Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Komunikaty

Informacja w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Komunikaty | 2020-02-10 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego od dnia 1 stycznia przystąpił do Systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018r.  o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zmianami).

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, zwołuje w dniu 28.02.2020r.  o godz. 8:00 zebranie wszystkich zatrudnionych.

Zebranie odbędzie się w Katowicach, ul. Wróblewskiego 35, budynek C.

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 27.02.2020 r.  przyjmuję zgłoszenia osób na kandydatów do reprezentacji osób zatrudnionych (art. 7 ust. 4 ustawy o PPK) celem wyboru instytucji finansowej.

 

Więcej informacji dotyczących PPK znajduje się na stronie Oficjalnego Portalu Informacyjnego Pracowniczych Planów Kapitałowych.  https://www.mojeppk.pl/

 

 

 

 

                                                                              Dyrektor biura

 

                                                                       mgr inż.  Henryk Brylski