Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Komunikaty

XXV Konferencja Rybackich Użytkowników

Komunikaty | 2020-02-12 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

Szanowni Państwo,

 

Zbliża się jubileuszowa XXV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych (KKRUJRZZ).  Przy okazji tych spotkań  mamy w zwyczaju publikację monografii naukowych, będących atrakcyjnym wkładem merytorycznym do dyskusji. 

W tym roku również planujemy wydać  obszerne opracowanie na tematy związane z rybactwem, wędkarstwem, ichtiologią.  W związku z tym pragniemy zaprosić naukowców, ichtiologów  oraz inne osoby związane z szeroko rozumianą branżą rybacką do współpracy przy tworzeniu monografii naukowej i nadsyłanie proponowanych tytułów i abstraktów publikacji.


Spośród nadesłanych propozycji kolegium redaktorskie wybierze 3 lub 4 artykuły, które będą spełniały merytoryczne i wydawnicze wymogi.

Wskazówki dla autorów dostępne na stronie: http://www.infish.com.pl/wydawnictwo/KR/Procedura_recenzji_naukowej.html

 

Ze względu na bardzo krótki cykl wydawniczy, natychmiast po zatwierdzeniu przez kolegium nadesłanej propozycji do publikacji powiadomimy o tym autora(ów), a termin nadsyłania artykułów trwa do końca marca br.

 

Zapewnimy wysokie standardów wydawnicze, o których świadczy fakt, że wydawnictwo IRS w Olsztynie w „Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe” zostało zaliczone do grupy wydawnictw z Poziomu I - 80 punktów (na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, 2024 i 2245).

 

Zapraszamy do współpracy

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego KKRUJRZZ

 

Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos