Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 20.02.2017

Aktualności | 2017-02-20 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 

W poniedziałek 20 lutego 2017 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 15,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski i Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 26 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych regulujących działalność okręgu w 2017 r.

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następujące uchwały:

 

- zatwierdzono 17 uchwał przyjętych na posiedzeniu styczniowym przez prezydium ZO z tym, że w uchwale nr 7/2017 Prezydium ZO z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 614 „Moczydła” ze zmianą w załączniku nr 1 w rozdziale III, punkt 10, który otrzymuje brzmienie: „Zabrania się: ustawiania namiotów, tropików oraz przyczep kempingowych na obrzeżach zbiornika, rozpalania ognisk oraz używania otwartego ognia, parkowania samochodów w miejscach nie wyznaczonych, wywozu zanęt i przynęt za pomocą modeli pływających i połowu spod lodu oraz wchodzenia na lód lub do wody”;


- zatwierdzono składy komisji egzaminacyjnych kół PZW: koło nr 1 Będzin, nr 5 Andaluzja, nr 7 Czechowice Dziedzice, nr 10 Chrzanów, nr 11 Fablok nr 12 Dąbrowa Górnicza, nr 14 Sośnica, nr 16 Arcellor Mittal, nr 18 Jastrzębie Miasto, nr 19 Jaworzno Miasto, nr 24 Janów Wieczorek, nr 25 Szopienice, nr 32 Lędziny, nr 35 Mikołów, nr 43 Pyskowice, nr 44 Pszczyna, nr 47 Radzionków, nr 49 Rybnik, nr 54 Sosnowiec, nr 56 Świętochłowice, nr 61 Wesoła, nr 63 Wojkowice, nr 64 Zabrze, nr 66 SM w Zawierciu, nr 67 CMC Zawiercie, nr 71 Międzyrzecze, nr 75 PKM Katowice, nr 76 Fiat Auto Poland, nr 77 KWK Zofiówka, nr 80 Milmet-Timken-Premil, nr 81 Moszczenica, nr 82 Łaziska Górne, nr 84 HPR, nr 88 Wolbrom, nr 89 KWK Staszic, nr 90 Janina w Libiążu, nr 92 KWK Halemba, nr 108 Miasteczko Śl., nr 112 KWK Pniówek, nr 113 Kobiór, nr 119 Bolesław, nr 122 Trzebinia i nr 126 Odra;

 

- ustalenia termin XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Katowicach na dzień 25.06.2017 roku, który odbędzie się w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 w Centralnej Międzywydziałowej Auli Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk o Ziemi, zasad typowania kandydatów do władz i organów Okręgu w rejonach na kadencję 2017 -2020 – przedstawił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych Janusz Olszewski.

 

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały:

 

- dokonano podziału środków finansowych na  zarybienie w 2017 r. w wysokości  do 2.150 tys. zł z funduszy okręgu na obwody rybackie i zbiorniki powyżej 10 ha oraz dofinansowaniu pozostałych akwenów do zarybień prowadzonych przez koła z przekazanych odpisów ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód,

- wprowadzono zakaz ustawiania przyczep kampingowych na terenie zbiornika nr 601 Nieboczowy na działkach będących własnością Okręgu PZW w Katowicach w okresie budowy polderu Racibórz Dolny oraz zezwala na biwakowanie wyłącznie przy użyciu namiotów bez podłogowych,

-zatwierdzono regulamin łowiska licencyjnego „Korzeniec” składającego się ze stawu nr 526 „Pilok” i zbiorników nr 540 „Zalew nr 1 i 2” położonych w miejscowości Kobiór, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 113 Kobiór, regulamin łowiska licencyjnego nr 231 „Żarki” położonego w miejscowości Żarki przy ulicy Piechurów, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 33 Libiąż, regulamin łowiska licencyjnego nr 512 „Jedliniok” utworzonego na starorzeczu rzeki Wisły w miejscowości Jedlina, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 101 Bojszowy, regulamin łowiska licencyjnego nr 133 „Staw CMC Zawiercie”, położonego  w Zawierciu przy drodze krajowej nr 78 i ulicy Okólnej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 67 przy CMC Zawiercie, regulamin łowiska licencyjnego nr 646 „Gzel Mały” położonego w Rybniku Chwałęcicach przy ul. Gzelskiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 74 Niedobczyce, regulamin łowiska licencyjnego nr 218 „Groble” położonego w lasach Nadleśnictwa Chrzanów nieopodal miejscowości Byczyna, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 10 Chrzanów Miasto, regulamin łowiska licencyjnego nr 517 „Michalik” położonego w Imielinie przy ulicy Kordeckiego,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 17 Imielin, regulamin łowisk licencyjnych nr 224 „Rzepka”, nr 229 „Średni”, nr 232 „Lasówka” i nr 235 „Pusty”, położonych w Libiążu,  których gospodarzem jest Koło PZW  nr 90 Janina przy TAURON WYDOBYCIE S.A., ustanowiono gospodarzem łowiska licencyjnego nr 709 „Kamieniec” koło PZW nr 13 Gliwice położone, w Kamieńcu przy ulicy Tarnogórskiej powierzając łowisko w opiekę sekcji wędkarskiej Zbrosławice,  regulamin łowiska licencyjnego nr 541 „Olszyce” położonego w miejscowości Lędziny przy ulicy Zawiszy Czarnego, na terenie będącym własnością KWK „Ziemowit”, którego gospodarzem jest Klub Olszyce działający przy Kole PZW nr 32 Lędziny,  regulamin łowiska licencyjnego nr 810 „Gierzyna” położonego w Miasteczku Śląskim Żyglinie, pow. tarnogórski,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 108 Miasteczko Śląskie, regulamin łowiska licencyjnego nr 652 „Trzeciok” położonego w miejscowości Tworków, gmina Krzyżanowice przy ulicy Stawowej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 109 Krzyżanowice, - przedstawiał wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura.

 

 

 

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały:

 

- przyjęto budżet Okręgu PZW w Katowicach na 2017 rok oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe Okręgu PZW w Katowicach  za 2016 rok, zatwierdzono regulamin porządkowy ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu wraz z cennik korzystania z domków kempingowych i terenu ośrodka wypoczynkowo - wędkarskiego w Bezchlebiu oraz zasadami rezerwacji pomieszczeń kempingowych – przedstawił skarbnik ZO Robert Sito i gł. księgowa Iwona Galus.

 

W zakresie działalności sportowej podjęto następujące uchwały:

 

- wyrażono zgodę na rozegranie całodobowych „Zimowych zawodów Karpiowych” na zbiorniku Rybnik klubowi „Zabrzański Team Karpiowy”  w część linii brzegowej łowiska, tzw. „Brama”, w dniach 02 – 05 marca 2017 r., zgodnie z regulaminem zawodów karpiowych na żywej rybie, odwołania ze składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego kol. Bożenę Termine i powołanie w skład OKS kol.: Ryszard Serokę i Mariusza Oczki – przedstawił wiceprezes ZO ds. sportu Bogusław Kossowski.

 

 

 

 

W zakresie ochrony wód:

 

Kol. Andrzej Jania – komendant SSR przedstawił za 2016 r. ocenę pracy etatowej oraz Społecznej Straży Rybackiej w kołach. W 2016 roku Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach w liczbie 625 strażników, przeprowadziła 7.358 działań antykłusowniczych, w tym w porze dziennej 6.523 i w porze nocnej 835 działań. Skontrolowała 52.479 wędkarzy. Przeprowadziła 1.040 wspólnych kontroli z Państwową Strażą Rybacką, Policją, Strażą Miejska, Leśna, Łowiecka i Strażą Pożarną. W czasie tych działań zatrzymano 85 szt. sprzętu służącego do kłusownictwa. Ujawniono 1153 wykroczenia w tym 710 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 443 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na sprawców wykroczeń Państwowa Straż Rybacka i Policja nałożyła 283 mandaty karne na kwotę 42.170 zł, w tym na członków PZW 13.010 zł, a na osoby niezrzeszone 29.160 zł. W działaniach tych brali udział pracownicy działu ochrony wód okręgu i 5 mobilnych grup SSR „Jeleń”, „Południe” , „Sosnowiec”, „Knurów” i „Bukowno”. W okresie sprawozdawczym skierowano 430 wykroczeń do rzeczników dyscyplinarnych kół PZW, 56 wykroczeń i przestępstw do PSR Katowice, oraz 11 spraw na Policję. Do rzeczników dyscyplinarnych w innych okręgach PZW skierowano 26 wykroczeń, w tym:  10 do Bielsko Białej, 8 do Częstochowy, 5 do Opola oraz po 1 do Sieradza i  Elbląga.

Bardzo dobrze układa się współpraca z PSR w Katowicach, Opolu i Krakowie,  jednostkami Policji, a w  szczególności z Oddziałami Prewencji w Katowicach, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Wodzisławiu, KPP w Raciborzu, KPP w Oświęcimiu, KPP Bieruń, KP Pyskowice i KP w Alwerni.

 

 

 

W dalszej części posiedzenia dyr. Henryk Brylski omówił analiza wyników rejestracji połowów w 2015 r. i analizę wydatków na zarybienie w kołach za 2016 r., których pełny tekst zostanie zamieszczony na stronie internetowej okręgu.

 

Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański złożył informację z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego dotyczącą m.in. stanu przygotowań do nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów w sprawie uchwalenia nowego statutu PZW, a który odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. w Warszawie, relacji pełnomocników ZG PZW w  okręgach PZW we Wrocławiu i Koszalinie, sprawozdań komisji problemowych ZG za 2016 r. Przedstawił informację ze spotkania w Ministerstwie Sportu i Turystyki, w którym uczestniczył wraz z zawodnikami dyscyplin wędkarskich, którzy w 2016 r. zdobyli mistrzostwo świata i Europy w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Złożył relację z uczestnictwa w podpisaniu w siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy PZW i Lasami Państwowymi.

 

 

 

W sprawach różnych rozpatrzono protest członków koła PZW nr 22 Kleofas w sprawie rażącego naruszenia przepisu par. 53 ust. 5 Statutu PZW o nie powiadomieniu o terminie i miejscu walnego zgromadzenia sprawozdawczo wyborczego członków koła, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia. Zarząd Koła ogłoszenie na stronie internetowej zamieścił w dniu 11 stycznia br., a zgromadzenie odbył w dniu 15.01.2017 r. Podjęto uchwałę o powtórzeniu walnego zgromadzenia sprawozdawczo wyborczego koła.

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama