Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Majowe posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-05-18 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W czwartek 18 maja 2017 r. o godz. 12,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 15,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski i Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 11 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych regulujących działalność okręgu w 2017 r.

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej zostały podjęte następujące uchwały:

̶  zatwierdzono 23 uchwały przyjęte na posiedzeniu marcowym i kwietniowym przez prezydium ZO z tym, że w uchwale nr 33/2017 Prezydium ZO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej nad zbiornikiem  Przeczyce w Boguchwałowicach, ze zmianą pkt. 2 w załączniku nr 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

pkt 2. Wynajem sprzętu pływającego:

• łódź do celów wędkarskich – 15,00 zł/tura,

• łódź do celów turystycznych – 20,00 zł/h,

• rowerek wodny – 15,00 zł/h,

• łódź do celów wędkarskich z napędem elektrycznym – 30,00 zł/tura.

 

̶  uchylono uchwały Zarządu  Koła PZW nr 22 Kleofas niezgodne z przepisami finansowymi i zawierania umów bez wymaganych pełnomocnictw,

̶  zatwierdzenie składu komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 12 Dąbrowa Górnicza – omówił wiceprezesa ZO ds. organizacyjnych Janusz Olszewski;

̶  zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Okręgu na XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Katowicach – omówił prezes ZO Mirosław Iwański.

 

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

̶  wydania wtórników zezwoleń na amatorski połów ryb wędką dla członka koła PZW nr 68 Zebrzydowice i dwóch członków koła PZW nr 126 Odra;

̶  zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej w Przeczycach prowadzonej przez koło PZW nr 3 Bytom;

̶  zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 211 „Laski” położonego w miejscowości Laski, gmina Bolesław przy ulicy Błędowskiej, którego gospodarzem jest koło PZW nr 119 Bolesław,

̶  okresowego wyłączenia z wędkowania zbiornika nr 302 „Hubertus” II, użytkowanego przez koło PZW nr 25 Szopienice, w dniach 23.06.2017 od godz. 7.00 do 25.06.2017 do godz. 20.00, na czas rozgrywania zawodów  karpiowych – omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura.

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały w sprawie:

̶  dofinansowania remontu mnicha na stawie nr 312 Smug koła PZW nr 26 Kazimierz Juliusz w wysokości 984,00 zł, remontu wałów stawu nr 516 Pacwowe II koła PZW nr 38 Mysłowice Brzezinka w wysokości do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do kwoty 1.500,00 zł na podstawie przedstawionych faktur, wymiany ogrzewania w siedzibie koła PZW nr 54 Sosnowiec w wysokości do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do kwoty 6.500,00 zł na podstawie przedstawionych faktur i remontu dopływu na zbiorniku nr 717 Korytnik IV koła PZW nr 92 KWK Halemba w wysokości do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do kwoty 4.200,00 zł na podstawie przedstawionych faktur - omówił skarbnik ZO Robert Sito i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

 

W zakresie działalności sportowej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

̶  okresowego zamknięcia do wędkowania części linii brzegowej  zb. Dziećkowice na odcinku 700 m w lewo od przystani wędkarskiej, w okresie od  29.06.br  godz. 18.00 do 02.07.br godz. 8.00, na czas rozegrania zawodów wędkarskich „Maraton Gruntowy”, organizowany przez koło PZW nr 32 Lędziny – omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogusław Kossowski.

 

 

 

W zakresie działalności komisji odznaki podjęto następującą uchwałę w sprawie:

- nadania odznak honorowych PZW: srebrnej, złotej i złotej z wieńcami nadawane dla członka PZW, który wniósł istotny wkład w rozwój Polskiego Związku Wędkarskiego, jego struktur organizacyjnych, podstaw materialnych, gospodarki rybackiej i  wędkarskiej, ochrony wód, sportu wędkarskiego i podniesienia etyki wędkarskiej,

- medalu „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” nadawany członkom PZW za szczególne zasługi w rozwoju wędkarstwa , gospodarki wędkarskiej i ochronie wód,

- odznaczenia  „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego” nadawane osobom nie będącym członkom PZW oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla wędkarstwa i PZW – omówił sekretarz ZO kol. Mirosław Winiarski i przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

 

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący komisji problemowych przedstawili wyniki prac jakie wykonali w okresie ostatniego miesiąca, a dotyczyły one m.in. przeglądu protokołów z zebrań upływającej kadencji i uszczegółowienie sprawozdań do materiałów zjazdowych.


Wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura odczytał pismo Zarządu Koła PZW nr 13 Gliwice w sprawie gospodarki rybacko-wędkarskiej na zbiorniku Dzierżno Małe łącznie z odpowiedzią argumentując zaistniałe problemy związane z zarybieniem wymienionego akwenu. W sprawie tej zostaną przeprowadzone rozmowy z członkami zarządu koła mające na celu skuteczne rozwiązanie zaistniałych problemów.

 

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił analizę stanu liczebności członków okręgu i analizę realizacji budżetu na dzień 30 kwietnia 2017 r. Stan liczebności członków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższy o ok. 300 członków. Realizacja budżetu przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi na 2017 r. i nie zagraża jego wykonaniu.

 

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski złożył informację z wiosennych zarybień, którą wykonano na kwotę 223 031,58 zł różnymi gatunkami ryb, w tym m.in. karpiem na kwotę 153 965 ,85 zł, szczupakiem za 20 937,01 zł, pstrągiem potokowym za 26 478,88 zł.  Za pozostałą kwotę zakupiono: leszcza, lina, lipienie, płoć i pstrąga tęczowego.

 

 

Prezes okręgu złożył informację m.in. z prac prezydium i ZG w sprawie przyjęcia budżetu PZW na 2017 r. z podziałem na jednostki terenowe, biuro ZG, Wiadomości Wędkarskie i Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach; złożonego sprawozdania GKR z działalności za I kwartał 2017 r., stanu przygotowań reprezentacji narodowych do udziału w Mistrzostwach świata i Europy w 2017 roku, podjętej uchwały w sprawie dofinansowania z funduszu ZG mienia Związku dla okręgów w  Krakowie i Poznaniu oraz powołania Komisji ZG w sprawie przygotowania projektu uchwały programowej XXXI KZD PZW.

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama