Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZO PZW w Katowicach – 20.03.2014

Aktualności | 2014-03-21 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Posiedzenie Prezydium ZO PZW w Katowicach  20032014

 

 

W dniu 20 marca 2014 r. o godz. 16,00 w siedzibie Zarządu Okręgu w Katowicach odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie prezydium Zarządu Okręgu. Obradom przewodniczył prezes ZO Mirosław Iwański. W trakcie obrad podjęto 10 uchwał regulujących działalność organizacyjną, gospodarczą i finansową Okręgu.


Podjęte uchwały dot. m.in. udzielenia zezwolenia zbiorowego na zbiornik nr 010 Nakło – Chechło dla uczestników zawodów wędkarskich; zamknięcia do wędkowania odcinka łowiska specjalnego Czarna Przemsza od mostu w Ratanicach do końca łowiska w dniach 29 - 30 marca, godz. 14,00 br. w związku z rozgrywaniem okręgowych zawodów spinningowych „Puchar Wiosny 2014”;  zamknięcia do wędkowania zbiornik nr 712 Słupsko w związku z remontem upustów dennych zapory czołowej, termin zamknięcia zbiornika ustali administrator  Śląski Zarząd Urządzeń Wodnych w Katowicach.


Podjęto także uchwałę w sprawie powołania instytucji rady użytkowników oś. wypoczynkowo-wędkarskiego Bezchlebie, która stanie się ciałem doradczym administratora ośrodka realizującego postanowienia zatwierdzonego regulaminu porządkującego jego działalność.

Dokonano  zmiany w wysokości składek jednodniowych na łowisku specjalnym „Bażyna” dot. stawu „Karpiowy” obniżając od poniedziałku do czwartku włącznie składkę za zezwolenie z 25 do 15 zł dla członków PZW i z 40 do 20 zł dla wędkarzy niezrzeszonych.

 Zatwierdzono składy komisji egzaminacyjnych kół: Imielin, Pszczyna Wesoła oraz nadano odznakę „Wzorowy Młody Wędkarz” dla 9 członków uczestników koła „Zamet” w Tarnowskich Górach.

Opiekunowie rejonów i rzecznik dyscyplinarny ZO złożyli relacje ze swojej działalności w okresie minionego miesiąca poruszając problemy istotne dla kół, które przekazano przewodniczącym komisji problemowych do ich rozpatrzenia. Wnioski z rejonów dot. m.in. zmiany oceny kandydatów do tytułu „Członka Honorowego PZW”, zamknięcia łowiska „Łąka” w Katowicach do wędkowania w nocy w 2015 r.

W sprawach różnych omówiono pismo ZK Tychy w sprawie podziału składki członkowskiej, która ponownie zostanie przeliczona i skorygowana przez dział księgowy zgodnie z uchwała XXX Krajowego Zjazdu Delegatów; zapoznano obecnych z pismem burmistrza Siewierza dot. lokatora zamieszkującego na przystani „Przeczyce” oraz naruszanie przez członków PZW i zarządy kół postanowień § 6  regulaminem organizacyjnym  Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie przenoszenia się członków Związku do innego koła.

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak