Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach, spotkanie opłatkowe z prezesami kół -17.12.2015

Aktualności | 2015-12-18 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

      

 

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, następnie spotkanie opłatkowe z prezesami kół,  po spotkaniu opłatkowym odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu.

 

 

 Posiedzenie Prezydium rozpoczęło się o godz. 10,00 w czasie, którego omówiono 16 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu ZO,  dot. one m. in. 5 uchwał dot. spraw organizacyjnych, w tym: uchylenie uchwał aktualizujących przepisy łowisk specjalnych, powołanie komisji egzaminacyjnej koła i zmiany w porozumieniach międzyokręgowych;  6 uchwały dot. spraw gospodarczych w większości dotyczących dostosowania regulaminów łowisk specjalnych do aktualnie obowiązujących przepisów związkowych i ustanowienie gospodarzy wód; 3 uchwały finansowe, w tym zatwierdzenie preliminarzy budżetowych kół pozytywnie zaopiniowanych przez komisję finansową okręgu oraz 2 uchwały dot. komisji odznaki w zakresie zatwierdzenia wytycznych regulujących procedury  nadawania odznaczeń oraz nadania medali okolicznościowych 65 lecia OPZW w Katowicach.

 

W czasie dalszych obrad wysłuchano informacji rzecznika dyscyplinarnego, który w swoim sprawozdaniu zamieścił 2 zawiadomienia o wykroczeniu przesłanych z Częstochowy na wędkarzy okręgu katowickiego za łowienie na 3 wędki oraz ukrycie złowionego karpia w samochodzie członka rodziny. Społeczna Straż Rybacka ujawniła 29 wykroczeń popełnionych  przez wędkarzy naszego okręgu na naszych akwenach.  Zawiadomienia o wykroczeniach w 2 przypadkach skierowano do Państwowej Straży Rybackiej, 4. wykroczenia skierowano do policji, pozostałe do rzeczników dyscyplinarnych kół. Wykroczenia dotyczyły: brak wpisu do rejestru połowu ryb, przekroczenie limitu poławianych ryb oraz zaśmiecania łowiska.

 

O godz. 16,00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe z prezesami kół, które otworzył Prezes Okręgu Mirosław Iwański witając wszystkich przybyłych na tą uroczystość. W uroczystości uczestniczyli działacze wyróżnieni odznaczeniami związkowymi i przedstawiciele kół, które w 2015 r. wzorowo wywiązały się z realizacji zadań określonych w załączniku do uchwały nr 54/2014 ZO z dn. 29.09.2014 r. w sprawie podziału składek członkowskich na 2015 r., które dot. m.in. oceny działalności kół.

                       

Wręczono wyróżnienia pieniężne dla kół PZW: nr 3 Bytom, nr 4 Brzeziny Śl., nr 5 Andaluzja, nr 13 Gliwice, nr 16 Arcelor-Mittal Dąbrowa Górnicza,  nr 23 Katowice Bogucice, nr 28 Knurów, nr 33 Libiąż, nr  34 Łazy, nr 37 Mysłowice, nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie, nr 47 Radzionków, nr 51 Ruda Śl., nr 52 Siemianowice Śl., nr 53 Michałkowice, nr 56 Świętochłowice, nr 58 Szczakowa Kolejarz,  72 „Zamet” Tarnowskie Góry, nr 76 Auto Poland Fiat, nr 78 KWK „Jas Mos”, nr 86 KWK Śląsk, 98 KWK Halemba i nr 124 Borynia za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2015 r. określonych w kryteriach oceny działalności kół.

 

Następnie prezes okręgu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożył życzenia wszystkim przybyłym na tą uroczystość  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w  działalności Związkowej zapraszając do łamania się opłatkiem.

 

O godz. 18,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, na którym przyjęto m. in. uchwały  w sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO, wykupywania w Okręgu PZW Katowice 50% ulgowej okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód przez członków innych okręgów, przyjęcia planu i tematyki posiedzeń Prezydium ZO i Zarządu Okręgu, pozytywnego zaopiniowania przez komisję finansową preliminarzy budżetowych kół na 2016 rok, uchylenia uchwał dotyczących zmiany regulaminów łowisk licencyjnych, nadania sztandaru dla koła PZW nr 3 Bytom, zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnej  koła nr 83 Bouguszowice, zawarcia porozumienia z okręgami Polskiego Związku Wędkarskiego  w Bydgoszczy, Krakowie i Szczecinie, ustanowienia gospodarza zb. Rzęsa nr 306, zb. Bytków nr 807, którym staje się nowopowstałe koło PZW nr 100 Siemianowice Śl. utworzone z połączenia dwóch kół siemianowickich, zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego „Lin” nr 736, rozwiązania umowy dzierżawy na zb. Nullo nr 210 położony w Olkuszu, ustanowienie gospodarzem koło PZW nr 13 Gliwice Miasto  rzeki Kłodnica nr 38 i rzeki Drama nr 41 oraz ustanawia gospodarzem zbiornika Dzierżno Duże nr 713 koło PZW nr 29 w Taciszowie, zmiany warunków porozumienia na wzajemne korzystanie z wód do wędkowania na terenie okręgów PZW  Katowice – Opole, warunków wędkowania i wzoru zezwolenia oraz rejestracji na obwód rybacki rzeki Odra nr 1 i Bierawka nr 1, dla członków Okręgu PZW z/s w Opolu (porozumienie to wejdzie w życie po jego zatwierdzeniu przez ZO w Opolu),

-zaopiniowania preliminarzy kół na 2016 rok, przyznania nagród pieniężnych dla kół: nr 3 Bytom, nr 4 Brzeziny Śląskie, nr 5 Andaluzja, nr 13 Gliwice, nr 16 Arcelor Mittal-Dąbrowa Górnicza, nr 23 Katowice Bogucice, nr 28 Knurów, nr 33 Libiąż, nr 34 Łazy, nr 37 Mysłowice, nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie, nr 47 Radzionków, nr 51 Ruda Śląska, nr 56 Świętochłowice, nr 58 Szczakowa Kolejarz, nr 60 Tychy, nr 72 „ZAMET” Tarnowskie Góry, nr 76 Fiat Auto Poland, nr 78 KWK Jas-MOS, nr 86 KWK Śląsk, nr 92 KWK „Halemba”, nr 124 Borynia oraz koło nr 100 Siemianowice Śl., nadanie medalu 65 lecia Okręgu Polskiego Związku w Katowicach prezesom okręgów, z którymi podpisaliśmy porozumienia o współpracy oraz zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach w spawie nadania odznak krajowych i okręgowych.

 

W sprawach różnych dyrektor biura ZO przekazał informację na temat porozumień międzyokręgowych, które zostały zawarte na 2016 r. na zasadach wzajemności. Zarząd Okręgu w Bydgoszczy podpisał porozumienie  na tych samych warunkach jak w roku 2015, który obniżył dla naszych wędkarzy składkę członkowską okręgową do wysokości 50 zł.  Okręg krakowski udostępni wędkarzom 200 zezwoleń  ulgowych na takich samych warunkach jak w b.r.

 

Na zakończenie posiedzenia prezes okręgu omówił protokół z kontroli działu gospodarki rybacko wędkarskiej okręgu przeprowadzonej przez okręgową komisję rewizyjną oraz zapoznał zebranych z udzieloną odpowiedzią na wnioski zawarte w protokole.

 

  

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama