Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Komunikat Komendanta SSR Okręgu PZW w Katowicach

 

   

 

Mając na celu zapobieganie i przeciwdziałanie zarażeniom koronawirusa  COVID-19, sugeruję strażnikom Społecznej Straży Rybackiej działającej na wodach Okręgu PZW w Katowicach, aby ograniczyć do niezbędnego minimum podejmowanie czynności kontrolnych wobec wędkarzy do  czasu odwołania podwyższonego zagrożenia epidemicznego.

 

W związku z powyższym zalecamy, aby:

 

- ograniczyć kontrolę wędkarzy  wyłącznie do przypadków co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,

- ukierunkować wysiłki na ujawnianie zanieczyszczenia, zatrucia wody lub  kłusownictwa.

 

Komendant SSR

Andrzej Jania