Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Majowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2016-05-19 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 


W czwartek 19 maja 2016 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski, przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski, rzecznicy dyscyplinarni kol. Władysław Wenerski i Tadeusz Wnorowski, dyr. biura Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus. W czasie posiedzenia podjęto 13 uchwał.

Wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski omówił uchwałę w sprawie: upoważnienia zarządów kół do podejmowania uchwał o zamykaniu zbiorników wodnych będących w ich użytkowaniu na czas rozgrywania zawodów wędkarskich. Upoważnienie dotyczyć będzie zawodów sportowych jedno i dwudniowych, organizowanych przez zarządy kół, jak również udostępniania akwenów do rozegrania zawodów przez inne koła. Informacje o rozgrywanych zawodach muszą być zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych kół z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym.

 

Wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura omówił uchwały w sprawie:

- ustanowienia współgospodarzy akwenu nr 050 Kuźnica Warężyńska kołom PZW  nr 16 ARCELOR MITTAL i nr 85 KWK Paryż  w Dąbrowie Górniczej oraz kołu PZW nr 1 Będzin,

- wyłączenia z wędkowania na wniosek Zarządu Koła PZW nr 65 Zabrze-Makoszowy zbiornika nr 742 Madejski w dniach  20.05.2016 r. od godz. 12.00 do  22.05.2016 r. do godz. 13.00, na czas trwania zawodów karpiowych o nazwie „Warsztaty Karpiowe dla młodzieży”, 

- zamknięcia do wędkowania brzegu zbiornika Dziećkowice na odcinku 800 m od  30.06.2016 r.  do dnia 03.07.2016 r. w godz. od 12.00 do godz. 9.00, na czas trwania drużynowych zawodów karpiowych organizowanych przez koło PZW nr 32 Lędziny,

- wyłączenia z wędkowania linię brzegową na zbiorniku nr 004 Przeczyce, obejmującą odcinek brzegu wokół wyspy, niezależnie od poziomu piętrzenia wody oraz jej połączenia z pozostałą linią brzegową zbiornika. 

- wyrażenia zgody Zarządowi Koła PZW nr 20 Katowice Miasto z okazji 90 lecia zorganizowanego wędkarstwa  w Katowicach, na rozegranie w porze nocnej zawodów na zbiorniku nr 408 Kajakowy, dla członków koła od dnia 18.06.2016 r. od godz. 18.00 do dnia 19.06.2016 r. do godz. 6.00.  Wędkowanie nie może być poprzedzone zarybieniem w okresie krótszym jak 14 dni przed planowanym wędkowaniem,

- powołania zespołu ds. organizacyjno-gospodarczych łowiska specjalnego Bażyna.


Skarbnik ZO kol. Robert Sito omówił uchwały w sprawie:

- zakresu i zasad stosowania ulg i zwolnień w okręgowej składce członkowskiej  dla członków PZW, którzy wnieśli składkę członkowską i okręgową,  będą mieć prawo udostępnić współmałżonkowi posiadającemu kartę wędkarską, jedną wędkę do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności wnoszenia przez współmałżonka składki członkowskiej i okręgowej, pod warunkiem uzyskania imiennego zezwolenia od uprawnionego do rybactwa. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

- dofinansowania remontu siedziby koła PZW nr 7 Czechowice-Dziedzice w  do kwoty 5.200,00 zł; siedziby koła PZW nr 27 Klimontów do kwoty 4.000 zł i siedziby  koła PZW nr 36 Sosnowiec Milowice do kwoty 3.500 zł  oraz  dofinansowania z funduszu inwestycyjnego budowy drogi dojazdowej do rybaczówki koła PZW nr 47 Radzionków,  do wysokości 8.800,00 zł,

- przekazania 500,00 zł na gwóźdź pamiątkowy z okazji nadania w dniu 30 kwietnia 2016 r.  sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego kołu PZW nr 3 Bytom,

- wyrażenia zgody na zorganizowanie XXV Mistrzostw Polski Osób Niesłyszących  w wędkarstwie spławikowym w dniach 19-20 sierpnia 2016 r. na zbiorniku Ostróg nr 635 w Raciborzu oraz zwolnić zawodników ze składki okresowej na czas trwania zawodów,

- udzielenia pełnomocnictwa kol. Robertowi Sito i kol. Konradowi Ciurze do dokonania w imieniu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach czynności faktycznych i prawnych, dokonania przelewu wszystkich środków pieniężnych z konta byłej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej SKOK „JOWISZ”, na konto Okręgu PZW w Katowicach.

 

Wiceprezes ZO ds. sportu Bogusław Kossowski omówił uchwałę w sprawie: zamknięcia do amatorskiego połowu ryb zb. Dziećkowice w dniach 11-12.06.2016 r. w godzinach od 7.00 do 15.00, na którym rozgrywania zostaną ogólnopolskie eliminacyjne zawody spinningowe do Grand Prix  Polski na 2016 r.

 


Przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny omówił dwie uchwały w sprawie złożenia do Głównej komisji odznaki 116 wniosków o odznaczenia krajowe i 82 wnioski na odznaczenia okręgowe dla zasłużonych działaczy kół PZW.

 

W dalszej części obrad Prezydium wysłuchało ustnych sprawozdań z prac poszczególnych komisji problemowych.

Kol. Janusz Olszewski - przewodniczący komisji organizacyjnej złożył relacje ze stanu przygotowań projektu ordynacji wyborczej dla kół oraz przygotowania materiałów wzorcowych na zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze członków kół.

Zrelacjonował postępowanie wyjaśniające w sprawie organizacji zawodów wędkarskich jakie przeprowadził Zarząd Klubu Wędkarskiego Ele-gant Fishing na Kanale Gliwickim bez stosownego zezwolenia. Zarząd Klubu wystosował pismo z przeprosinami do ZK PZW nr 13 Gliwice gospodarza KG i w ramach rekompensaty postanowił zakupić  nagrody i upominki rzeczowe dla najmłodszych wędkarzy koła na imprezę wędkarską z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito zakomunikował o wyczerpaniu się funduszu remontowego na 2016 r.  w zw. z czym  wszystkie wnioski jakie zgłoszono do komisji finansowej zostaną zgodnie z kolejnością wpłynięcia rozpatrzone w 2017 r. 


 

Wiceprezes ZO ds. młodzieży   kol. Zbigniew  Mośko omówił przygotowania do 8. olimpiady młodzieży okręgu oraz stanu przygotowań do organizowanego międzynarodowego obozu młodzieży w ośrodku wędkarskim Bezchlebie.

 

Wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski zakomunikował, że zawody spławikowe zarządu okręgu i prezesów kół zostały przeniesione na dzień 14 sierpień 2016 r. ze względu na Światowe Dni Młodzieży 2016.


W sprawach różnych prezes ZO przedstawił nominację Polskiego Związku Wędkarskiego do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 w kategorii „Innowacyjne Stowarzyszenie” za realizację projektu „Elektroniczny Rejestr Wędkarzy” w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.

Kol. Konrad Ciura – wiceprezes ZO ds. gospodarczych złożył relację ze wspólnych działań okręgu  z kołem Ruda Śl. w sprawie zapobieżenia częściowego zasypania stawu Martyn nr 707 położonym w Świętochłowicach przy Drogowej Trasie Średnicowej  przez prywatnego inwestora firmę ZODIAK Sp. z o.o. 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama