Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Komunikaty

Zarządzenie Dyrektora biura 11/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-07-13 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

   

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 3/2020 z dnia 17.03.2020 r, nr 4/2020 z 31.03.2020 r., nr 5/2020 z  14.04.2020 r, nr 6/2020 z  30.04.2020 r., nr 7/2020 z  15.05.2020 r., nr 8/2020 z  29.05.2020 r., nr 9/2020 z 15.06,2020  r., nr 10 z dnia 26.06.2020  oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia 31 lipca 2020 r.:

 

 

 ograniczenia w pracy biura


  Zarządzenie Dyrektora biura 11/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym