Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 20.02.2016

Aktualności | 2016-02-20 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W sobotę 20 lutego 2016 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu.


Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 37 projekty uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dot., m.in. spraw gospodarczych, finansowych i organizacyjnych regulujących działalność okręgu w 2015 r., oraz w sprawach zatwierdzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach”

 

Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następujące uchwały: zatwierdzono 17 uchwał przyjętych na posiedzeniu styczniowym przez prezydium ZO; uchylono  uchwałę walnego zgromadzeń koła niezgodną z obowiązującymi przepisami w zakresie uchwalania wysokości składek dobrowolnych; zatwierdzono składy komisji egzaminacyjnych kół PZW: koło nr 19 Jaworzno Miasto, nr 20 Katowice Miasto, nr 22 Kleofas, nr 47 Radzionków i  nr 65 Zabrze Makoszowy.

 

Kol. Jadwiga Pyka – starsza księgowa biura ZO zrelacjonowała uchwałę w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach” zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r.   nr 101, poz. 926 z późniejszymi  zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, jakie muszą obowiązywać , m.in.  w okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

W działalności gospodarczej podjęto uchwały m.in. w sprawie: podziału środków finansowych na zarybienie w 2016 r. z funduszy okręgu w wysok. ponad 2.200 tys. zł na wody obwodów rybackich, zbiorników o powierzchni do 10 ha i od 10 do ponad 50 ha oraz wód płynących nie będących w obwodach rybackich; przedłużenia umowy dzierżawy na stawy hodowlane w Kończycach Małych; uchylenia niektórych uchwał dotyczących regulaminów łowisk licencyjnych; zmiany cennika pola kempingowego „Pławnowice”; utworzenia  strefy tarliskowej na zbiorniku nr 50 Kuźnica Warężyńska, obejmującej wschodni brzeg zbiornika na odcinku od  dawnego kanału pot. Trzebyczka poprzez Podbagienko wraz z występującymi na tym odcinku  rozlewiskami włącznie z ostatnim ślepym kanałem w okresie od 1 marca do 30 maja każdego roku; zatwierdzeniu 13 regulaminów łowisk licencyjnych kół: Nowy Bieruń, Gliwice, Pyskowice, Poręba, Brynek, Świętochłowice, Trzebinia, Olkusz i Imielin; powołania 5 osobowego zespołu ds. stanic i łowisk specjalnych kół; finansowania Społecznej Straży Rybackiej działającej w kołach PZW.

 

W zakresie działalności finansowej podjęto uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. i przyjęcia budżetu Okręgu na 2015 r.; ustanowienia nagrody pieniężnej dla koła PZW nr 118 Murcki i koła PZW nr 57 Szczakowa Miasto za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2015 r. określonych w kryteriach oceny działalności kół; dofinansowania inwestycji w kołach PZW: Zabrze Makoszowy, SGL Carbon Polska SA w Raciborzu i w kole Racibórz Miasto; regulaminu porządkowego oraz cennika ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu w 2016 r.

 

W zakresie działalności sportowej podjęto uchwałę w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Okręgowego Kolegium Sędziów.

 

W zakresie działalności młodzieżowej podjęto uchwały w sprawie: ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2016” wraz z jego regulaminem; nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz” Marcinowi Frank - członkowi koła PZW  nr 86 "KWK ŚLĄSK"; zatwierdzenia zasad naboru uczestników młodzieżowego obozu wędkarskiego.

 

Kol. Andrzej Jania – komendant SSR przedstawił za 2015 r. ocenę pracy etatowej oraz Społecznej Straży Rybackiej w kołach. W 2015 roku Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach w liczbie 717 strażników, przeprowadziła 8330 działań antykłusowniczych, w tym w porze dziennej 7309 i w porze nocnej 1021 działań. Skontrolowała 61 195 wędkarzy.

Przeprowadziła 1 140 wspólnych kontroli z Państwową Strażą Rybacką, Policją, Strażą Miejska, Leśna, Łowiecka i Strażą Pożarną. W czasie tych działań zatrzymano 74 szt. sprzętu służącego do kłusownictwa. Ujawniono 1149 wykroczenia w tym 814 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 335 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na sprawców wykroczeń Państwowa Straż Rybacka i Policja nałożyła 364 mandaty karne na kwotę 39 160, w tym na członków PZW 19 460 zł, a na osoby niezrzeszone 19 700 zł.

 

Etatowa straż rybacka i 6 grup mobilnych utworzonych ze strażników SSR  przeprowadzili 1257 działań antykłusowniczych z udziałem przedstawicieli SSR kół, PSR, Policji i Straży Miejskiej, Pożarnej i Leśnej, skontrolowała 10 909 wędkarzy, Ujawniono 464 wykroczenia popełnione przez wędkujących w tym 393 wykroczenia przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 71 wykroczeń przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 276 mandatów karnych na kwotę 27 810 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 152 i na 124 osoby nie zrzeszone w PZW. Zatrzymano 6 szt. sprzętu służącego do kłusownictwa.


W dalszej części posiedzenia dyr. Henryk Brylski omówił analiza wyników rejestracji połowów w 2014 r. i analizę wydatków na zarybienie w kołach za 2015 r., których pełny tekst zostanie zamieszczony na stronie internetowej okręgu.

 

Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański złożył informację z uczestnictwa w konferencji naukowej dotyczącej kompleksu spraw związanych z rozwojem rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego oraz aktualnych trendów produkcji jesiotra ostronosego. Konferencja odbyła się w dniach 21-23.01.2016 r w siedzibie Niemieckiego Związku Wędkarskiego w Poczdamie oraz w Instytucie Leibiniz – Ekologia Wód i Rybactwa Śródlądowego w Berlinie. W konferencji uczestniczył również wiceprezes ZO ds. młodzieży Zb. Mośko.

 

W dniu 8 lutego 2016 r. w gospodarstwie rybackim w Poliwodzie z inicjatywy ZO PZW w Katowicach odbyło się spotkanie prezydiów zarządów okręgów PZW Opole i Katowic w sprawie współpracy międzyokręgowej w zakresie stwarzanie dogodnych warunków do wędkowania członkom obu okręgów, rozgrywania zawodów wędkarskich i współdziałania w ramach gospodarki rybacko-wędkarskiej. Omówione zagadnienia po konsultacjach w swoich okręgach w dn. 16 lutego 2016 r.  podpisano stosowne Porozumienie nie odbiegające od Porozumienia z 2015 r.

 

W dniu 12 lutego 2016 r. w Poznaniu podczas targów wędkarskich „Rybomania” prezes okręgu wspólnie z przewodniczącym komisji ds. promocji i mediów uczestniczyli w spotkaniu z prezesem i dyrektorem międzynarodowych targów poznańskich, na których omówili udział Okręgu PZW w Katowicach w targach wędkarskich jakie odbędą się w dniach 12-13.03.2016 r. w hali targowej Silesia w Sosnowcu.

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 Spotkanie prezydiów zarządów okręgów PZW Opole i Katowic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama