Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach - Spotkanie Opłatkowe z Prezesami Kół 19.12.2013

Aktualności | 2013-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach 19122013

 

 

           W dniu 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, następnie spotkanie opłatkowe z prezesami kół,  po spotkaniu opłatkowym odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu.

 

            Posiedzenie Prezydium rozpoczęło się o godz. 10.30 w czasie, którego omówiono m. in. projekty uchwał do podjęcia na posiedzeniu ZO oraz poruszano problemy realizowania zasad funkcjonowania łowisk specjalnych na naszym terenie zgodnie z uchwałą nr 22 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 1 lipca 2006 r. Tematem dyskusji były także zasady ponoszenia kosztów za użytkowanie majątku trwałego Okręgu, w tym udziału finansowego kół w zakupie ich siedzib na potrzeby działalności statutowej; zawieranie porozumień międzyokręgowych; powołanie składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Kolegium Sędziowskiego w sportach wędkarskich; zatwierdzeniu kalendarza imprez sportowych na 2014 r. oraz wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO. Omówione powyżej zagadnienia przeniesiono na posiedzenie Zarządu Okręgu, na którym podjęto stosowne decyzje.

                       

O godz. 16,00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe z prezesami kół, które otworzył Prezes Okręgu Mirosław Iwański witając wszystkich przybyłych na tą uroczystość.

W uroczystości uczestniczyli także niektórzy członkowie wyróżnieni odznaczeniami związkowymi i przedstawiciele kół, które w 2013 r. wzorowo wywiązały się z realizacji zadań określonych w załączniku do uchwały nr 48/2012 ZO w sprawie podziału składek członkowskich na 2013 r. dot. m.in. oceny działalności kół.                    

     Prezes  Okręgu Mirosław Iwański wspólnie z Wiceprezesem Okręgu Januszem Olszewskim i Zbigniewem Mośko dokonali dekoracji srebrną odznaką PZW juniorkę Oliwię Mośko mistrzynię świata i Polski za zdobycie 9 medali mistrzostw świata w dyscyplinie rzutowej, wielokrotnym zdobyciu Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski oraz juniora Olafa Michalika za zdobycie 2 medali w Mistrzostwach Świata, tytułu Mistrza i Wicemistrza Polski, zajęcia 2 miejsca w Pucharze Polski także w dyscyplinie rzutowej.


Wręczono wyróżnienia pieniężne dla kół PZW: nr 3 Bytom, nr 6 Czeladź, nr 13 Gliwice, nr 15 Grodziec, nr 16 Dąbrowa Górnicza, nr 23 Katowice Bogucice, nr 37 Mysłowice, nr 41 Relaks Piekary Śl., nr 47 Radzionków, nr 53 Michałkowice, nr 57 Szczakowa Miasto, nr 72 Zamet Tarnowskie Góry i nr 76 Fiat Auto Poland za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2013 r. określonych w kryteriach oceny działalności kół.


     Udekorowano medalem za zasługi w rozwoju wędkarstwa Kol. Mirosława Winiarskiego; srebrną odznaką PZW Kol. Stanisława Piontkowskiego; złotą odznaką PZW z wieńcami Kol.: Antoniego Moskwę i Zbigniewa Mośko.


Najwyższym wyróżnieniem w Polskim Związku Wędkarskim przyznawanym za szczególne zasługi  dla PZW jest tytuł „Honorowy Członek PZW”  nadawany raz na 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów – tytułem tym  udekorowani zostali  Kol.: Lech Gorczyński, Zbigniew Górski, Mieczysław Machula, Czesław Skopek, Edward Totoń i Jan Trybus. Dekoracji dokonali Prezes ZO Mirosław Iwański i Wiceprezes ZO Janusz Olszewski.


              W dalszej części spotkania Prezes ZO przekazał informację na temat porozumień międzyokręgowych, które zostały podtrzymane na tych samych warunkach jak w roku 2013 omawiając jedynie zmiany jakie nastąpiły w porozumieniu z Okręgiem bydgoskim, który obniżył dla naszych wędkarzy składkę członkowską okręgową do wysokości 50 zł jaka obowiązuje w naszym Okręgu.  Przekazał informację o propozycji podpisania porozumienia z Okręgiem krakowskim, który udostępni naszym wędkarzom 200 zezwoleń  ulgowych. W zamian nasz Okręg zamierza udostępni dla wędkarzy krakowskich nasze wody ogólnodostępne na zasadach 50% ulgi po opłaceniu w okręgach macierzystych składek członkowskich okręgowych. Zarząd Okręgu w Częstochowie podjął decyzję o odmowie  zawarcia z naszym Okręgiem porozumienia na 2014 r. nie precyzując przyczyn tej odmowy.

Kontrowersje wzbudziły propozycje zmiany warunków porozumienia z Okręgiem opolskim, który wprowadził  jednostronne zmiany zaostrzające  warunki porozumienia polegające na podniesieniu składki do wysok. 100 zł i wyłączeniu z wędkowania wszystkich wód nie wchodzących w obwody rybackie.

Ogłosił zapowiadaną na Okręgowym Zjeździe Delegatów  realizację komputeryzacji kół Okręgu i przystąpienie do  tworzenia systemu centralnego rejestru członków PZW i płynących stąd korzyściach dla wędkarzy, m.in. możliwości wnoszenia składek przez internet lub telefon.


        Następnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożył życzenia wszystkim przybyłym na tą uroczystość  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w  działalności Związkowej zapraszając do łamania się opłatkiem.

 

O godz. 18,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, na którym przyjęto m. in. uchwały  w sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO, wykupywania w Okręgu PZW Katowice 50% ulgowej okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód przez członków innych okręgów, przyjęcia planu i tematyki posiedzeń Prezydium ZO i Zarządu Okręgu, zatwierdzenia preliminarzy budżetowych kół na 2014 rok, składu Kolegium Sędziów przy OKS, powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego, kalendarza imprez sportowych Okręgu na 2013 rok.

 

Podjęto decyzję o nie podpisywaniu porozumienia z Okręgiem Opole w wersji zaproponowanej przez ich władze zobowiązując jednocześnie Prezydium ZO do negocjacji i zawarcia porozumienia na warunkach partnerskich korzystnych dla obu stron.

 

Liczba napływających do Okręgu wniosków o dofinansowanie zakupu przez koła na swoje potrzeby siedzib w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy zł spowodowała ożywioną dyskusję, tak na posiedzeniu Prezydium, jak i na posiedzeniu ZO.


        Dyskutowano nad zasadnością przeznaczania tak dużych kwot na siedziby, które tak w rzeczywistości wykorzystywane są kilka razy w miesiącu. Stwierdzono, że racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami musi być skierowana przede wszystkim na wykupywanie gruntów pod wodami, zarybianiem łowisk i ich ochroną, budowania infrastruktury nad akwenami oraz odtwarzania posiadanego już majątku. Podjęto w tej sprawie decyzję o przejrzeniu wszystkich uchwał regulujących ten problem i wypracowania takich rozwiązań, które stwarzać będą wędkarzom dogodne warunki do wędkowania. Zadanie to powierzono komisji finansowej i gospodarczej.

 

     Mirosław Iwański

  Prezes Zarządu Okręgu

  

   Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

Zdjęcia