Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 24.10.2019 r.

Aktualności | 2019-10-24 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 24 października 2019 r. o godz. 13,30 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Wojciech Jędrysik oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu otworzył prezes ZO Mirosław Iwański.

 

 

 

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono projekty 10 uchwał dot.: spraw gospodarczych, finansowych oraz nadania odznaki senior wędkarstwa.

 

O godz. 16,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu.

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

- wprowadzenia szczegółowych i ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r.

- prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach zawierający wzór rejestru połowu ryb oraz instrukcję do „Rejestru połowu ryb” - omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

- podziału składek członkowskich na 2020 rok wraz z kryteriami oceny działalności kół od 2020 r.

- uchwalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla wędkarzy nie zrzeszonych  na 2020 rok.

- przekazania kwoty 500,00 zł na gwóźdź pamiątkowy z okazji nadania sztandaru Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze oraz przekazania kwoty 100,00 Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

- dofinansowania inwestycji związanej z wykonaniem stojaka, leżaka mnicha  i umocnienia wylotu ze stawu Kiszka na łowisku Stawy nr 717 w kole nr 92 KWK Halemba w wysokości do 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 1.750,00 zł na podstawie przedstawionych faktur,

- zmiany załącznika nr 1 w uchwale nr 85/2015 Prezydium Zarządu Okręgu  w Katowicach z dnia 11.12.2015 r. w sprawie regulaminu zatrudnienia i wynagradzania pracowników biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach związane z podniesieniem od 01.01.2020 r. płacy minimalnej,

- wynagrodzeń pracowników biura Zarządu Okręgu – omówił skarbnik ZO kol. R. Sito;

- nadania odznak „Senior Wędkarstwa” dla 260 członków Okręgu PZW w Katowicach za 40 letnie członkostwo w Polskim Związku Wędkarskim - omówił przewodniczący komisji odznaki kol. A. Szczęsny

   

 

 

 

W dalszej części obrad prezes ZO kol. Mirosław Iwański omówił odpowiedź do Głównej Komisji Rewizyjnej na kontrole przeprowadzoną w okręgu przez zespół kontrolny GKR w sprawie koła PZW Jas Mos oraz protokół zespołu OKR do zbadania struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla wędkarzy nie zrzeszonych. Obie odpowiedzi zostały zaakceptowane przez zarząd okręgu i skierowane do organów prowadzących kontrolę i analizę dokumentacji finansowo-organizacyjnej. Ponadto zapoznano zebranych z odpowiedzią udzieloną członkowi koła PZW Jas Mos po jej przyjęciu do wiadomości przez członków władz okręgu.

  

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

Zdjęcia