Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach – 23.07.2020r.

Aktualności | 2020-07-23 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 23 lipca 2020 r. o godz. 16.00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik; dyrektor biura ZO Henryk Brylski. Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

 

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 8 uchwał w sprawie:

 

- zakupu 4 sztuk zaburtowych silników do łodzi z przeznaczeniem na wsparcie działalności prowadzonej nad zbiornikami: nr 014 Kozłowa Góra, nr 005 zbiornik Łąka koła PZW Pszczyna, nr 013 Paprocany, nr 003 Pławniowice, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wędkarzom korzystających z łowisk oraz ich wykorzystaniu na działalność Społecznej Straży Rybackiej,

- zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 46/2020 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z dnia 16.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej nad zbiornikiem nr 14 Kozłowa Góra, który otrzymuje  nowe brzmienie:

1) Wypożyczenie łodzi:

a) 1 godzina                                                                          4,50 zł

b) powyżej 4 godz. w porze dziennej                             18,00 zł

c) w porze nocnej*                                                             18,00 zł

d) łodzie na zawody                                                          18,00 zł

e) opóźnienie za każdą rozpoczętą godzinę                  18,00 zł

f) dla członków PZW odznaczonych:

• odznaką za zasługi  w rozwoju wędkarstwa Okręgu

PZW w Katowicach, odznaką srebrną PZW,

odznaką brązową PZW                                                      14,00 zł

• członkowie honorowi PZW, odznaczeni odznaką 

złotą PZW, odznaką złotą z wieńcami PZW                  12,00 zł

 

*pora nocna jest liczona od godz. 18:00 do godz. 5:00

 

2) Wysokość opłat za parkowanie na terenie przystani dla osób posiadających zezwolenie na wjazd na teren przystani wędkarskiej:

- 1 dzień                                                                                   9,00 zł

- 30 kolejnych dni                                                                 40,00 zł

- 1 rok                                                                                   100,00 zł

 

3) Cennik szkód

- zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie wiosła             80,00 zł

- uszkodzenie lub zgubienie koła ratunkowego             200,00 zł

- uszkodzenie lub zgubienie kamizelki ratunkowej       150,00 zł

- zgubienie kotwicy gumowej                                            150,00 zł

- zgubienie kotwicy gumowej i sznura                             200,00 zł

- pozostawienie węzła na linie                                             30,00 zł

- zgubienie lub zniszczenie wycieraczki                            40,00 zł

- zgubienie lub zniszczenie wiadra                                     15,00 zł

- oddanie zanieczyszczonej łodzi                                        20,00 zł

- uszkodzenie poszycia łodzi                          według kosztów naprawy

 

4) Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

 

Powyższe uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

 

 

- dofinansowania inwestycji w Kole:

• PZW nr 46 Cobex-SGL  celem przystosowania stanowisk wędkarskich dla wędkarzy z ograniczeniami ruchowymi oraz utwardzenie dróg wewnętrznych na łowisku nr 604 Łęg w wysokości poniesionych kosztów do kwoty 2.500,00 zł na podstawie przedstawionych faktur,

• PZW nr 61 Mysłowice Wesoła - ocieplenia zewnętrznych ścian pomieszczeń Rybaczówki nad zbiornikiem nr 504 Wesoła Fala do wysokości 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 1.150,00 zł   na podstawie przedstawionych faktur,

• PZW nr 100 Siemianowice Śl. - budowy pomieszczenia socjalnego na terenie rybaczówki nad zbiornikiem nr 306 Rzęsa  do wysokości 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 1.500,00 zł   na podstawie przedstawionych faktur,

• PZW nr 112 Pniówek - dofinansować remont drogi do siedziby przy Koła KWK Pniówek zlokalizowanej w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18, do wysokości 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 4.000,00 zł na podstawie przedstawionych faktur  udziela Kołu PZW nr 74 Niedobczyce pożyczki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ryb, pszenicy oraz bieżące wydatki koła związane z działalnością rybacko-wędkarską – uchwałę omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito;

