Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW Okręgu PZW w Katowicach – 27.08.2020 r.

Aktualności | 2020-08-27 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 27 sierpnia 2020 r. o godz. 7,00 w Syryni rozpoczęło się coroczne spotkanie z Członkami Honorowymi PZW Okręgu w Katowicach połączone ze wspólnym wędkowaniem na akwenie „Bażyna” – łowisku licencyjnym okręgu prowadzonym przez koło PZW Wodzisław Śl. Uczestników spotkania przywitał prezes ZO.

 

W pierwszej części spotkania rozegrano dwusektorowe spławikowe zawody wędkarskie. W sektorze pierwszym rywalizowali między sobą Członkowie Honorowi Okręgu PZW w Katowicach, w sektorze drugim członkowie prezydium ZO i zaproszeni goście. W sumie uczestniczyło 26 zawodników.

W sektorze pierwszym zwyciężył: Lech Gorczyński wynikiem 9 330 pkt., 2. miejsce zajął Jan Grunt – 8 180 pkt., 3. miejsce zajął Edward Totoń – 7 230 pkt., w sektorze drugim: zwyciężył Artur Borowski  wynikiem 18 560 pkt., 2. miejsce zajął Henryk Brylski – 16 490 pkt., 3. Zbigniew Mośko – 11 800 pkt. W sumie złowiono 167, 515 kg różnych gatunków ryb, które wróciły spowrotem do łowiska.


  Zawody Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych i zaproszonych gości-Bażyna 27.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugiej części spotkania  rozpoczęło się posiedzenie Prezydium  Zarządu Okręgu z udziałem Członków Honorowych i zaproszonych gości. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański.

 

Kol. Bogdan Kossowski wiceprezes ZO ds. sportu omówił projekt uchwały w sprawie zamknięcia wędkowania łowiska nr 670 Buków I. Na wniosek Koła PZW nr 62 Wodzisław Śląski zostaje zamknięty do amatorskiego połowu ryb  łowisko   nr 670 Buków I w okresie od 10.09.2020 r. godzina 6:00 do 13.09.2020 r. godz. 15:00., na czas rozgrywania zawodów karpiowych organizowanych przez Klub Karpiowy Carp Dream Wodzisław Śląski. Organizator zawodów jest w całości odpowiedzialny za organizacje zawodów oraz bezpieczeństwo ich uczestników i innych osób znajdujących się na terenie zawodów, w tym za zabezpieczenia związane z „COVID 19”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

 

Kol. Zbigniew Mośko wiceprezes ZO ds. młodzieży omówił projekt uchwały w sprawie nadania tytuł Instruktora Szkolenia Młodzieży kol. Maciejowi Białdydze członkowi Koła PZW  nr 51 Ruda. Śląska. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący komisji problemowych przedstawili informacje z przebiegu prac okręgu za lipiec 2020 r. dotyczących przygotowań do walnych zgromadzeń sprawozdawczo wyborczych kół PZW oraz zapoznali się z projektem ordynacji wyborczej przygotowanej przez Zarządu Głównego PZW do konsultacji z władzami i organami okręgów na kadencję 2021 – 2024. Omówiono  wielkość zarybień, kondycję finansową okręgu w 2020 r., która na obecnym etapie zapewnia realizację przyjętego budżetu. Niezależnie od powyższego komisja ds. mediów i promocji uruchomiła w radiu Katowice reklamę Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w kierunku upowszechniania wędkarstwa, sportu krajowego i międzynarodowego przedstawiając atrakcyjne oferty dla dzieci i młodzież.

 

 

 

Kol. Zygmunt Witkowski przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej omówił realizację planu pracy komisji  w zakresie przeprowadzonej kontroli finansowej w zakresie  wykorzystania środków pieniężnych wynikających z uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów. Przeprowadzona kontrola potwierdziła racjonalne wykorzystywanie środków zgodnie z obowiązującymi przepisami związkowymi.


W sprawach różnych dyr. biura kol. Henryk Brylski złożył informacja w sprawie podpisania umowy dzierżawy z PGW Wody Polskie na zb. Srebrniok nr 656, Pod Torami – Kalny nr 622.

 

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

   

Zdjęcia