Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-01-19 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 

W dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski i Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 17 uchwał dot. m.in.:


- zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnych  26 kół PZW: nr 3 Bytom, nr 4 Brzeziny Śląskie, nr 8 Bieruń Nowy, nr 15 Grodziec, nr 27 Klimontów, nr 28 Knurów, nr 33 Libiąż, nr 34 Łazy, nr 36 Sosnowiec  Milowice, nr 37 Mysłowice, nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie,  nr 45 Racibórz –Miasto, nr 48 Radlin, nr 55 Sosnowiec Miasto, nr 60 Tychy, nr 59 Tarnowskie Góry, nr 72 Zamet, nr 74 Niedobczyce, nr 78 JAS- MOS, nr 79 Koło nr 79, nr 86 KWK Śląsk, nr 94 Jeleń, nr 96 Czerwionka, nr 100 Siemianowice Śląskie, nr 104 przy UMiG Siewierz, nr 109 Krzyżanowice, nr 116 Brynek, nr 121 Brzeszcze, które omówił wiceprezes ZO do spraw organizacyjnych Janusz Olszewski;
 

- zmiany warunków  porozumienia międzyokręgowego z okręgiem opolskim w zakresie ustanowienia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na wody graniczne w  2017 r. w wysokości 70 zł obowiązującej dla członków obu okręgów – omówił prezes okręgu;

 

 

- zmiany warunków wędkowania i wzoru zezwolenia oraz rejestracji  na obwód rybacki rzeki Odra nr 1 i Bierawka nr 1 dla członków Okręgu PZW z/s w Opolu; zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr  657 Ostróg wprowadzającą m.in.  na stawie nr 5 zasadę No Kill wprowadzoną na wniosek koła PZW nr 45 Racibórz Miasto;

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 813 „Zalew Pniowiec” zlokalizowanego na terenie Tarnowskich Gór prowadzone przez koło PZW nr 72 Zamet w Tarnowskich Górach, regulaminu łowiska licencyjnego nr 416 „Zacisze” położonego w Świętochłowicach pomiędzy Drogową Trasą Średnicową nr 902 a ulicami Harcerską i Sikorskiego,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 56 Świętochłowice, regulaminu łowiska licencyjnego nr 614 „Moczydła” położonego w Rybniku Chwałowicach przy ulicy Zwałowej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 125 KWK Chwałowice, regulaminu łowiska licencyjnego nr 815 „Brzeźnica” położonego w miejscowości Tworóg, Powiat Tarnogórski przy ulicy Polnej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 116 Brynek, regulaminu łowiska licencyjnego nr 741 „14 - ka” położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zajęczej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 92 przy KWK Halemba, regulaminu łowisk licencyjnych nr 737  „Moczury” i nr 738 „Zacisze” położonych w  Knurowie, których gospodarzem jest Koło PZW nr 28 Knurów, regulaminu łowiska licencyjnego „Siódemka” nr 740 położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Gościnnej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 86 KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej, regulaminu łowisk licencyjnych nr 202 „Łęg” i nr 222 „Zalewisko I i II”, położonych w Jaworznie przy ul. Promiennej na terenie Leśnictwa Podłęże, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 106 OSP Dąbrowa Narodowa w Jaworznie, rozłożenia spłaty części czynszu dzierżawnego za 2016 r. w kwocie 47 399,08 zł dzierżawcy ośrodka Hażlak z uwagi na spadek produkcji materiału zarybieniowego spowodowany obecnie nieustalonymi przyczynami - omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura;

 

- rozszerzenia zasięgu i modernizacji istniejącego  systemu alarmowego w  siedzibie Zarządu Okręgu, zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowanych przez komisję finansową 27 preliminarzy budżetowych kół na rok 2017 sporządzonych przez zarządy kół, wydania nieodpłatnie  dwóch zezwoleń na amatorski połów ryb wędką na zbiornik Rybnik w 2017 r. dla państwowych strażników ochrony wód mające na celu prowadzenie skutecznych działań antykłusowniczych i prewencyjnych na zbiorniku Rybnik – omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito;

 

- ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2017”, którego zasady zostaną zamieszczone na stronie internetowej okręgu - omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko.

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący poszczególnych komisji problemowych złożyli relacje ze swojej działalności:

 

Kol. Janusz Olszewski omówił napływającą dokumentację z walnych zgromadzeń sprawozdawczo wyborczych kół, podkreślając coraz wyższy poziom przebiegu obrad i sporządzanej dokumentacji.

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito i główna księgowa biura ZO kol. Iwona Galus zakomunikowali o zakończeniu szkolenia skarbników z udziałem prezesów kół wszystkich rejonów w zakresie nowych przepisów finansowych obowiązujących od stycznia br., a w szczególności na przestrzeganiu przepisów podatkowych VAT.

 

Kol. Zbigniew Mośko wiceprezes ZO ds. młodzieży oznajmił, że w 2017 r. dla młodych adeptów wędkarstwa przewiduje udział w obozie młodzieżowym Berdo w Myczkowcach organizowanym przez Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi Sanockiej.

 

Sekretarz ZO kol. Mirosław Winiarski w imieniu komisji ds. promocji i mediów przedstawił podjęte działania komisji w zakresie opracowania ubiorów reprezentacyjnych dla wędkarzy wszystkich szczebli  organizacyjnych okręgu. Poinformował jednocześnie o przyjęciu Patronatu nad 1. Śląskimi Targami Wędkarskimi w Mysłowicach, które odbyły się w dniu 12.01.2017 r. , na których prowadziliśmy stoisko z materiałami promocyjnymi skierowanymi do młodzieży.

 

Rzecznicy dyscyplinarni ZO Tadeusz Wnorowski i Władysław Wenerski omówili wykroczenia popełnione na naszych akwenach przez wędkarzy okręgu katowickiego jakie napłynęły w okresie grudnia ubiegłego roku i stycznia br. w  ilości 35 zawiadomień. Poinformowali jednocześnie o rozpoczęciu szkoleń rzeczników dyscyplinarnych kół w poszczególnych rejonach, rozpoczynając pierwsze szkolenie w dniu 22.01.2017 r. w rej. I.

 

W sprawach różnych prezes okręgu omówił dwa anonimy jakie wpłynęły w ostatnim półroczy do biura ZO, w których wędkarz łowiący ryby na zbiorniku Elektrowni Rybnik używał gróźb karalnych przeciwko władzą okręgu. Domagał się zaprzestania wydawania zezwoleń na używanie modeli zdalnego sterowania przy wywożeniu zanęt na łowisko oraz popieranie i tolerowanie sportowego połów ryb przez tzw. karpiarzy. Wobec powyższego skierowano do Prokuratury Rejonowej w Katowicach zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o jego ściganie.

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski omówił protokół z przeprowadzonej kontroli Okręgowego Kapitanatu Sportowego za 2015 r. z zaleceniami opracowania przez przewodniczącego OKS bardziej szczegółowego preliminarza budżetowego i podjęcia ściślejszej współpracy z działem księgowości biura ZO.

 Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski przekazał informację w sprawie wywiązania się z  zarybień wód Skarbu Państwa będących w naszym użytkowaniu z dotacji jaką okręg otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Na zakończenie posiedzenia prezes okręgu zapoznał zebranych z pozytywną oceną Urzędu Marszałkowskiego w sprawie prowadzonej przez okręg gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Bierawka - nr 1 region wodny Górnej Odry.

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 


 

 

 

 

 

 

  

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama