Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 21.02.2019 r.

Aktualności | 2019-02-21 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 21 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik; dyrektor biura ZO Henryk Brylski oraz gł. księgowa Iwona Galus.


Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 20 uchwał w sprawie:

 

- uchylenia uchwał z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych kół dotyczących: przyjęcia uchwał i wniosków uchwalonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym koła i przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego koła,

- zmiany nazwy koła PZW nr 26 Kazimierz Juliusz na koło PZW nr 26 Kazimierz;

- powoływania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w kołach PZW: Będzin, Bieruń Nowy, Gliwice, Imielin, Mysłowice Brzezinka, Sosnowiec Niwka i Chwałowice związanych z przeprowadzonych zmianach w składach personalnych - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski,

   

 

 

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 813 „Zalew Pniowiec” położonego w miejscowości Pniowiec koło Tarnowskich Gór przy ulicy Armii Krajowej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 72 ZAMET z siedzibą w Tarnowskich Górach;

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 819 „Galman” położonego w Parku Grota  w Bytomiu Suchej Górze, którego gospodarzem jest Koło PZW 47 Radzionków w Bytomiu;

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 406 „Bolina II” położonego w lesie  w Katowicach Janowie (oddz. 12j,k obręb Imielin), którego gospodarzem jest Koło PZW 24 Janów Wieczorek w Katowicach;

- zatwierdzeniu regulaminu łowiska licencyjnego nr 808 „Górnik”  położonego w Parku Górnik w Siemianowicach-Michałkowicach, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 100 Siemianowice Śląskie;

- zatwierdzenia  regulaminu łowiska licencyjnego nr 614 „Moczydła” położonego w Rybniku Chwałowicach przy ulicy Zwałowej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 125 KWK Chwałowice;

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 739 „Dzierżno – Pole I” położonego w Pyskowicach przy ulicy Mickiewicza,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 43 Pyskowice;

- zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych nr 224 „Rzepka”, nr 229 „Średni”, nr 232 „Lasówka” i nr 235 „Pusty”  położonych w Libiążu,  których gospodarzem jest Koło PZW nr 90 Janina przy TAURON WYDOBYCIE S.A.;

1. wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania zanęt sypkich, kulek proteinowych i peletów  na zb. Pacwowe I nr 513 i Pacwowe II nr 516. Jednocześnie dopuszcza podczas zawodów wędkarskich stosowanie zanęt sypkich w ograniczonej ilości do 2 kg na zawodnika. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania podczas rozgrywania zawodów o Mistrza Koła, które odbywają się wg odrębnych przepisów, ponadto podczas indywidualnego wędkowania dopuszcza się zanęcanie ziarnami zbóż oraz robakami w ograniczonej ilości do 2 kg na wędkarza - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

 

 

- przyjęcia budżetu okręgu na 2019 r. W budżecie zaplanowano przychody i wydatki na poziomie roku ubiegłego uwzględniając w zależności od przychodów zwiększenie kosztów zarybienia, ochrony wód, działalności sportowej i młodzieżowej.

- zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komisję finansową preliminarze budżetowe kół PZW: nr 76 Fiat Auto Poland i nr 80 Milmet-Timken-Premil na 2019 rok,

- udzielenia pożyczki dla Koła PZW nr 64 Zabrze na dokończenie inwestycji rybaczówki na oś. wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu - uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito.

 

 

 

- zamknięcia do amatorskiego połowu ryb część linii brzegowej zbiornika nr 824 Brandka (500 m od strony lasu) w okresie od  25.04.2019 r. do 29.04.2019 r. Zbiornik zamyka się na czas rozgrywania zawodów wędkarskich „Maraton Karpiowy”, organizowanych przez Karp Klub Bytom - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski;

 

- nadania tytuł Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej członkowi Koła PZW nr 92 KWK Halemba;

- wystąpienia z wnioskiem do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego  o nadanie stopnia Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej dla członka koła PZW nr 100 Siemianowice Śląskie i członka koła PZW nr  86 KWK Śląsk;

- Nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” członkowi uczestnikowi Koła PZW  nr 39 Olkusz Miasto;

- ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2019” - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko;

 

 

 

- W sprawach różnych omówiono przystąpienie do przetargu na zb. Łęgoń o powierzchni ok. 20 hektarów położony w miejscowości Odra i Bluszów w gminie Gorzyce, który został ogłoszony na dzień 25.02.2019 r. Umowa na dzierżawienie zbiornika przez okręg zakończyła się w ubiegłym roku. O wynikach i kosztach ewentualnie wygranego przetargu poinformujemy wędkarzy po jego zakończeniu.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Zdjęcia