Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Obrady Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach – 03.07.2019 r.

Aktualności | 2019-07-03 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W środę 3 lipca 2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik; dyrektor biura ZO Henryk Brylski i główna księgowa Iwona Galus.

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 5 uchwał w sprawie:


- zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 113/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 610z „Buków”  polegającej na dopuszczeniu możliwości wywożenia zanęt i przynęt środkami pływającymi oraz tzw. modelami pływającymi do linii oznaczonej bojkami. Wywóz poza linię bojek skutkować będzie bezwzględną utratą zezwolenia,

- wydania wtórnika zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach w 2019 r członkowi koła PZW nr 92 KWK „Halemba i koła PZW nr 46 Cobex – SGL w Raciborzu,

- zatwierdzenia regulaminu wypożyczania sprzętu wodnego na ośrodku wypoczynkowo-wędkarskim Bezchlebie. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej okręgu i tablicy ogłoszeń ośrodka – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

    

 

 

- zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego. W miejsce kol. Marka Kowalewskiego powołano kol. Krzysztofa Grabowskiego z rejonu VI - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski;

 

 

 

- nadania odznaki okręgowej „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowickim”  członkowi koła PZW nr 31 Kuźnia Raciborska – uchwałę omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

 

 

W sprawach różnych omówiono przebieg międzynarodowych zawodów wędkarskich „EUROPA TREFF 2019”, które odbyły się w dniach 28 -  30 czerwca 2019 r. w Tarnowskich Górach, Zbrosławicach i Przeczycach na rzece Czarna Przemsza pod patronatem honorowym wojewody śląskiego, burmistrza miasta Tarnowskie Góry, przewodniczącego Metropolii Górnśląsko- Zagłębiowskiej i prezydenta miasta Będzina.


Zawody odbyły się w trzech dyscyplinach wędkarskich: w dyscyplinie spławikowej zwyciężył Okręg PZW Zielona Góra, w dyscyplinie spinningowej niemiecki związek wędkarski, w dyscyplinie rzutowej Okręg PZW w Katowicach. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Okręg PZW w Katowicach, drugie miejsce zajął Okręg PZW Zielona Góra, trzecie miejsce Okręg PZW Toruń, czwarte miejsce Niemcy i piąte Litwa.

 

Zapoznano obecnych z decyzją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zezwolenia na zwiększenie zarybienia wód zbiorników Dzierżno Małe, wchodzącego w skład obwodu rybackiego rzeki Drama nr 1, karpiem trzyletnim w ilości nie przekraczającej  1280 kg rocznie, w okresie obowiązywania umowy na rybackie użytkowanie przedmiotowego obwodu rybackiego, tj. do końca 2024 roku. Dodatkowe zarybienie karpiem trzyletnim będzie realizowane corocznie  i nie będzie wykonywane jednorazowo lecz w dwóch lub w trzech mniejszych dawkach, z uwzględnieniem presji wędkarskiej przy czym najmniej raz na trzy lata  wykonywane będą odłowy kontrolne ryb. Decyzja zobowiązuje jednocześnie do corocznego przekazywania do Departamentu Rybołówstwa MGM i ŻŚ informacji o przeprowadzonych zarybieniach karpiem i jego efektach oraz sporządzania analizy rejestrów oraz wyniki połowów kontrolnych wraz z analizą opracowaną po ich przeprowadzeniu. Nie wywiązania się z nałożonych zobowiązań będzie skutkować uchyleniem przedmiotowej decyzji.

 

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia