Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 25.10.2018 r.

Aktualności | 2018-10-25 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 25 października 2018 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak, przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 11 uchwał dot.:

 

W zakresie działalności organizacyjnej podjął następującą uchwałę w sprawie:

- powołania kol. Wojciecha Jędrysika z koła PZW nr 55 Sosnowiec Niwka na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, którą omówił prezes ZO Mirosław Iwański;

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

 

- zawarcia umowy z Województwem Małopolskim w sprawie realizacji operacji pt. „Utworzenie Patrolu Straży Rybackiej w Dolinie Karpia wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”, koszty utworzenia patrolu łącznie z jego wyposażeniem sfinansowane zostaną z dotacji unijnych w kwocie ok. 90 000,-

- zmiany w załącznik do uchwały nr 26/2018 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zasad wędkowania obowiązujących od 2019 r. na wodach ogólnodostępnych, zmiana wprowadza zakaz budowy przez wędkarzy sztucznych stanowisk na zbiorniku Kozłowa Góra połowu ryb w wyznaczonej strefie wzdłuż  zapory głównej a bojkami szerokości 200 m  oraz z zapory głównej i wału bocznego na odcinku od rogatki przy szosie Kozłowa Góra – Wymysłów aż do rybaczówki,”

- zmiany status łowiska licencyjnego nr 520 „Czarnuchowice” na łowisko ogólnodostępne i umieszcza go w wykazie łowisk ogólnodostępnych na 2019 rok oraz rezygnacji z użytkowania łowisk licencyjnych   nr 537 ,,Przyrwa” i nr 533 ,,Jeziorko” prowadzonych przez koło PZW nr 8 Bieruń Nowy,

- zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych nr 536 „Port” i nr 538 „Goldman” położonych w Bieruniu, których gospodarzem jest Koło PZW nr 8  Bieruń Nowy,

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 709 „Kamieniec” położonego w Kamieńcu, Pow. Tarnogórski, Gmina Zbrosławice, przy ulicy Tarnogórskiej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 13 Gliwice a opiekunem Sekcja Wędkarska Zbrosławice,

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 427 „Osadniki” położonego w Katowicach -Kostuchnie przy ul. Boya-Żeleńskiego, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 118 KWK Murcki

- wystąpienia do Zarządu Głównego PZW z wnioskiem o przejęcie majątku ogólnozwiązkowego na rzecz Okręgu PZW w Katowicach zakupionego przez okręg w czasie, kiedy okręg nie posiadał osobowości prawnej- uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń,

   

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały sprawie:

 

- sprzedaży samochodu Ford Transit i Citroen Berlingo oraz zakupu w ich miejsce nowych środków transportu osobowo towarowego,

- uchylenia uchwały nr 38/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.03.2018 r. w sprawie dofinansowania remontu dachu rybaczówki w Kole PZW nr 96 Czerwionka, z uwagi na podjętą wcześniej w tej samej sprawie uchwałę nr 18/2018 przez Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w dniu 25.01.2018 r.  - uchwały omówił skarbnik ZO Robert Sito,

 

 

W zakresie nadanie odznaczeń i wyróżnień dla osób niezrzeszonych w PZW, podjęto następującą uchwałę w sprawie:

 

- nadania odznaki okręgowej „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim” Arkadiuszowi Chęcińskiemu – Prezydent Miasta Sosnowiec i Wilhelmowi Zych – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu za wieloletnie zaangażowanie w sprawach wspierania działalności wędkarskiej - uchwałę omówił przewodniczący komisji odznaki Andrzej Szczęsny.

 

W dalszej części obrad przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zygmunt Witkowski omówił protokół z przeprowadzonej kontroli stanic wędkarskich: Pławnowice, Przeczyce, Kozłowa Góra i Chechło-Nakło. Zalecono, aby w stanicach znajdowała się pełna dokumentacja działalności danej stanicy, niezależnie od dokumentacji oryginalnej gromadzonej w siedzibie koła.

 

 

 

Wiceprezes ZO ds. młodzieży Zbigniew Mośko zasygnalizował, że trwają prace nad regulaminem będącym podstawą do zorganizowania w 2019 r. konkursu pt. „Młodzieżowe Koło Roku”.

 

Wiceprezes ZO ds. sportu Bogusław Kossowski przedstawił projekt organizacji w 2019 w kwietniu ogólnopolskich zawodów spinningowych z cyklu Grand PP r. na rzece Czarna Przemsza, w lipcu indywidualnych mistrzostw Polski kobiet i młodzieży – U 25 na kanale Dwory w Oświęcimiu oraz pucharu ziemi śląskiej seniorów im. A. Kubicy w dyscyplinie sportu rzutowego w Świętochłowicach.

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski poruszył problem nadmiernego naliczenia zużycia energii elektrycznej  przez licznik znajdujący się poza rybaczówką w Mysłowicach wykazujący miesięcznie kilka tysięcy KW. Budzi to podejrzenie nielegalnego poboru energii przez odbiorców nieupoważnionych lub uszkodzenia licznika. Podjęto decyzję o wymianie licznika energii elektrycznej i przeniesienia go do pomieszczeń rybaczówki.

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

Zdjęcia