Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Porozumienia

Komunikat Zarząd Okręgu

Porozumienia | 2010-02-17 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Komunikat
W dniu 4.02.2010 r. Zarząd Okręgu podjął uchwałę nr 8/2010 w zakresie dokonania przeglądu zawartych porozumień i wprowadzeniu aneksem zmian przywracających idee umożliwiające wędkarzom swobodny dostęp do wędkowania na wodach innych okręgów bez możliwości wzajemnego narażania się na straty finansowe.
Wobec powyższego powiadomiono Okręg PZW w Legnicy w sprawie zmiany warunków lub wypowiedzenia Porozumienia.