 

 

 

 

- powołania do Okręgowego Kapitanatu Sportowego Kol. Krystyn Łuszczuk – członka Koła PZW nr 22 Kleofas,

- wyrażenia zgody firmie BFF S.C. na organizację zawodów wędkarskich na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu w dniach 10-11.10.2020 r.,

- wyrażenia zgody firmie Fishing Team Zeus, na organizację zawodów wędkarskich na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu, w dniach 15-16.08.2020 r.,

-  wyrażenia zgody dla sklepu wędkarskiego Wabik, na organizację zawodów wędkarskich „Cresta Feeder Cup” na Kanale Dwory, w dniu 10.10.2020 r.,

- zamknięcia na wniosek Koła PZW nr 45 Racibórz Miasto łowiska nr 657 Ostróg staw nr 5 do amatorskiego połowu ryb  na czas rozgrywania zawodów Klubu Karpiowego „Carp Way” w okresie od 12.08.2020 r. godz. 1000 do 16.08.2020 r. godz. 10.00

 

Organizatorzy powyższych zawodów zostali zobowiązani do utrzymania łowiska w trakcie zawodów i po zawodach w stanie niepogorszonym. Zabezpieczą zawody  m.in. w toalet oraz zapewnią bezpieczeństwo uczestników i innych osób znajdujących się na terenie zawodów, w tym zabezpieczenie związane z „COVID 19” – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogdan Kossowski;

 

 

Kol. Janusz Olszewski – wiceprezes ZO ds. organizacyjnych omówił etap przygotowań materiałów instruktażowych do walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych członków kół kadencji 2021 – 2025.

 

Kol. Edward Totoń – wiceprezes ZO ds. gospodarczych przedstawił propozycję dodatkowego zarybienia obwodów rybackich karpiem w następujących ilościach akweny:  nr 012 Chechło  1000 kg, nr 005 Łąka  1000 kg, nr 006 Dzierżno Małe   600 kg + 600 kg ze środków koła, nr 613 Gzel  400 kg, nr 612 Pniowiec  400 kg oraz zbiornik nr 629 Rybnik w ilości 1500 kg – ze środków pochodzących z przychodów łowiska – łowisko specjalne. 

We  wrześniu planuje się wykonać odłowy kontrolne w następujących obwodach:

- rzeka Ruda nr 3, Potok Toszecki nr 1, rzeka Drama nr 1, rzeka Wisła nr 1, łowisko Czarna Przemsza, Brynica nr 1 łowisko Kozłowa Góra, Biała Przemsza, Wisła nr 3, Pogoria I, Pogoria IV (Kuźnica Warężyńska).

- w październiku planuje się wykonać dwa odłowy kontrolne na zbiorniku nr 009 Dziećkowice.

Dokładne terminy odłowów zostaną podane w terminie późniejszym z powiadomieniem zainteresowanych kół.

Ponadto poinformował o konieczności przygotowań do opracowania warunków połowu do nowego zezwolenia na amatorski połów ryb w 2021 r. Wobec powyższego w związku z epidemią koronawirusa zostaje przedłużony termin składania  przez koła wniosków i propozycji zmian do Okręgu do końca września. Przed ewentualnym wprowadzeniem zmian należy je omówić na zebraniach rejonów.

 

 

 

 

 

 

W sprawach różnych zapoznano zebranych z:

- pismem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu za przekazaną darowiznę,

- pismem kol. Mateusza Kwiecińskiego skierowanym do ZG PZW i do wiadomości ZO PZW w Katowicach i ZO w Opolu w sprawie zróżnicowanej opłaty dla członków macierzystego okręgu, a członków innych okręgów za slipowanie łodzi na zb. Turawa,

- informacją w sprawie rozprawy sądowej o ustanowienie drogi koniecznej w Sądzie Rejonowym w Cieszynie,

- odpowiedzią na pismo  Ryszarda Brzozy w sprawie zakupu łodzi na zbiornik Buków 510Z.

 

 

   

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

  

Zdjęcia