Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach – 04.04.2019 r.

Aktualności | 2019-04-04 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 4 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik; dyrektor biura ZO Henryk Brylski i główna księgowa Iwona Galus.

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 17 uchwał w sprawie:

 

̶  uchylenia uchwał nr 13/2019 i 14/2019 Zarządu Koła PZW nr 44 Pszczyna z dnia 14.02.2019 r. w sprawie: „powołania członka Sądu Koleżeńskiego Koła” i „ powołanie członka Komisji Rewizyjnej Koła” Uchwały została podjęta niezgodnie z obowiązującymi przepisami statutowymi,

̶  obowiązku posiadania i stosowania pieczątek imiennych przez osoby pełniące określone funkcje w kołach,

̶  wprowadzeniu jednolitych zaświadczeń o zdanym egzaminie na kartę wędkarską w kołach,

̶  powołania 4 osobowej komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w kole PZW nr 89 KWK „Staszic” i 3 osobowej w kole PZW nr 4 Brzeziny Śląskie - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski.

   

 

 

̶  zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej nad zbiornikiem nr 014 Kozłowa Góra,

̶  zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowisk ogólnodostępnych nr 719 Wojskowy, nr 720 Powstańców Śląskich, nr 725 Park Świerczewski i nr 742 Madejski – zarządzanych przez Zarząd Koła PZW nr 65 Zabrze Makoszowy,

̶  zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych nr 737  „Moczury” i nr 738  „Zacisze” położonych w  Knurowie,   których gospodarzem jest Koło PZW nr 28 Knurów,

̶  zatwierdzenia zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 19/2018 Zarządu Okręgu PZW  w Katowicach z dnia 07.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika pola kempingowego przy przystani wędkarskiej Koła PZW nr 3 Bytom nad zbiornikiem Przeczyce nr 004 dotyczącego korzystanie z pola kempingowego przy przystani wędkarskiej koła PZW nr 3 Bytom nad zbiornikiem Przeczyce,

̶  zatwierdzenia zmian załącznika nr 2 w uchwale 20/2018 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 07.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej Koła PZW nr 3 Bytom nad zbiornikiem Przeczyce nr 004 dotycząca cennika korzystania z przystani PZW nad zbiornikiem Przeczyce,

̶  zatwierdzenia zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 33/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW  w Katowicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej nad zbiornikiem Przeczyce w Boguchwałowicach, dotyczącej świadczenia usług wędkarskich w zakresie wynajmu miejsc noclegowych, sprzętu pływającego, - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

 

 

̶  zatwierdzenia analitycznego plan kont OPZW w Katowicach - uchwałę omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito i gł. księgowa kol. Iwona Galus;

 

̶  wyrażenia zgody na organizację zawodów gruntowych przez firmę Pescare Polska na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu w dniach od 7.09.2019 r. do 8.09.2019 r. Organizator zawodów w całości jest odpowiedzialny za organizacje zawodów oraz bezpieczeństwo ich uczestników i innych osób znajdujących się na terenie zawodów,

̶  zamknięcia do amatorskiego połowu ryb Kanał Ulga  nr 033 w Raciborzu w dniach od 10.04.2019 r. do 13.04.2019 r., na czas trwania okręgowych zawodów spinningowych „Puchar Wiosny”,

̶  zamknięcia do amatorskiego połowu ryb część zachodniej linii brzegowej  zbiornika Dziećkowice nr 009, na odcinku 1000  m (od tablicy zezwalającej na wywożenie zanęt i przynęt), w okresie od  27.06.2019 r. godz. 12.00 do 30.06.2019 r. godz. 10.00, na czas rozgrywania karpiowych zawodów wędkarskich, organizowanych przez Koło nr 32 Lędziny,

̶  zwolnienia z okresowych składek okręgowych zawodników reprezentujących Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, na czas rozgrywania XVI Mistrzostw Polski Górników w Wędkarstwie Spławikowym, organizowanych w dniu 18.05.2019 r. na zbiorniku Papierok nr 617 - chwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski;

 

 

 

 

̶  nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” członkowi uczestnikowi koła PZW nr 37 Mysłowice kol. Wiktorii Smoczyńskiej,

̶  ogłoszenia konkursu plastycznego "Czysta woda, zdrowe ryby". Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku do 15 roku życia. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 31.10.2019 r. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej okręgu w zakładce komisja młodzieżowa. Rodzice muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko;

 

 

 

 

W dalszej części obrad głos zabrał przewodniczący OKR kol. Zygmunt Witkowski w sprawie organizacji zawodów wędkarskich przewodniczących komisji rewizyjnych kół i członków OKR jakie odbyły się w dniu 30 marca br. na Kanale goczałkowickim. W zawodach uczestniczyło 78 zawodników, którzy wyłowili 754 kg płoci, leszczy, karasi i okoni, które po zważeniu wróciły do swojego środowiska. Ponadto poinformował, że zgodnie z planem pracy zostaną przeprowadzone 3 kontroli losowo wybranych zawodów wędkarskich jakie odbyły się w 2018 r. na terenie naszego okręgu.

 

W sprawach różnych omówiono wstępnie podjęcie działań w kierunku wykorzystania zbiornika Dzierżno Duże do rozgrywania zawodów spinningowych z łodzi przez koła PZW okręgu. Decyzja w tej sprawie zapadnie na następnym posiedzeniu prezydium ZO po wypracowaniu stanowiska przez komisję sportu i komisję gospodarczą.

   

  

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak