Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie władz Okręgu – październik 2017 r.

Aktualności | 2017-10-27 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach


W piątek 27 października 2017 r. o godz. 11,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu. Oba posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

W posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej - kol. Zygmunt Witkowski i Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny - kol. Władysław Wenerski; dyr. biura Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 17 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dotyczące, m.in. zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO, aktualizacji podziału Okręgu PZW w Katowicach na rejony, uchylenia uchwały nr 61/2017 Zarządu  Koła PZW nr 78 JAS-MOS  z dnia 07.09.2017 r. w sprawie rezygnacji prowadzenia stanicy wędkarskiej Buków, opracowania programu naprawczego działalności gospodarczej Stanicy wędkarskiej prowadzonej przez koła PZW nr 78 Jas-Mos w Bukowie, zatwierdzenia zasad wędkowania obowiązujących od 2018 r. na wodach ogólnodostępnych, prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach, przyjęcia wykaz wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2018-2020 Okręgu PZW w  Katowicach, zatwierdzenia 4 regulaminów łowisk licencyjnych: nr 112 „Łosień”, 632 „Olza”, 634 „Sazan”, 108 „Dzibice”, 115 „Długi”, zmian w łowisku licencyjnym nr 115 „Długi i Szklarnia”, podziału składek członkowskich na 2018 rok, uchwalenia okręgowych składek członkowskich, dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 3 Bytom, dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 32 Lędziny, udzielenia pożyczki dla Koła nr 69 Huta Bankowa.

 

 


Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następujące uchwały: zatwierdził 6 uchwał przyjętych na posiedzeniu prezydium ZO w  sierpniu i wrześniu br.


 

Kol. Janusz Olszewski – wiceprezes ZO ds. organizacyjnych omówił uchwały w sprawie: aktualizacji podziału okręgu na rejony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w kadencji 2013 – 2016 związanych z połączeniem koła PZW Siemianowice Śl. z kołem PZW Michałkowice, uchylenia uchwały nr 61/2017 Zarządu Koła PZW nr 78 JAS-MOS z dnia 07.09.2017 r. dot.: rezygnacji z zarządzania Stanicą wędkarską Buków.

 

 

 

Kol. Edward Totoń wiceprezes ZO ds. gospodarczych omówił uchwały w sprawie: zasad wędkowania jakie będą obowiązujących w 2018 r. na wodach ogólnodostępnych z zastrzeżeniem do prawa dokonywania zmian w zasadach wędkowania w trakcie roku kalendarzowego. Zmiany te będą ogłaszane na stronie internetowej, tablicach ogłoszeniowych i siedzibach kół, a wiązać się będą ze zmianami przepisów państwowych i właścicieli dzierżawionych przez okręg zbiorników wodnych; prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach w 2018 r. zawierająca wzór rejestru połowu ryb łącznie z instrukcją wypełniania rejestru; ustalenia wód krainy pstrąga  i lipienia na lata 2018-2020 na terenie Okręgu PZW  w Katowicach; zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych: nr 112 „Łosień” położonego na skraju lasu Bienia w Dąbrowie Górniczej, w dzielnicy Łosień, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 16 ArcelorMittal; nr 632 „Olza” położonego w miejscowości Olza przy ul. Wiejskiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 111 Olza; nr 634  „Sazan” położonego w miejscowości Odra przy ul. Głównej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 126 Odra; nr 108 „Dzibice” położonego w gminie Kroczyce i nr 115 „Długi” położonego w gminie Ciągowice, powiat Zawiercie, których gospodarzem jest Koło PZW nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie;  rozdzielenia zbiorników łowiska licencyjnego nr 115 „Długi i Szklarnia” na łowisko licencyjne - Długi nr 115 i łowisko Szklarnia o powierzchni 0,35 ha, które z dniem 01.01.2018 r. staje się łowiskiem ogólnodostępnym i wchodzi w skład zbiorników nr 104 „Ciągowice”, jednocześnie zatwierdzone zostają zmiany w regulaminie łowiska licencyjnego Długi nr 115. 

 

Kol. Robert Sito skarbnik ZO omówił uchwały w sprawie: dofinansowania inwestycji remontu elewacji zewnętrznej budynków na stanicy wędkarskiej w Przeczycach koła nr 3 Bytom w wysokości do 21.000,00 zł poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur oraz dofinansowania inwestycji kompleksowego remontu budynku rybaczówki koła nr 32 Lędziny w wysokości do 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 21.000,00 zł na podstawie przedstawionych faktur, uchwalenia okręgowych składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód na 2018 rok wraz z kryteriami oceny kół. Składkę podstawową uchwalono w wysokości 125 zł. w oparciu o rachunek ekonomiczny, zasady określone w uchwałach ZG PZW i zadania wynikające z zawartych umów na użytkowanie obwodów rybackich oraz  propozycji delegatów OZD w Katowicach wynikającej z zastosowania 50% ulgi dla członków Związku, którzy ukończyli 65 rok życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 25 lat - kobiety 60 lat bez stażu członkowskiego. Utrzymano zasadę dla nowo wstępującej młodzieży do lat 16 zwolnienia ze składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód, wpisowego, opłaty egzaminacyjnej, legitymacji członkowskiej i ekwiwalentu za pracę na rzecz koła; podziału składki członkowskiej w wysokość 86 zł, która będzie obowiązywać w 2018 roku; udzielenia kołu PZW nr 69 Huta Bankowa pożyczki w wysokości 8.500,00 zł na rozliczenie umowy realizacji zadania publicznego, zawartej w dniu 03.03.2017 r. z Gminą Dąbrowa Górnicza. 

 

 

 

W dalszej części obrad ZO wysłuchało ustnych sprawozdań z prac poszczególnych komisji problemowych.

 

Główna księgowa biura ZO Iwona Galus przedstawił analizę liczebności członków okręgu na dzień 19 października 2017 r. , która w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. jest niższa o 1443 wędkarzy. Główną przyczyną spadku liczebności członków jest wyludnianie się mieszkańców woj. śląskiego, z którego wędkarze powracają do swoich rodzinnych stron, jak również w poszukiwaniu pracy za granicą. Analiza realizacji budżetu za okres 9 miesięcy po stronie wydatków nie zagraża jednak planowanym założeniom budżetowym na 2017 r., który realizowany jest w ramach stałego monitorowania kosztów i poszukiwaniu rozwiązań minimalizujących wydatki.

 

 

Rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski złożył sprawozdanie z otrzymanych zawiadomień o wykroczeniu, które wpłynęły do okręgu we wrześniu i październiku w ilości 28 wniosków , z których po jednym  skierowano do ZO PZW w Opolu  i Bielsko Biała. Wykroczenia dotyczyły braku wpisu daty do rejestru połowu ryb, niewpisywaniu złowionych ryb, wędkowaniu na 3 wędki.

   

 

Kol. Andrzej Jania komendant etatowej społecznej straży rybackiej złożył sprawozdanie za III kwartały 2017 r. Społeczna Straż Rybacka przeprowadziła 63 działania antykłusownicze. W czasie prowadzonych działań kontrolnych na wszystkich rodzajach wód skontrolowano 29 356 wędkarzy. We wspólnych działaniach SSR uczestniczyła 95 razy z Państwową Strażą  Rybacką, 85 razy z Policją oraz 313 kontroli przeprowadzonych z innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 23 szt. sprzętu: w tym wędkarskiego 7 szt., sprzętu kłusowniczego 11 szt. oraz 5 szt. innego sprzętu. Ujawniono 617 wykroczeń, w tym 349 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 268 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 63 mandaty karne na kwotę 9.880 zł , w tym na członków PZW 14 MK na kwotę 1.550 zł oraz na osoby nie zrzeszone 49 MK na kwotę 8.330 zł.

 

 

 

Prezes  Zarządu Okręgu złożył sprawozdanie z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów PZW jaki odbył się w dniach 20 – 22 października 2017 r. w Spale. Na prezesa ZG PZW wybrany został Teodor Rudnik prezes Okręgu PZW Słupsk.

Z naszego Okręgu do Zarządu Głównego wybrany został: na funkcję wiceprezesa ZG ds. organizacyjnych kol. Mirosław Iwański, na wiceprezesa ZG ds. sportu  kol. Zbigniew Mośko i na członka ZG kol. Roberta Sito, sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Dariusza Gacka, członkiem GKR kol. Mirosław Winiarski, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano kol. Zbigniewa Górskiego. XXXI Zjazd Delegatów przyjął uchwałę programową w sprawie kierunków działania PZW na lata 2017 – 2020. 

 

 

 

Kol. Henryk Brylski dyr. biura ZO przekazał informację w sprawie wykonania tegorocznego zarybienia wód okręgu. Zarybienie wykonano w wysokości około  70 % Do zakończenia pełnego planowanego zarybienia pozostała kwoto około 1  miliona zł.

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama