał zjazdowych OZD i KZD, która przebiega z przyjętym planem pracy Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

 

W zakresie działalności finansowej gł. księgowa biura ZO Iwona Galus – przedstawiła informację w sprawie realizacji budżetu okręgu w br. Realizacja budżetu przebiega bez zagrożeń pomimo zmniejszenia się stanu ilościowego o 153 członków do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański złożył informację z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego dotyczącą m.in. powołaniu nowego dyrektora biura ZG PZW, rozwiązania komisji morskiej i włączenia jej przewodniczącego do komisji ochrony i zagospodarowania wód, uchwalenia nowego Regulaminu organizacyjnego koła PZW, zatwierdzenia nowej karty ewidencyjnej członka PZW zgodnej z wymogami RODO, przejęcia przez Okręg PZW w Katowicach majątku ogólnozwiązkowego zakupionego ze składek członkowskich Okręgu w latach, kiedy okręgi nie posiadały osobowości prawnej, ustanowienia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w wysokości 90 zł, uchwalenia Regulaminu nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW oraz Regulaminu nadawania tytułu „Członka Honorowego PZW”

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski - złożył relację z rozpoczęcia zarybień jesiennych, które będą trwały ponad dwa miesiące.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

Zdjęcia