Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Porozumienia

KOMUNIKAT NR 9 /2010 ZO PZW Katowicach

Porozumienia | 2011-01-03 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 

•I.            Informuję, że od 01.01.2011 roku Okręg PZW w Katowicach, na mocy uchwał nr 69/2010 i 70/2010 Zarządu Okręgu, zawarł odrębne porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód z następującymi okręgami PZW:

 

- Bydgoszcz,

- Kalisz,

- Leszno,

- Siedlce,

- Skierniewice,

- Wrocław,

- Wałbrzych.

 

UWAGA!

  • 1. Członkowie kół okręgów, z którymi Okręg PZW Katowice podpisał Porozumienie o wzajemnym honorowaniu składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód są uprawnieni do wędkowania na otwartych wodach Okręgu Katowice, jeżeli w tych okręgach są członkami kół minimum 4 lata przed zawarciem niniejszych Porozumień.

 

  • 2. Takie same warunki obowiązują członków kół Okręgu Katowice, jeżeli zamieszkują na terenie okręgów, z którymi podpisano niniejsze Porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód.

 

  • 3. Porozumienia zostały zawarte na okres do 31.12.2011 roku.

 

•II.              Równocześnie informuję, że od 01.01.2011 roku Okręg PZW w Katowicach zawarł porozumienia z okręgami PZW:

- Częstochowa,

- Bielsko - Biała,

- Lublin,

- Łódź

na następujących zasadach:

 

  • 1. Członkowie wymienionych okręgów po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach maja prawo do wykupienia 50% składki członkowskiej w Okręgu zawierającym porozumienie na podstawie, której maja prawo do wędkowania na otwartych wodach danego Okręgu.

 

  • 2. Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych okręgów podpisujących porozumienie.

 

  • 3. Porozumienie nie obejmuje stosowanych w okręgach ulg w składkach.

 

  • 4. Porozumienia zostały zawarte na okres do 31.12.2011 roku.

 

III. Porozumienie polsko - niemieckie

 

Informujemy, że w roku 2011 nadal obowiązuje Porozumienie polsko niemieckie, które  

umożliwia wędkowanie na wodach związku wędkarskiego DAV w Brandenburgii i VDSF w Mecklenburgii - Vorprommern, po uprzednim wykupieniu w kasie Okręgu rocznego zezwolenia w cenie 25 euro. Równocześnie informujemy, że w hurtowni wędkarskiej jest do nabycia „Atlas Wód Wędkarskich Porozumienia Polsko Niemieckiego".