Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 21.01.2020r.

Aktualności | 2020-01-21 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

We wtorek 21 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski.

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 20 uchwał w sprawie:

 

- uchylenia uchwały nr 6/29/2020 zarządu koła PZW nr 29 Dzierżno Duże,  podjętą niezgodnie z obowiązującym statutem PZW,

- powołania na wniosek Zarządu Koła PZW nr 19 Jaworzno Miasto i  Zarządu Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże składy komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską oraz zmiany załącznika do uchwały nr 1/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnych kół, dot. koła PZW nr 19 Jaworzno Miasto poprzez skreślenie poprzedniego składu komisji egzaminacyjnej – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

 

 


- zezwolenia na połów, w wodach ogólnodostępnych z wyłączeniem wód górskich, zooplanktonu w dowolnej ilości, natomiast bentosu w ilości do 2 litrów, tylko na potrzeby własne, dwukrotnie w tygodniu, bez prawa odsprzedaży i prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą w pozyskiwaniu bentosu i zooplanktonu mogą uzyskać zezwolenie miesięczne za odpłatnością w wysokości 50,00 zł lub roczne za kwotę 300,00 zł. Na łowiskach specjalnych takie zezwolenie może wydawać gospodarze łowisk, 

- zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 88/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia składek i opłat oraz wzoru zezwolenia i warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na łowisku specjalnym „Rybnik” od 2020 r. Nowy cennik składek na ochronę i zagospodarowanie łowiska z mocą obowiązującą od 01.01.2020 r. zostanie zamieszczony na stronie internetowej okręgu oraz w punktach sprzedaży,

- zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 609 „Kościelniok” położonego w gminie Pawłowice, sołectwo Pniówek przy ul. Kruczej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 112 Pniówek,

- zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 815  „Brzeźnica” położonego w miejscowości Tworóg, powiat tarnogórski przy ulicy Polnej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 116 Brynek,

- zatwierdzenia  regulaminu łowiska specjalnego nr 614 „Moczydła” położonego w Rybniku Chwałowicach przy ulicy Zwałowej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 125 KWK Chwałowice,

- zatwierdzenia  regulaminu łowiska specjalnego nr 810 „Gierzyna” położonego w Miasteczku Śląskim Żyglinie, pow. tarnogórski,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 108 Miasteczko Śląskie,

- zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 416 „Zacisze” położonego w Świętochłowicach pomiędzy Drogową Trasą Średnicową nr 902 a ulicami Harcerską i Sikorskiego,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 56 Świętochłowice,

- zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 218 „Groble” położonego w lasach Nadleśnictwa Chrzanów nieopodal miejscowości Byczyna, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 10 Chrzanów Miasto, 

- zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 504 „Wesoła Fala” położonego w Mysłowicach Wesołej przy Alei Spacerowej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 61 Wesoła,

- zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 231 „Żarki” położonego w miejscowości Żarki przy ulicy Piechurów, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 33 Libiąż,

- zatwierdzenia  regulaminu łowiska specjalnego nr 524  „Grajdołek” położonego w Jaworznie dzielnica Jeleń przy ulicy Inwestycyjnej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 94 Jeleń,

- zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 429  „Liga” położonego w miejscowości Chorzów, przy ulicy Wiejskiej na terenie Ośrodka „Dolina Górnika”,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 9 Chorzów a opiekunem Sekcja wędkarska „Liga” – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

    

 

 


- zatwierdzenia regulaminu porządkowego ośrodka, cennika korzystania z domków kempingowych oraz regulaminu ich rezerwacji na terenie ośrodka wypoczynkowo – wędkarskiego w Bezchlebiu koło Gliwic,

- zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowanych przez komisję finansową 21 preliminarzy budżetowych kół na 2020 rok, sporządzonych przez jednostki terenowe okręgu,

- dofinansowania inwestycji w kołach PZW: nr 14 Sośnica, remontu obiektów zaplecza technicznego i Rybaczówki w kwocie nie większej niż 2400.00 zł,  nr 49 Rybnik, remontu Rybaczówki do kwoty 2 500,00 zł, nr 61 Wesoła, wymiany oświetlenia i ocieplenia stropu siedziby koła do kwoty 1 000,00 zł, nr 86 KWK Śląsk,  remontu lokalu przeznaczonego na siedzibę koła do kwoty 5 000,00 zł oraz w kole PZW nr 92 Halemba, remontu mnicha stawu „Kiszka” do kwoty 1 750,00 zł. Dofinansowanie powyższych kół nie może przekroczyć 50% ogólnie poniesionych kosztów  na podstawie przedstawionych faktur – uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito;

 

 

 


- organizacji zawodów wędkarskich  w dyscyplinie karpiowej na zbiorniku Dzierżno Duże przez Koło PZW  nr 29 Dzierżno Duże. Na mocy uchwały zamka się do   amatorskiego połowu ryb część linii brzegowej zbiornika nr 713 Dzierżno Duże  o długości ok. 1500 m od wpływu rz. Kłodnicy do zbiornika,  w dniach od  30.04.2020 r. do 03.05.2020 r., na czas rozgrywania wędkarskich zawodów karpiowych o nazwie „Majówka na Rzeczycach” oraz w dniach od  09.09.2020 r. do 13.09.2020 r.,  na rozgrywania zawodów karpiowych „Starcie Tytanów” organizowanych przez koło PZW nr 29 Dzierżno Duże,

- wyrażenia zgody na rozegranie zawodów spinningowych Garmin Fishing League na zbiorniku Dzierżno Duże.  Na mocy uchwały zawody zostaną rozegrane z łodzi w terminie 12-14.11.2020 r. Na czas rozgrywania zawodów zostaje zamyka zbiornik Dzierżno Duże – nr 713 do amatorskiego połowu ryb,

- zasad przyznawania przez OKS i OKW zanętowego i innych świadczeń związanych z organizacją zawodów w 2020 roku – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogdan Kossowski.

 

Przewodniczący komisji ds. promocji i mediów kol. Dariusz Gacek omówił stan przygotowań okręgu do udziału w targach Rybomania w Gliwicach, które odbędą się w dniach 25 – 26 stycznia br. na terenie Areny Gliwice w Gliwicach. W ramach współpracy z organizatorem targów okręg uzyskał nieodpłatnie miejsce pod stoisko na którym będzie promował działalność PZW połączoną z warsztatami wędkarskimi oraz prezentował dokonania i osiągnięcia Okręgu PZW w Katowicach. W ramach tej współpracy Okręg PZW w Katowicach wyraził zgodę na objęcie Patronatem Honorowym  Targów Gliwice.

 

Rzecznik dyscyplinarni kol. Władysław Wenerski poinformował uczestników posiedzenia o przystąpieniu od 2 lutego 2020 r. do przeprowadzenia w rejonach szkolenia rzeczników dyscyplinarnych kół.

 

 

  


W sprawach różnych dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski zapoznał zebranych z decyzją dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodno prawnego wydanego przez starostę cieszyńskiego na pobór wody z rzeki Piotrówki, cieku Kaczor i cieku Kończyckiego dla potrzeb stawów rybnych w Kończycach Małych oraz zrzutu wody z tych stawów do wymienionych cieków pomimo zachowania terminu złożonego wniosku o jego przedłużenia. Od niniejszej decyzji okręg wniesie odwołanie w terminie zawitym 14 dni do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach.

 

 
  

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak