Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach – 24.02.2014

Aktualności | 2014-02-26 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach  24022014

   

 

   W poniedziałek 24 lutego 2014 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu

   odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00

   posiedzenie Zarządu Okręgu.  

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 36 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dotyczących, m. in.  spraw gospodarczych, finansowych i organizacyjnych regulujących działalność  okręgu w 2014 r i w latach następnych oraz wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO, a także stanu realizacji komputeryzacji kół.  


Na posiedzeniu Zarządu Okręgu  w zakresie działalności organizacyjnej podjęto uchwały w sprawie:   zatwierdzenia składów komisji egzaminacyjnych kół: „KWK Chwałowice i  Będzin – Łagisza”;  uchylenia uchwał Walnych Zgromadzeń kół  niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

 

W zakresie działalności finansowej podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.  i przyjęcia budżetu Okręgu na 2014 r.

 

W działalności gospodarczej podjęto uchwały  m. In. w sprawie: zasad prowadzenia inwestycji w kołach; ponoszenia kosztów użytkowania majątku trwałego zakupionego ze środków Okręgu PZW w Katowicach, podziału środków finansowych na zarybienie w 2014 r.; zawarcie Porozumienia z Zarządem Okręgu PZW w Częstochowie w sprawie gospodarki rybacko wędkarskiej na zbiornikach nr 811 „Potempa” i nr 815 „Brzeźnica”; wykupywania w Okręgu PZW w Katowicach 50% ulgowej okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód przez członków okręgów PZW Toruń i Zielona Góra na warunkach wzajemności; przedłużenia umów użyczenia na użytkowanie obwodów rybackich; zasad wędkowania obowiązujących od 2014 r. na wodach ogólnodostępnych; zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowiskach nr 702 „Łabędzi”, 721 „Stanisław” i 744 „Pod Taśmami”; dostosowania łowisk specjalnych do aktualnych przepisów; zmian w regulaminach łowisk licencyjnych.

 

W dziedzinie sportowej podjęto uchwały w sprawie: zamknięcia do wędkowania zb. Roszków Bobrowy na czas rozgrywania eliminacji do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym w dniach 20 – 24 sierpień 2014 r.; zasad przyznawania przez OKS i OKW zanętowego i innych świadczeń związanych z organizacją zawodów w sportach wędkarskich i regulaminu OKS.

 

Na zakończenie posiedzenia Prezes okręgu poinformował, że od marca 2014 r. przepływ  korespondencji  i obieg informacji pomiędzy okręgiem a kołami odbywać się będzie jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zasada ta ma również dotyczyć rejonów i kół w rejonach. Działania te powinny przynieść w ciągu roku do kilku do kilkunastu tysięcy zł. oszczędności.

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

    

 

Zdjęcia